Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Studijní programy a obory Obor A Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:

Tisk stránky

Bakalářský studijní program Architektura a stavitelství
Obor Architektura a stavitelství

 


Bakalářské studium je jako na ostatních programech čtyřleté. Po základních teoretických předmětech, které jsou obdobné pro všechny obory na fakultě, získávají studenti znalosti v průpravných a odborných stavebně-inženýrských předmětech, ve stavební fyzice, ve statice, v navrhování stavebních konstrukcí z různých materiálů, v navrhování základových konstrukcí, v navrhování technických zařízení budov a v technologii staveb. Tyto teoretické, průpravné a odborné předměty v povinném kmeni studia mírně převažují nad předměty z architektonické tvorby, jako je ateliérová tvorba, dějiny architektury, navrhování staveb, nauka o budovách, rekonstrukce a ochrana památek a urbanismus.

Studium je doplněno o humanitní a ekonomické předměty, o předměty se vztahem k numerickým metodám a aktivnímu využívání výpočetní techniky v inženýrské praxi včetně projektování.


Absolvent bakalářského studia získá potřebné informace z oboru projektování a výstavby pozemních staveb v takovém rozsahu, aby mohl působit v uvedených oblastech jako projektant v projekčních kancelářích a ateliérech či jako člen realizačních týmů v procesu výstavby. Dosažené vzdělání mu dále umožní odbornou činnost v orgánech státní správy, především na stavebních úřadech. Studium vytváří svým rozsahem a skladbou předmětů předpoklad pro magisterské studium a získání inženýrského titulu v magisterských programech Architektura a stavitelství (2-letý), Budovy a prostředí (1,5-letý), případně Stavební inženýrství, především obor Konstrukce pozemních staveb (1,5-letý). Z těchto i dalších programů si může uchazeč vybrat podle svého zájmu a předpokladů i výsledků předchozího studia.

 

Webové stránky programu Architektura a stavitelství
Doporučení pro uchazeče o studium na oboru Architektura a stavitelství

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 29. srpna 2016, 11:18  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz