E-mailové adresy na FSv

Na FSv máme asi 7000 lidí (studentů a zaměstnanců), z nichž každý může mít na FSv emailovou adresu, někteří jich mají i několik a mnozí mají ještě další emailové adresy mimo FSv. Abychom zabránili naprosté anarchii, zavedli jsme jakási pravidla, která jsou popsána v tomto dokumentu.

Obsah:

Typy adres: adresy fakultní a jiné

V dalším textu používáme tuto ad-hoc terminologii:
Fakultní adresa
je taková, která končí @fsv.cvut.cz, tedy "fsv.cvut.cz" je těsně za zavináčem. Rozeznáváme fakultní adresy dlouhé a krátké.
Dlouhá fakultní adresa
je taková, která končí @fsv.cvut.cz a před zavináčem je jméno a příjmení oddělené tečkou. Případně, pokud jméno a příjmení není jednoznačné, je ještě za příjmením tečka a číslo pro rozlišení. Příklad:
oskar.novak@fsv.cvut.cz
josef.novak.12@fsv.cvut.cz
Krátká fakultní adresa
je taková, která končí @fsv.cvut.cz a před zavináčem je jednoduché jméno. Příklad:
novak@fsv.cvut.cz
xnovakj7@fsv.cvut.cz
Zveřejněná adresa
je adresa, kterou o uživateli zveřejňujeme. Vždy to je adresa fakultní a to buď dlouhá nebo krátká, ale vždy nejvýše jedna.
Fyzická adresa na fakultě (též interní adresa)
je taková, kde za zavináčem je jméno cílového poštovního serveru následované ".fsv.cvut.cz". Příklad:
pepa@pocitac.fsv.cvut.cz
nekdo@B999.fsv.cvut.cz
Externí adresa
je emailová adresa, která nepatří do žádné z výše uvedených kategorií, tj. je to adresa někde mimo fakultu. Příklad:
pepa@seznam.cz
josef@yahoo.com
Fakulta o svých uživatelích zveřejňuje zásadně fakultní adresu (buď dlouhou nebo krátkou).

Fakultní adresy

Fakultní adresa je taková, kde těsně za zavináčem je fsv.cvut.cz, tj. není tam jméno cílového serveru. Fakultní adresa je fiktivní vstupní adresa, fakticky musí emaily skončit vždy na některém poštovním serveru, kam je fakultní adresa přesměrována a odkud si emaily čtete.

Každý student i zaměstnanec má zpravidla dvě až tři fakultní emailové adresy, např. josef.novak@fsv.cvut.cz a novakjos@fsv.cvut.cz. Pokud někdo změnil jméno (např. sňatkem), může mít takových adres více. Z těchto adres fakulta sice zveřejňuje jen jednu (a vy sami si můžete vybrat, která to bude), ale nezávisle na tom, která je zveřejněna, všechny vaše fakultní adresy fungují naprosto stejně -- dopis poslaný na kteroukoli z nich je přeposlán vždy na tytéž cílové adresy. Ano, množné číslo je zde správně. Jedna cílová adresa (říkejme jí interní) je povinně na školním serveru, ale kromě ní si můžete nastavit ještě další (říkejme jí externí) adresu, která může být kdekoli, hlavně aby fungovala, tj. přijímala poštu.

Kde najdu svou fakultní adresu

Všechny je najdete ve svých "osobních údajích" po přihlášení na server StavNet. Přesněji, najdete tam všechno to, co máte ve všech svých fakultních emailových adresách před zavináčem (za zavináčem totiž je vždy "fsv.cvut.cz").

Fakultní emailové adresy se "vyrábí" z těchto údajů:

 • přihlašovací jméno ČVUT,
 • přihlašovací jméno FSv (může být shodné s přihlašovacím jménem ČVUT),
 • celé jméno pro email, (např. oskar.novak nebo josef.novak.3)
 • další fakultní adresy (hist.) (těch může být i několik, např. vaše dřívější jména).

Adresa, která se zveřejňuje, je v celé své kráse napsána v řádce "Email ke zveřejnění". Chcete-li zveřejnit jinou ze svých fakultních adres, klikněte v téže řádce vpravo na odkaz "opravit".

Pokud máte dojem, že některou ze svých "dalších" historických adres nepotřebujete, napište nám, rádi ji zrušíme. Tím se uvolní, takže může být přidělena jinému uživateli.

Kam jsou fakultní adresy směrovány

To najdete také na serveru StavNet v téže tabulce "osobních údajů" ve dvou řádkách označených "směrování pošty" (interní a externí).

Interní směrování musí směřovat na některý poštovní server na fakultě, tj za zavináčem musí být "server.fsv.cvut.cz".

