Informace o výplatě ubytovacího stipendia
za 4. čtvrtletí 2018 – jmenné seznamy


 

I.   Studentům, kteří oznámili číslo bankovního účtu k bezhotovostní výplatě stipendia, bude částka ubytovacího stipendia za 4. čtvrtletí 2018 převedena od pondělí 14.1.2019 na bankovní účet. Plná částka za celé čtvrtletí je 1790,- Kč. Důvodem případného ZKRÁCENÍ této částky je ukončení studia před datem 31.12.2018. Jmenný seznam studentů všech typů studia zde.

 

II.   Studenti, kteří neoznámili číslo bankovního účtu (popř. oznámili chybné), obdrží platbu náhradním způsobem – v hotovosti v pokladně fakulty (č.m. C108) od středy 16. ledna 2019 v pokladních hodinách. Jmenné seznamy: bc. studium, mgr. studium, zahraniční studenti (Erasmus, Civil Engineering degree students).
Tento termín náhradního způsobu výplaty je řádným výplatním termínem ve smyslu čl. 6 Směrnice kvestora č. 64/2005 ze dne 1. září 2005.

Žádáme studenty, kteří nevložili číslo účtu do databáze KOS, aby tak obratem učinili.

 

studijní oddělení FSv
Ing. Ditta Saláková

8. ledna 2019