Přihláška na stáž na Fakultě
stavební ČVUT v Praze

Fakulta stavební ČVUT v Praze, se sídlem Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 68407700 (dále jen „FSv“) pořádá pro studenty středních škol
stáž, která probíhá formou přímé účasti studenta ve výuce. Podmínkou stáže u nezletilých studentů je souhlasné prohlášení rodičů – zákonných zástupců (formulář zájemci zašleme). Studenty na stáž přihlašuje pedagog nebo výchovný poradce střední školy, kterou student navštěvuje.

Podepsané osoby souhlasí s tím, aby FSv zpracovávala níže poskytnuté osobní údaje za účelem zajištění stáže a u zájemců o ubytování i
za účelem zajištění ubytování po dobu stáže. S vašimi údaji nakládáme v souladu s ochranou osobních údajů.

Souhlas pro budoucí zpracování lze kdykoliv odvolat na emailu: pr@fsv.cvut.cz, dále lze požádat o výmaz či opravu osobních údajů a o
přístup k osobním údajům.

INFORMACE O STŘEDNÍ ŠKOLE

INFORMACE O PEDAGOGOVI / VÝCHOVNÉM PORADCI

INFORMACE O ZÁJEMCI A POŽADAVKY NA STÁŽ

Požaduji zajistit ubytování (3)

Vysvětlivky:

(1) Zájemce si vybere týden, ve kterém by chtěl stáž absolvovat. Přesný termín stáže (tj. 3 dny ve vybraném týdnu) poté fakulta upřesní v co nejkratším možném termínu.

(2) Volba studijního programu/specializace, v rámci kterého chce zájemce o stáž navštěvovat výuku na fakultě.

(3) Ubytování bude poskytnuto stážistovi po dobu třídenní stáže, tj. celkem dvě noci. Ubytování hradí FSv. Ubytování je určeno mimopražským zájemcům. Podmínkou ubytování je souhlasné prohlášení rodičů. Formulář zájemci zašleme.

[field id="p64063016"]
[field id="p86262337"]
[field id="p56366661"]
[field id="p53715563"]
[field id="p16155713"]
[field id="p01433386"]
[field id="p41064107"]
[field id="p70056575"]
[field id="p56144741"]
[field id="p94219452"]
[field id="p72556244"]
[field id="p01133072"]
[field id="p54153811"]
[field id="p17014951"]
[field id="p15160714"]
[field id="p40146206"]
[field id="p67071242"]
[field id="p62866632"]