Informace pro studenty

Studentská komora
Akademického senátu
Fakulty stavební

 

Aktuálně

Úřední hodiny studijního oddělení ve dnech 1. 7. - 31. 8. 2019.

Aktuálně

Zápis do zimního semestru akad. roku 2019/2020. Vyhláška děkana č 7/2019.

Aktuálně

Promoce absolventů magisterských studijních oborů FSv se konají dne 17. září 2019 v Betlémské kapli.

Aktuálně

Promoce absolventů bakalářských studijních oborů FSv se konají ve dnech 18. a 19. září 2019 v Betlémské kapli.

Aktuálně

Anketa o studiu za letní semestr 2018/2019 je otevřena. Vyjádřete se k předmětům, vyučujícím i k prostředí na fakultě! Výsledky i to, jak s nimi naloží, zveřejní vedení fakulty začátkem zimního semestru.

Aktuálně

Od ak. roku 2019/20 platí nové opatření děkana: Uznávání předmětů z předchozího studia. Uznávány budou jednotlivé předměty s klasifikací A, B, C, D nebo skupina předmětů do celkového váženého průměru 2,00. Při vyplňování uznávacích archů si volíte, který způsob užijete (zaškrtává se přímo v uznávacím archu). Při volbě 2. varianty tj. uznání skupiny předmětů použijte pro výpočet váženého průměru ve skupině předmětů připravenou výpočtovou tabulku. Vytištěná tabulka je povinná příloha k uznávacím archům.

18. 7. 2019

Informace o kolejném pro uchazeče přijaté do 1. ročníku mgr. studia 2019/20. Od 18.7. mohou uchazeči přijatí do 1. ročníku mgr. studia žádat SÚZ ČVUT o studentské kolejné. Záležitost lze vyřídit mailem. SÚZ obdržela ze studijního odd. FSv seznam přijatých, není třeba ze strany uchazeče nijak přijetí dokládat. Postačující je žádost na adresu ubytovani@suz.cvut.cz, v žádosti musí být uvedeno celé jméno a datum narození uchazeče. Ode dne obdržení tohoto mailu bude poté odborem pro ubytování započítáno studentské kolejné.

17. 7. 2019

Výsledky přijímacího řízení do magisterského studia 2019/20 budou zveřejněny od 18.7.2019 v databázi prihlaska.cvut.cz. Následně bude během 30ti dnů odesláno písemné rozhodnutí děkana o přijetí do studia. Dopis je určený do vlastních rukou s tím, že nepřevezme-li jej adresát, bude poštou vhozen do poštovní schránky. Pro převzetí dopisu tedy není nutná osobní účast adresáta.

17. 7. 2019

V časovém plánu ak. roku 2019/20 došlo ke změně - nově platí datum odevzdání bakalářské práce v letním semestru: 17. 5. 2020.

12. 7. 2019

International Graduate Program at the University of Tokyo for undergraduates and postgraduates. Students expecting to complete Bachelor´s or Master´s degrees before the end of September 2020 are eligible to apply for 2019 September admission. Applicants are requested to register online between 2nd September 2019 and 15th November 2019. The due date for submission of applications is for 2020 September admission is 29st November 2019.
The admission information: http://www.civil.t.u-tokyo.ac.jp/en/
For any questions concerning the program, please feel free to contact Foreign Student Office (FSO) by email: fso@civil.t.u-tokyo.ac.jp

8. 7. 2019

Pozvánka na přednášku Ronalda D. Ziemiana, Ph.D., PE.: Mr. Wriston, your building is not well ... Přednáška se koná 9. září 2019 od 15:00 v místnosti B-169 a je v angličtině.

1. 7. 2019

Pozvánka na výstavu: Václav IV. - král ve stínu svého otce. Výstava se koná v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře od 9.7. do 17.11.2019. Součástí výstavy jsou modely a panely, které jsou výsledkem práce pedagogů a studentů oboru Architektura a stavitelství na katedře architektury a jedná se o historické modely staveb období Václava IV. Jde o stavby, které se nedochovaly, změnily podobu, nebyly dostavěny nebo byly navrženy a nikdy nevznikly. Vernisáž proběhne 11. 7. od 17:30 ve výstavní síni Hrádku (Barborská 28).

1. 7. 2019

Vyhlášení 8. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia. Soutěž vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. a divize Nakladatelství Academia. Do soutěže je možné přihlásit magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně). Uzávěrka přihlášek je 31.10.2019.

20. 6. 2019

Katedra Urbanismu a územního plánování zve na 3 denní zahraniční exkurzi do Salzburgu ve dnech 18. - 20. října 2019. Těšit se můžete na moderní architekturu, umělecká díla v historickém centru nebo solný důl v Halleinu.

28. 5. 2019

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.

27. 5. 2019

Přihlas se do soutěže INSPIRELI AWARDS a vyhraj model svého projektu pod značkou LEGO ARCHITECTURE. Letos jde o návrh ambasády České republiky v Addis Abebě v Etiopii. Uzávěrka soutěže je do 12.6.2019.

27. 5. 2019

Děkan FSv vyhlašuje výběrové řízení na přiznání účelového stipendia pro krytí výdajů spojených se zahraničním studijním pobytem. Termín podávání žádostí je od 16.4. do 15.10.2019.

20. 5. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

16. 5. 2019

Skanska a.s. pořádá pro studenty FSv řadu letních stáží v období od 1.7 do 31.8.

13. 5. 2019

Společnost Siemens, s. r. o. vyhlašuje již 22. ročník Ceny Wernera von Siemense. Odevzdání soutěžních návrhů je do 30.11.2019.

6. 5. 2019

Pozvánka na 10. ročník konference Nano & Makro Mechanika 2019 - NMM2019. Koná se 11. září 2019 na Fakultě stavební.

3. 5. 2019

Píšeš závěrečnou práci? Hledáš zdroje k psaní? ÚK ČVUT ti pomůže! Rady a tipy, co dělat, když píšete závěrečnou práci.

23. 4. 2019

Pozvánka na 14. ročník mezinárodní konference Local Mechanical Properties 2019. Konferenci pořádá FSv pod záštitou děkana prof. Jiřího Máci ve dnech 6.- 8.11.2019 v Praze (na CIIRC).

27. 3. 2019

V souvislosti s výskytem spalniček u studentů a zaměstnanců ČVUT vydala Hygienická stanice hl. m. Prahy toto upozornění.

20. 2. 2019

Pozvánka na cyklus přednášek - Rozvojové středy. Koná se každou středu od 17:30 na FSv v místnosti C-204. Přednášky jsou volně přístupné.

18. 2. 2019

Vyhlášen 9. ročník studentské soutěže: Memoriál Antonína Fajkoše. Odevzdání návrhů je 15.10.2019.

4. 10. 2018

Rozvrh FIT klubu platný od 4.10.2018 na celý kalendářní rok.

3. 10. 2018

Hledáte nebo nabízíte doučování? Využijte vzájemnou výpomoc studentů ČVUT!

14. 9. 2018

Náhrada předmětu 133NNK programu SI a 133NKSR oboru R a zápis navazujících předmětů.

16. 1. 2018

Provozní řád výukového střediska v Mariánské a v Telči.

... dalších 30 zpráv