P R O M O C E

 

absolventů bakalářských studijních oborů
Fakulty stavební ČVUT v Praze se konají ve dnech 19. a 20. září 2018

a

absolventů magisterských studijních oborů
se konají dne 12. září 2018 v Betlémské kapli.