Informace pro studenty

Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební

Aktuality

Aktuálně

Zápis do zimního semestru ak. roku 2019/20 pro 2. a vyšší ročníky.

Aktuálně

Promoce absolventů magisterských studijních oborů FSv se konají dne 17. září 2019 v Betlémské kapli.

Aktuálně

Promoce absolventů bakalářských studijních oborů FSv se konají ve dnech 18. a 19. září 2019 v Betlémské kapli.

Aktuálně

Děkan fakulty zve nově zapsané studenty 1. ročníků bakalářského studia na slavnostní imatrikulaci dne 4. 10. do Betlémské kaple. V pátek 4. 10. je výuka 1. ročníků bakalářského studia zrušena.

Aktuálně

Anketa o studiu za letní semestr 2018/2019 je otevřena. Vyjádřete se k předmětům, vyučujícím i k prostředí na fakultě! Výsledky i to, jak s nimi naloží, zveřejní vedení fakulty začátkem zimního semestru.

Aktuálně

Od ak. roku 2019/20 platí nové opatření děkana: Uznávání předmětů z předchozího studia. Uznávány budou jednotlivé předměty s klasifikací A, B, C, D nebo skupina předmětů do celkového váženého průměru 2,00. Při vyplňování uznávacích archů si volíte, který způsob užijete (zaškrtává se přímo v uznávacím archu). Při volbě 2. varianty tj. uznání skupiny předmětů použijte pro výpočet váženého průměru ve skupině předmětů připravenou výpočtovou tabulku. Vytištěná tabulka je povinná příloha k uznávacím archům.

Aktuálně

Diplomové práce studentů mgr. studia oborů B, C, D, Q a X v ZS ak. roku 2019/20.

12. 9. 2019

Pozvánka na výstavu IMAGO / IMAGINES. Výstava k 600. výročí úmrtí českého a římského krále Václava IV. Pro výstavu zpracoval Vojtěch Dvořák z Katedry architektury virtuální rekonstrukce původních podob dvou velkolepých kaplí na hradech Václava IV. Výstava se koná od 4.9. do 26.10.2019 v Galerii Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

12. 9. 2019

Pozvánka na výstavu: Co se skrývá pod podlahou - archeologický výzkum Klementina. Výstava se koná v Galerii Klementinum, Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1 od 12.9. do 10.11.2019.

10. 9. 2019

Buddy program - International student club ČVUT nabízí studentům ČVUT účast na akcích ISC pořádaných pro zahraniční studenty. Chceš zažít studentský život jinak? Zajímá tě, jaké je to studovat třeba v Bolívii nebo na Islandu? Na ČVUT se o výměnné zahraniční studenty starají dobrovolníci z International Student Club. Zapojit se můžeš i ty! Zaregistrovat se do Buddy Programu můžeš kdykoliv.

6. 9. 2019

ČVUT otevřelo přihlášky do programu Athens - týden výuky na evropské univerzitě v listopadu 2019. Přihláška a harmonogram. Termín pro předání přihlášek na studijní odd.: 1.10.2019 do 15.30 h.

5. 9. 2019

Katedra Urbanismu a územního plánování zve na 3 denní zahraniční exkurzi do Salzburgu ve dnech 18. - 20. října 2019. Těšit se můžete na moderní architekturu, umělecká díla v historickém centru nebo solný důl v Halleinu.

5. 9. 2019

Děkan FSv vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem. Termín podávání žádostí je od 16.4. do 15.10.2019.

5. 9. 2019

Hledáte nebo nabízíte doučování? Využijte vzájemnou výpomoc studentů ČVUT!

5. 9. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

2. 9. 2019

Pozvánka na národní konferenci: Měření, vizualizace a zpracování dat BIM pro projektování a řízení staveb se zaměřením na digitalizaci a provázanost BIM s procesy ve stavebnictví a veřejné správě. Konference se koná 25.9. – 26.9.2019 na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

27. 8. 2019

Pozvánka na výstavu kreseb studentů programu Architektura a stavitelství TELČ 18. Výstava se koná od 2. do 29. září 2019 ve vstupní síni radnice v Telči. Slavnostní vernisáž proběhne v pondělí 2. září v 15 hodin.

27. 8. 2019

Pozvánka na výstavu fotografií Jiřího Hellera: KVADRÁLY.

26. 8. 2019

Poplatky spojené se studiem pro akad. rok 2019/20.

18. 7. 2019

Informace o kolejném pro uchazeče přijaté do 1. ročníku mgr. studia 2019/20. Od 18.7. mohou uchazeči přijatí do 1. ročníku mgr. studia žádat SÚZ ČVUT o studentské kolejné. Záležitost lze vyřídit mailem. SÚZ obdržela ze studijního odd. FSv seznam přijatých, není třeba ze strany uchazeče nijak přijetí dokládat. Postačující je žádost na adresu ubytovani@suz.cvut.cz, v žádosti musí být uvedeno celé jméno a datum narození uchazeče. Ode dne obdržení tohoto mailu bude poté odborem pro ubytování započítáno studentské kolejné.

... dalších 20 zpráv