Technický čtvrtek: SUBTERRA

Technický čtvrtek 20. 10. 2022

Rekonstrukce 4 železničních tunelů na trati Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC

20. 10. 2022 od 13.00 hod.
Čítárna Fakulty stavební ČVUT (atrium)

Přednášející:
Ing. Linda Černá Vydrová, Ph.D., specialistka divize, SUBTERRA a.s.

V rámci stavby proběhla kompletní rekonstrukce železničního svršku, částečně i spodku, výstavba nové odbočky Svitava a komplexní úprava zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. Dále byly zrekonstruovány vybrané mostní objekty, čtyři tunely, opěrné a zárubní zdi i více než 1500 metrů skalních svahů. Celková délka rekonstruovaného úseku procházejícího úzkým údolím řeky Svitavy činila 9,4 km.

Příspěvek se věnuje rekonstrukci čtveřice tunelů postavených v letech 1843–1849 společností italského podnikatele Felice Tallachiniho. Ražba tunelů rakouskou tunelovací metodou, místy i klasickým hornickým způsobem, se potýkala se složitými inženýrskogeologickými a geotechnickými poměry, při výstavbě zde zemřelo 22 dělníků. Ve 20. století prošly tunely úpravami k zajištění dopravní propustnosti. Použití nekvalitních, pokud vůbec nějakých, materiálů k zajištění účinné hydroizolace, mělo za následek zrychlené vyčerpání fyzické životnosti tunelů a jejich velmi špatný stavebně-technický stav.

Rekonstrukce prováděná společností SUBTERRA probíhala od února do října roku 2022.

Po prezentaci můžete se zástupci společnosti SUBTERRA a.s. prodiskutovat i další otázky týkající se tohoto projektu, popř. jiných aktivit společnosti a stejně tak i možnosti uplatnění.

Přednáška je zdarma pro všechny zájemce o dané téma. Není třeba se předem registrovat.

Na akci lze také získat kredity do projektu Index studenta ČVUT.

TECHNICKÉ ČTVRTKY

Pravidelná setkávání nad odbornými tématy.

Chcete vědět, kdo bude příště? Harmonogram najdete zde.

Prezentují pedagogové, studenti a partnerské firmy.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.