Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Studijní programy a obory Obor L Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:

Tisk stránky

Magisterský studijní program Stavební inženýrství
Obor Příprava, realizace a provoz staveb

 


Cílem magisterského studia je připravit studenty pro život zejména ve stavební praxi, tj. poskytnout jim podrobné znalosti v oblasti přípravy a řízení realizace a provozu staveb (projektového managementu a facility managementu - FM), seznámit studenty s oborem řízení provozu budov a staveb, resp. s řízením podpůrných procesů ve společnostech s důrazem na provoz staveb a objektů a se stávajícími a novými informačními technologiemi používanými v tzv. inteligentních budovách.

Studium magisterského oboru je zaměřeno na získání hlubších teoretických i praktických znalostí v oboru technologie staveb a přípravy a řízení projektů a na rozvoj samostatnosti a tvořivosti pro koncepční, návrhovou a projekční činnost v oblasti přípravy a realizace projektů. Základem studia je výrazné rozšíření teoretického základu v oblasti operační analýzy a matematického modelování realizace staveb, zaměřené na využití počítačů pro přípravu a řízení projektů a řízení provozu budov. Na tento základ potom navazuje získání praktických dovedností v oblasti projektového a facility managementu a stavebního práva ve spolupráci se špičkovými stavebními firmami, poskytovateli služeb facility managementu (FM) a developerskými organizacemi v ČR.

Studenti získají potřebné podrobné teoretické a praktické znalosti též v oblasti řízení kvality ve stavebnictví, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a vlivu stavební činnosti na životní prostředí, které mohou využít při navrhování způsobu realizace staveb, inovaci výrobních procesů ve stavebnictví a při řízení stavebních a investorských firem či FM provozech. Studium nabízí široký výběr volitelných předmětů, které umožní studentům prohloubení znalostí ve vybraném užším zaměření.


Absolventi oboru budou schopni provádět v praxi komplexní návrhy přípravy a organizace výstavby pro úspěšný průběh realizace nových projektů, a přípravy a řízení provozu, údržby, rekonstrukcí staveb a komplexních modernizacích budov. Absolventi oboru se uplatní jako projektoví manažeři, specialisté komplexního řízení kvality, vedoucí útvarů a samostatní auditoři bezpečnosti a ochrany zdraví, specialisté pro omezení nepříznivých vlivů stavební činnosti na životní prostředí, odborníci na řízení provozu budov (facility manažeři) a v neposlední řadě jako vrcholoví manažeři stavebních i investorských firem i jako stavební podnikatelé.

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 29. srpna 2016, 11:18  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz