Stipendia

 

Stipendijní řád ČVUT - úplné znění a změny

  • Žádáme studenty, aby vložili číslo účtu do IS KOS: záložka Ostatní, Osobní údaje, Upravit účet, Ulož změnu.

Prospěchová stipendia:

Účelová stipendia: Sociální stipendia: Ubytovací stipendia: Stipendia nadací a nadačních fondů:

 


 

Nadace, granty, stipendia na webových stránkách rektorátu ČVUT: