Informace studijního oddělení

Přiznávání prospěchového stipendia

dle Stipendijního řádu ČVUT v Praze v platném znění

 

V souladu se Stipendijním řádem ČVUT nemusí studenti písemně žádat o přiznání prospěchového stipendia. Na základě výsledků studia uvedených v databázi KOS jsou nároky na prospěchové stipendium generovány automaticky. Seznamy studentů s nárokem na prospěchové stipendium jsou zveřejňovány na této webové stránce a to v měsíci květnu nároky za výsledky v prvním semestru studia a v měsíci listopadu nároky za výsledky v předcházejícím akademickém roce studia.

Výjimkou jsou studenti, kteří v minulém akademickém roce absolvovali zahraniční stáž s následným uznáním předmětů + studenti, kteří měli v minulém ak. roce jeden semestr studium přerušené a nejsou proto uvedeni v seznamu nároků na prospěchové stipendium generovaném z databáze KOS.

Tito studenti (případně další, kteří splnili kritéria pro přiznání prospěchového stipendia a nejsou uvedeni v automaticky generovaném seznamu) podají pro přiznání prospěchového stipendia žádost na studijní oddělení fakulty - formulář k dispozici na studijním odd.

Termín podání žádosti : 30.11.. Žádosti podané po tomto termínu nebudou přijímány.

 

Výplata prospěchového stipendia

 

1. Za výsledky dosažené v předchozím akademickém roce probíhá ve dvou termínech:
      - v měsíci prosinci ve výši 5krát měsíční částka stipendia
      - v měsíci dubnu výplata ve výši 5krát měsíční částka stipendia
pozn.: v 1. roč. mgr.studia vypláceno za výsledky ve 4. roč. bc. studia FSv ČVUT.

2. Za výsledky dosažené v 1. semestru bc. studia probíhá ve 2. semestru bc. studia:
      - v měsíci květnu ve výši 5krát měsíční částka stipendia
pozn.: ve 2. bc.semestru vypláceno za výsledky v 1. bc.semestru;
      ve 2. bc. ročníku vypláceno za výsledky získané souhrnně za 1. i 2. bc.semestr.

 

Ing. Ditta Saláková
studijního oddělení FSv

aktualizováno listopad 2017