Externí směrování může být prázdné (to je výchozí stav). Sami si zde můžete nastavit jakoukoli fungující adresu mimo fakultu (tj. to za zavináčem nesmí končit "fsv.cvut.cz").

Než se pustíte do přesměrovávání pošty někam jinam, přečtěte si speciální pojednání o přesměrování. A pak si to můžete nastavit -- jak jinak -- opět na serveru StavNet ve vašich osobních údajích.

Pozor!!! Po jakékoli změně směrování emailu jste povinni zkontrolovat, zda to funguje. Přesněji řečeno, máte povinnost zkontrolovat, zda dopisy skutečně dojdou všude tam, kam mají.

Na serveru StavNet je sice změna viditelná hned, ale poštovní server ji vezme na vědomí až zhruba za 1-2 minuty a ihned poté vám automaticky pošle testovací mail na zveřejněnou fakultní adresu. Asi tak za 2-3 minuty se tedy podívejte na všechny cílové adresy, zda tam ten dopis opravdu je. Pokud není, asi je někde chyba. Pokud jste udělali překlep, hned to napravte a za další 2-3 minuty opět kontrolujte. Pokud nevidíte, kde je chyba, raději vše vraťte do původního stavu a pak teprve přemýšlejte, co mohlo být špatně.

Vezměte na vědomí, že pokud externí adresa nefunguje, tj. nepřijímá poštu, budou dopisy havarovat, tj. ti, kdo vám píší, budou dostávat zprávy o nedoručení. A externí adresa může nefungovat poměrně snadno: za adresy na freemailových serverech nikdo neručí, snadno dojde k jejímu přeplnění apod. My tady na fakultě s tím těžko můžeme něco dělat a mnohdy se o problému ani nedovíme.

Interní adresa, tj. adresa na nějakém serveru na fakultě, samozřejmě také může mít poruchu (pouze zákon schválnosti funguje bez poruch), ale o poruše na našem serveru se obvykle dost rychle dozvíme a můžeme s tím něco dělat. To je ostatně důvod, proč chceme, aby vám dopisy chodily na interní adresu.

Proč používat fakultní adresy

Fakultní adresa je stabilní. Pokud budete na fakultě, vaše fakultní adresy se nebudou měnit. To platí nezávisle na tom, zda zde studujete nebo pracujete nebo oboje najednou nebo nějak na přeskáčku.

Když změníte jméno (třeba sňatkem), vyrobíme vám další fakultní adresu, ale všechny vaše dosavadní fakultní adresy vám zůstanou a všechny budou nadále fungovat a to všechny naprosto stejně. Pravděpodobně budete chtít, aby se zveřejňovala ta nová adresa, ale která z vašich adres se zveřejní, je ve vaší moci.

Není důvod, proč by vaši emailoví partneři museli vědět, na kterém z mnoha serverů na FSv svou poštu čtete. Pokud se rozhodnete svou poštu číst na jiném cílovém serveru, případně když starý server doslouží a skončí ve šrotu, vaše fakultní emailové adresy se nezmění, změní se pouze jejich interní směrování. Není tedy třeba tisknout nové vizitky, rozesílat oznámení o změně adresy atd..

Fakultní adresu si rovněž můžete snadno krátkodobě přesměrovat např. při stáži v zahraničí, podobně před odchodem z fakulty si lze adresu snadno přesměrovat na nové působiště nebo kamkoli budete chtít. Navíc zajišťujeme, že po určitou dobu (dva roky) nedojde ke kolizi vaší staré fakultní adresy s adresou někoho jiného.

Pro nás ve VIC je dost důležité i to, že fakultní adresy se snáze centrálně spravují. Proto fakultní adresy preferujeme a jdeme v tom tak daleko, že zveřejňujeme pouze fakultní adresy.

Občas se vyskytne námitka, že dopis poslaný na fakultní adresu musí zbytečně navíc projít centrálním poštovním serverem, než se dostane na cílový server na fakultě a že to představuje zbytečné zdržení. Tato námitka je neopodstatněná. Pokud cílový server funguje, je zdržení minimální (typicky zlomek sekundy až jednotky sekund). Ale hlavně, i pošta, která je adresována přímo na cílový server, tam tak jako tak nedojde přímo, neboť i ta vždy prochází přes onen centrální poštovní server. Máme to tak zařízeno schválně, důvodem je filtrace emailových virů a spamu, a také jistý druh obrany proti šíření spamu přes náš server jinam (vysvětlení je uvedeno jinde).

Jedinou další nevýhodou fakultních adres je nemožnost používat v emailové adrese familiární výrazy jako třeba pepa@pocitac.fsv.cvut.cz. Nu, pokud něco takového opravdu potřebujete, klidně si to používejte, ale nečekejte od nás (tj. od VIC FSv) v této věci žádné ohledy nebo podporu.

Adresa odesílatele

Aby se výše uvedené výhody fakultních adres plně uplatnily, je ovšem třeba, aby v dopisech, které odesíláte, byla jako adresa odesílatele (From:) nastavena vaše fakultní adresa. To proto, že vaši emailoví partneři si jako vaši adresu uschovají zpravidla to, co v dopise od vás najdou v rubrice From.

Pokud odesíláte dopis z fakultního WebMailu nebo programem Pegasus Mail ze serveru Cihla, pak se nemusíte starat, adresa odesílatele je již nastavena. Pokud přistupujete k poště protokolem POP3 nebo IMAP pomocí programů jako Outlook, Netscape, Mozilla, Eudora apod., musíte se o správné nastavení adresy odesílatele (From) postarat sami. Opakuji: jako adresu odesílatele používejte fakultní adresu.

Pokud si jako adresu odesílatele nastavíte nějakou jinou než fakultní adresu, pak buďte připraveni na to, že odpovědi vám budou chodit jen na tu nastavenou adresu a ne na fakultní adresu, tedy tam, kam ji máte nasměrovanou. Výhody fakultních adres tím v podstatě přijdou vniveč. Když adresa, kterou jste používali jako adresu odesílatele, přestane fungovat, mohou být problémy.

Zveřejňování emailových adres

Kterou adresu o vás zveřejníme

Zveřejňujeme zásadně adresu fakultní a to jen jednu. Novým uživatelům nastavujeme jako výchozí adresu dlouhou, odvozenou od jména a příjmení. Každý si však může (na serveru StavNet) nastavit, která z jeho fakultních adres bude zveřejněna.

Kde jsou fakultní adresy zveřejněny

Emailové adresy studentů i zaměstnanců zveřejňujeme na WWW a to na https://StavNet.fsv.cvut.cz/

Zveřejněné emailové adresy se každou noc přebírají do tzv. Sjednocené správy uživatelů ČVUT, tj. na server http://usermap.cvut.cz/ (kde lze vyhledávat osoby z celého ČVUT a kde si můžete případně vybrat, pokud máte emailové adresy na více fakultách) a odtud pak jsou dále přebírány např. do informačního systému KOS. To znamená, že pokud vám někdo pošle email z KOSu, dopis bude vždy poslán na zveřejněnou emailovou adresu.

Emailové adresy zaměstnanců a doktorandů jsou navíc zhruba jednou za rok až dva publikovány v tištěném telefonním seznamu.

Údaje na fakultním WWW jsou zobrazovány přímo z aktuální databáze. Minimální zpoždění (max. 24~hodin ) mají adresy na serveru ČVUT, serveru Usermap.cvut.cz a v KOSu (ale toto zpoždění nijak nevadí, protože předchozí zveřejněná adresa nadále funguje). Nejméně aktuální je samozřejmě tištěný telefonní seznam. Všechny tyto informace však pocházejí ze stejné databáze, liší se pouze v míře aktuálnosti.

Zveřejňování jiných než fakultních adres

Jiné než fakultní emailové adresy nezveřejňujeme. Můžete si je zveřejnit sami například na vaší osobní WWW stránce (pro uživatele serverů Cihla a STU viz návod) a adresu vaší osobní WWW stránky vám zveřejníme -- můžete si ji sami nastavit na serveru StavNet. Na své WWW stránce si můžete zveřejnit emailových adres kolik chcete. A je zcela na vás, abyste se starali o jejich případné změny.

Je samozřejmě možné, aby vaše fakultní adresa byla přesměrována kamkoli do světa, ale tyto externí adresu my (tj. VIC FSv) nebudeme zveřejňovat, pouze vám tam dopisy tiše dopravíme.

Rovněž interní adresy na fakultě (tj. adresy na konkrétním cílovém serveru) nebudeme zveřejňovat, protože chceme, abyste používali adresy fakultní.

Než odejdete z fakulty

Jde o případ, kdy student dostuduje nebo zaměstnanec ukončí zaměstnání. Pak vzniká otázka, co udělat s emailovou adresou.

Běžný postup je asi takovýto:

 • Z úředních míst (studijní nebo osobní oddělení) se klikatými cestičkami do naší databáze dostane informace o ukončení studia nebo zaměstnání. Pokud dotyčný již nemá ani studentský ani zaměstnanecký vztah k fakultě, je na základě toho zrušen přístup do Informačního systému ČVUT (např. do KOSu) a možnost přihlášení na server StavNet. Zároveň se (ihned) zruší zveřejňování emailové adresy.

 • Pak se podle následujících pravidel ukončí platnost kont na fakultních serverech spravovaných VIC (přesněji, na serverech IMAP (a WebMail), PePa, Archidat, Space a STU):

 • Dotyčnému uživateli server pošle email o tom, že jeho konto je pokládáno za zrušené a že za tři měsíce mu to konto bude fyzicky zrušeno (smazáno). Ale zatím se nic neruší, je to jen varování, že rušit se bude za tři měsíce.

 • Ty tři měsíce slouží k tomu, aby se během nich stihlo zahájit případné navazující studium, obnovit pracovní poměr, případně aby se stihly vyřídit nějaké omyly ještě dříve, než dojde k nenávratnému smazání všech emailů a dat.

 • Během těch tří měsíců ještě konto funguje, lze si vykopírovat ze serverů své soubory a emaily a funguje jak interní, tak i externí směrování emailu. Směrování si však dotyčný nemůže sám změnit, protože se v této době již nemůže přihlásit k serveru StavNet.

 • Varovné dopisy se posílají ještě měsíc před zrušením a týden před zrušením konta.

 • Po třech měsících se konta na serverech ve správě VIC FSv fyzicky zruší a zruší se i interní směrování fakultních emailových adres. Zrušení konta znamená smazání veškerých uživatelových dat, tedy i emailu. Nějaké archivní kopie nepořizujeme. Na "záchranu" dat byly vyhrazeny ty tři měsíce. Pokud bylo přesměrování emailu nastaveno přímo na zrušeném kontu, zrušením konta přestane fungovat i toto směrování.

Fungování fakultních emailových adres po tříměsíční lhůtě má dvě fáze:

 1. Pokud máte na serveru StavNet nastaveno externí směrování emailu na nějakou externí cílovou adresu, pak toto přesměrování zůstane funkční do jednoho roku po vašem odchodu. Jinak řečeno, vaše stará fakultní adresa už sice nebude zveřejněna, ale bude fungovat a dopisy budou přeposílány na nastavenou externí adresu.

  Pokud jste na serveru StavNet přesměrování na externí adresu neměli nastaveno, pak se tato prvá fáze přeskočí a následuje fáze druhá:

 2. Po zbývající dobu do celkových dvou let od odchodu z fakulty bude vaše stará fakultní adresa rezervována. To znamená, že ji v této době nedostane nikdo jiný (aby mu náhodou nechodily dopisy určené pro vás).

  Dopisy, které přijdou na vaši starou fakultní adresu, budou v této fázi havarovat, ale pokud máme evidovánu externí adresu, pak ve zprávě o nedoručitelnosti, kterou náš poštovní server automaticky posílá odesílateli, bude vaše nová adresa uvedena. Bude tam napsáno (anglicky) něco jako "Returned mail: xyz@buhvi.kde.cz.redirect... User has moved; please try <xyz@buhvi.kde.cz>".

  Po dvou letech od vašeho odchodu z fakulty bude i toto hlášení zrušeno, vaše stará fakultní adresa se uvolní a může se stát, že ji dostane někdo jiný.

O přesměrování vaší staré (bývalé) fakultní adresy můžete požádat i po vašem odchodu z fakulty. Podobně můžete požádat i o změnu cílové adresy. Fungovat to bude stejně: do jednoho roku aktivní směrování a do dvou let směrování pasivní (dopis havaruje, ale ve zprávě o nedoručitelnosti bude nová adresa).

Pokud se do dvou let na fakultu vrátíte, dostanete opět vaši starou fakultní emailovou adresu. Prostě ji jenom aktivujeme a nasměrujeme, kam bude třeba (na nějaký cílový server na fakultě a případně i někam jinam). A samozřejmě ji i zveřejníme. Přitom v podstatě nezáleží, zda jste předtím byli studenti a pak doktorandi nebo zaměstnanci nebo zda to bylo nějak jinak.

 


13/5/2007 -- aktualizace serverů 28/1/2007 -- server Eldap nahrazen serverem StavNet.
7/7/2004 -- upřesnění procedury při odchodu z fakulty.
18/6/2004 -- převod na nový www server, kosmetika.
1/12/2003 -- upřesnění týkající se serveru ELDAP, možnosti uživatelské změny směrování a zveřejňování adres. Upřesnění procedury při odchodu z fakulty.
29/9/2003 -- úpravy vyvolané serverem ELDAP.
12/6/2000 -- zveřejněno.

Stránka s informacemi o provozu počítačové sítě na FSv

Jiří Demel <demel na fsv.cvut.cz>