Studijní programy a obory -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Student Studijní programy a obory Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:
Bakalářské programy:
Magisterské programy:
Užitečné odkazy:

Bakalářské a magisterské studijní programy a obory na FSv akreditované MŠMT ČR

Tisk stránky

Bakalářské programy:Stavební inženýrství 

Bakalářský studijní program - 4letý


Bakalářský studijní program Stavební inženýrství (SI) je realizován v níže uvedených studijních oborech. 1. a 2. ročník programu SI ještě není členěn do oborů, ke členění dochází až od 3. a 4. ročníku. Studium je čtyřleté, obsah prvních dvou ročníků je společný pro všechny studijní obory. Do těchto dvou ročníků jsou zařazeny převážně teoretické a odborné předměty, společné pro všechny studijní obory studijního programu SI. Studium je ukončeno zpracováním bakalářské práce v 8.semestru studia, její obhajobou a složením státní závěrečné zkoušky. Po jejím úspěšném absolvování může student pokračovat ve studiu v magisterském studijním programu nebo nastoupit do zaměstnání.

Studijní obory:

Stavitelství 

Bakalářský studijní program - 4letý


Jedná se o profesně orientovaný bakalářský studijní program zaměřený na problematiku přípravy, realizace a provozu staveb s cílem vychovávat bakalářské absolventy pro praxi.Absolventi tohoto bakalářského programu mají omezené možnosti pro pokračování v magisterském studiu na FSv ČVUT, po absolvování bakalářského programu se počítá s nástupem studentů přímo do praxe.

Studijní obor:

Geodézie a kartografie 

Bakalářský studijní program - 3letý


Cílem studia je teoretické i praktické zvládnutí geodetických a kartografických úloh pro geodézii, teoretickou geodézii, kartografii, katastr nemovitostí, geografické informační systémy (GIS), inženýrskou geodézii, stavební obory a další hospodářská odvětví. Po základních teoretických předmětech, které vytvářejí společný základ studijního programu, získávají studenti znalosti v odborných předmětech podle zaměření studijních oborů.

Studijní obor:

Architektura a stavitelství 

Bakalářský studijní program - 4letý


Studium ve svém bakalářském a magisterském stupni je zaměřeno na teoretické a praktické zvládnutí komplexní problematiky architektonického a konstrukčního návrhu pozemních staveb a na zvládnutí esteticko-výtvarné problematiky spojené s navrhováním a realizací staveb.

Studijní obor:

Civil Engineering 

Bakalářský studijní program - 4letý


Studijní obor Building Structures odpovídá obsahem bakalářskému studijnímu oboru Konstrukce pozemních staveb studijního programu Stavební inženýrství, který je však vyučovaný v anglickém jazyce.

Studijní obor:

 

Magisterské programy:Stavební inženýrství 

Magisterský studijní program - 1,5letý


Magisterský studijní program Stavební inženýrstvíje je realizován v níže uvedených studijních oborech. Studium trvá 3 semestry včetně vypracování diplomové práce, její obhajoby a složení státní závěrečné zkoušky. V rámci studia si může student volit zaměření studia, jednotlivé studijní obory nabízejí různý počet těchto zaměření.

Studijní obory:

Geodézie a kartografie 

Magisterský studijní program - 2letý


Magisterské studium rozvíjí profesní znalosti bakalářského studia a mimo jiné je nezbytným stupněm pro případné postgraduální doktorské studium. V oboru Geodézie a kartografie je zaměřeno na inženýrskou geodézii a teoretické disiplíny, v oboru Geomatika poskytuje široký prostor pro volbu z rozsáhlé nabídky povinně volitelných předmětů, absolventi jsou odborníky v oblasti aplikované informatiky se zaměřením na zpracování geodat. Oba obory jsou rovnocenné z pohledu možnosti získání úředních oprávnění v resortu ČÚZK.

Studijní obory:

Architektura a stavitelství 

Magisterský studijní program - 2letý


Studium ve svém bakalářském a magisterském stupni je zaměřeno na teoretické a praktické zvládnutí komplexní problematiky architektonického a konstrukčního návrhu pozemních staveb a na zvládnutí esteticko-výtvarné problematiky spojené s navrhováním a realizací staveb. Magisterské studium je ukončeno titulem Ing. arch.

Studijní obor:

Civil Engineering 

Magisterský studijní program - 1,5letý


Studijní obor Building Structures odpovídá obsahem magisterskému studijnímu oboru Konstrukce pozemních staveb studijního programu Stavební inženýrství, který je však vyučovaný v anglickém jazyce.

Studijní obory:

Budovy a prostředí 

Magisterský studijní program - 1,5letý


Studijní obor:

Inteligentní budovy 

Magisterský studijní program - 2letý


Studijní obor:

  Tisk stránky
ČVUT FSv Student Studijní programy a obory Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 25. května 2018, 13:06  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz