Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Studijní programy a obory Obor A Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:

Tisk stránky

Magisterský studijní program Architektura a stavitelství
Obor Architektura a stavitelství

 

Dvouleté magisterské studium oboru Architektura a stavitelství na rozdíl od bakalářského studia už převážně obsahuje předměty z oblasti architektury (vybrané stati z nauky o budovách, z dějin architektury a umění, zahradní a krajinářská tvorba, kreslení a malba, modelové projektování) a architektonické tvorby. Hlavní důraz je zde kladen na ateliérovou tvorbu včetně navrhování interiéru a urbanistického ateliéru. Architektonické předměty jsou pak doplněny teoretickými, inženýrskými, ekonomickými a humanitními předměty ve vyvážené skladbě tak, aby ve svém souhrnu poskytly komplexní vzdělání pro kvalitní zapojení do praxe.


Absolvent dvouletého magisterského studia získává titul Ing. arch. a uplatní se zejména jako tvůrčí projektant - architekt v oblasti koncepčního navrhování a projektování všech druhů pozemních staveb a jako hlavní koordinátor a inženýr projektu včetně realizací staveb. Další možnost odborného uplatnění je ve správních institucích a úřadech zabývajících se problematikou výstavby včetně památkové péče, ve stavebním výzkumu a v odborném školství. Absolvování magisterského studia je podmínkou pro případné pokračování v doktorském studiu.

 

Webové stránky programu Architektura a stavitelství

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 29. srpna 2016, 11:18  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz