Elektronická pošta je pro většinu z nás běžnou a nutnou součástí života. Následující text sice je (dlouhý) návod, ale zkuste jej číst jako povídání o tom, co se s emailem dá dělat jinak, pohodlněji nebo jednodušeji. Pokud usoudíte, že tento způsob emailu (tedy IMAP, případně WebMail) by vám mohl být k užitku a máte chuť to vyzkoušet, dejte nám vědět. A možná že po přečtení tohoto textu dokonce zjistíte, že skoro jediné, co vlastně budete potřebovat pro použití Webmailu, je jedno kliknutí na odkaz "přidat IMAP"...

IMAP (a WebMail) na FSv

Obsah:
Co je IMAP
Fakultní server IMAP.fsv.cvut.cz
Jak používat IMAP server
Nastavení IMAP v poštovním programu
Přenos starých dopisů na server IMAP.FSv.cvut.cz
Časté otázky a problémy

Co je IMAP

Zkratka IMAP (Internet Mail Access Protocol) označuje způsob (tzv. protokol), kterým se lze připojit k poštovnímu serveru a číst nebo jinak manipulovat s dopisy, které jsou na serveru uloženy.

IMAP se trochu podobá běžnějšímu, staršímu a jednoduššímu protokolu POP3 v tom že:

 • došlé dopisy se ukládají na poštovním serveru a tam čekají,
 • uživatel si dopisy stahuje na svůj počítač.

ale je zde několik podstatných rozdílů:

 • Na IMAP serveru můžete mít nejen nově došlou poštu, ale i složky (folders) se staršími dopisy a kopie odeslaných dopisů. Složky se běžně ponechávají na serveru, aby byly přístupné po síti. Toto je hlavní trumf protokolu IMAP.
 • K poště na IMAP serveru se lze připojovat z několika různých počítačů (střídavě nebo i najednou) a ze všech je na serveru vidět tytéž dopisy v týchž složkách.
 • Pro zobrazení obsahu složky stačí ze serveru přenést pouze zobrazované údaje z hlaviček. To oceníte zejména při pomalém připojení z domova. Lze nastavit, aby se na váš počítač přenášely buď celé dopisy (vhodné pro pozdější čtení, až se odpojíte), nebo naopak pouze hlavičky dopisů, (nechcete přenášet a číst všechno).
 • Kopii kterékoli složky nebo kteréhokoli dopisu můžete mít i na svém počítači, případně i na více počítačích. Buď si složku jednorázově zkopírujete a nebo si nastavíte, že se složka na počítači má synchronizovat podle složky na serveru.

Proti dříve používanému Pegasus Mailu v režimu sítě Novell NetWare (servery Cihla, STU, Kii, Geodesie) je hlavní výhodou IMAPu možnost pracovat se svými poštovními složkami odkudkoli z Internetu. Další výhodou může být, že není nutno se (kvůli poště) přihlašovat k serveru Novell NetWare a mít na svém počítači nainstalován "Klient sítě NetWare" (ovšem mohou k tomu být jiné důvody).

Fakultní server IMAP.fsv.cvut.cz

Server IMAP.fsv.cvut.cz je fakultní server specialisovaný na email. Na tomto serveru můžete mít poštovní konto a toto konto může být použito jako cíl pro tzv. interní směrování emailu.

Přístup

Přístup k poště na serveru IMAP.fsv.cvut.cz je možný dvěma způsoby:

 • protokolem IMAP na serveru imap.fsv.cvut.cz (program Cyrus IMAP),
 • přes www rozhraní na serveru webmail.fsv.cvut.cz (program SquirrelMail).

Oba způsoby vyžadují, aby spojení mezi klientským (tj. vaším) počítačem a serverem bylo zabezpečeno šifrováním pomocí SSL, tedy přesněji, jde o protokoly imaps a https.

Oba způsoby jsou v podstatných věcech rovnocenné, neboť i www rozhraní používá pro svůj vlastní přístup k vaší poště protokol IMAP. Výhody a nevýhody obou přístupů jsou popsány dále. Oba tyto způsoby lze libovolně kombinovat a používat střídavě nebo i oba současně.

Uživatelské jméno a heslo

Při obou způsobech přístupu (IMAP i WebMail) se používá stejné uživatelské jméno i heslo. Uživatelské jméno je tzv. "přihlašovací jméno FSv" a heslo je stejné jako tzv. hlavní heslo k fakultnímu Intranetu.

Nejprve však potřebujete konto na serveru IMAP vytvořit.

Konta na serveru IMAP.fsv.cvut.cz

Abyste mohli náš IMAP (a tedy i WebMail) používat, musíte na něm mít konto (emailový účet).

Nově příchozím studentům uživatelská konta na serveru IMAP.fsv.cvut.cz vytváříme automaticky. Ostatní, kdo chcete, můžete si konto sami vytvořit pomocí www rozhraní na fakultním Intranetu (serveru STAVNET). Po přihlášení k STAVNETu jděte na Osobní údaje, Evidovaná konta, odkaz "opravit", a pak "přidat IMAP".

Zároveň s kontem na serveru IMAP.fsv.cvut.cz se vám automaticky vytvoří a nakonfiguruje i konto na serveru WebMail.fsv.cvut.cz.

Při vytváření konta se také automaticky zdvojí interní směrování emailu tak, aby všechny dopisy, které vám přicházejí na fakultní adresu, byly kromě dosavadního cílového serveru doručovány také na server IMAP.fsv.cvut.cz. To proto, abyste si mohli práci s IMAP serverem vyzkoušet, aniž byste museli okamžitě měnit své dosavadní emailové zvyklosti.

Samozřejmě by bylo vhodné, abyste se po přiměřené době rozhodli a na nepoužívaném kontu nenechávali zbytečně hromadit dopisy. Disky našich serverů přece jen nejsou nekonečné. Jinými slovy: až se rozhodnete, který poštovní server chcete používat, upravte interní směrování tak, aby vám pošta chodila jen na ten poštovní server, který opravdu budete používat.

Základní nastavení poštovního programu

Zde jen stručně pro technicky samostatnější jedince. Podrobnější návody k nastavení poštovních programů Thunderbird, Outlook, a pine jsou uvedeny dále.

Pro nastavení poštovního programu použijte tyto údaje:

Vaše emailová adresa použijte fakultní adresu, např. josef.svejk@fsv.cvut.cz
Server IMAP: imap.fsv.cvut.cz
Port: 993 (zabezpečené spojení, SSL/TLS)
uživatelské jméno: tzv. uživatelské jméno ČVUT (např. svejkjos)
heslo: stejné jako pro servery ČVUT
SMTP server pro odesílání: viz poznámka dále

Pro směrování emailu nastavte na serveru STAVNET

Adresa pro interní směrování emailu:   username@imap.fsv.cvut.cz
kde jako username pro server IMAP používáme tzv. přihlašovací jméno ČVUT.

Poznámka k vaší emailové adrese: Použijte vaši fakultní adresu, nejlépe tu, kterou máte zveřejněnu na fakultním Intranetu (na serveru STAVNET). Jsou k tomu dobré důvody.

Poznámka k heslu: Nedovolte, aby si poštovní program pamatoval heslo za vás. Jinak řečeno, v dialogu pro nastavení emailového účtu heslo nevyplňujte. Poštovní program se vás pak na heslo při přihlašování zeptá a bude si ho pamatovat a používat, dokud ten program neukončíte. Jsou k tomu dva důvody. Prvý důvod je bezpečnostní -- hesla v poštovních programech nebývají uložena moc bezpečným způsobem. Druhý důvod je pedagogický -- každodenní zadávání hesla vám nedovolí je tak snadno zapomenout. O problematice hesel viz samostatný dokument.

Poznámka k intervalu kontroly nové pošty: Nenastavujte kratší než 5, raději 10 minut. Když si nastavíte krátký interval, např. jednu minutu, pak tím dlouhodobě a po většinu doby zcela zbytečně zatěžujete server. Pokud netrpělivě čekáte příchod nějakého dopisu, použijte povel pro okamžitou kontrolu nové pošty. Např v Mozille na to je dvojhmat Ctrl-T.

Poznámka k odesílacímu SMTP serveru: Na počítači, který je stabilně připojen k fakultní síti nastavte smtp.fsv.cvut.cz. Pro odesílání z jiných sítí, např. z domova, se řiďte pokyny v samostatném dokumentu.

Specifika serveru IMAP.fsv.cvut.cz

Zde jen stručný výčet, podrobnosti jsou uvedeny dále.

 • Struktura poštovních složek je hierarchická (stromová).
 • Hierarchicky nejvyšší uživatelova složka je INBOX, všechny ostatní uživatelovy složky jsou složce INBOX podřízeny.
 • Lze definovat přístupová práva k poštovním složkám a používat sdílené složky.
 • Lze použít jednoduchou filtraci emailu na straně serveru (Sieve).
 • Uživatelé mají přednastaven filtr, který odkládá spam do speciální složky INBOX.spam. V této složce server automaticky maže dopisy starší než měsíc.

Jak používat IMAP server

Používání IMAP serveru obecně má svá specifika, na která možná nejste zvyklí. Další specifika se týkají výhradně našeho fakultního serveru IMAP.fsv.cvut.cz.

Poštovní složky (folders)

Na serveru IMAP.fsv.cvut.cz jsou poštovní složky každého uživatele uspořádány hierarchicky -- tvoří stromovou strukturu. Každá složka zde může obsahovat nejen dopisy, ale i podřízené složky.

Hierarchicky nejvyšší složkou je pro každého uživatele složka INBOX. Do této složky server doručuje nově došlé dopisy (o výjimkách se zmíním dále.) Všechny ostatní uživatelské složky jsou složce INBOX podřízeny. České verse poštovních programů zobrazují složku INBOX zpravidla pod názvem "Doručená pošta".

Ve jménech složek (kromě složky INBOX) se rozlišují velká a malá písmena. Kromě toho ve jménech složek nepoužívejte tečku a znaky: #, $, %, &.

Příklad: Složka INBOX má podsložku skola a ta má podsložky prednasky a cviceni. To jsou dohromady čtyři složky:

 • INBOX,
 • INBOX.skola,
 • INBOX.skola.prednasky,
 • INBOX.skola.cviceni.
Pro přesnost dodejme, že název INBOX je jen pro pohodlí uživatelů. Každý uživatel má svůj vlastní INBOX. Ve skutečnosti se ta složka jmenuje user.jméno_uživatele.

Názvy složek sice obecně mohou obsahovat diakritiku (háčky a čárky), ale některé poštovní programy jména s diakritikou zobrazují zkresleně (SquirrelMail). Doporučuji používat jména složek krátká a bez diakritiky.

Vezměte také na vědomí, že je veliký rozdíl mezi poštovními složkami na serveru IMAP a lokálními poštovními složkami, které (jak název napovídá) sídlí přímo na vašem počítači a máte je tedy dostupné pouze z tohoto počítače. Zde se bavíme o složkách, které sídlí na serveru IMAP.

Přihlášené složky (Subscribed Folders)

Poštovní program vám ukazuje pouze složky, které (kromě toho, že existují) máte takzvaně "přihlášeny", anglicky "subscribed". Informace, které složky máte přihlášeny, je uložena na IMAP serveru.

Pokud nějakou složku poštovním programem vytvoříte, pak většinou je rovnou přihlášena, ale nemusí to tak být vždy. Poštovní programy mají speciální povely (volby v menu), které slouží k přihlašování a odhlašování složek. V Thunderbirdu to je v menu Soubor (File) položka Správce odebírání (Subscribe). Ve SquirrelMailu použijte odkaz Složky v horním vodorovném menu. V programu Outlook je to přes menu Nástroje, Složky IMAP a zde můžete volit, kterou složku chcete zobrazit a kterou skrýt. Pegasus Mail přihlášené složky nerozeznává a ukazuje všechny.

Přihlásit si můžete všechny složky, ke kterým máte nějaká přístupová práva. Samozřejmě to jsou všechny vaše složky, ale mohou to být i složky jiných uživatelů (pokud vám dali přístupová práva), nebo dokonce veřejné složky, které nepatří žádnému uživateli a které může číst každý uživatel serveru.

Mazání dopisů

Z hlediska uživatele může odstraňování dopisů ze složek na IMAP serveru probíhat třemi různými způsoby.

Příznak \Deleted a později příkaz Expunge. Uživatelův povel ke smazání dopisu ponechá samotný dopis netknutý, ale označí jej příznakem \Deleted (smazaný). Ke skutečnému a nevratnému smazání všech takto označených dopisů v dané poštovní složce dojde až později, speciálním příkazem Expunge (v terminologii Microsoftu příkazem Purge, česky Vyprázdnit, v Thunderbirdu to je "Provést údržbu složek" "Compact this folder". Až do provedení příkazu Expunge dopis fyzicky existuje a zabírá místo. Příkaz Expunge může pro zvolenou poštovní složku vydat uživatel explicite (zpravidla volbou v menu poštovního programu), nebo jej může vydat poštovní program automaticky při svém ukončení. Thunderbird má navíc možnost provést příkaz Expunge ve všech složkách najednou (v menu Files (Soubor) položka "Provést údržbu složek".

Tento dvoufázový způsob mazání dopisů (Delete a Expunge) je "oficiální" v tom smyslu, že je definován přímo v protokolu IMAP, přesně takto to tedy nakonec probíhá na serveru a takto je to vůči serveru nejšetrnější. Další dva způsoby mazání dopisů jsou vymyšleny pro pohodlí uživatelů.

Máte-li nastaven režim mazání pomocí příznaku \Deleted, pak dopis takto označený ke smazání je obvykle zobrazen s červeně přeškrtnutou ikonou obálky. Dopis označený jako \Deleted je v tomto režimu vidět, lze jej číst, odpovídat na něj apod. Samozřejmě takový dopis také zabírá místo na serveru. Označení \Deleted také lze zrušit a tím dopis zachránit od smazání, až se bude provádět příkaz Expunge.

Okamžité nevratné smazání. Některé poštovní programy (Thunderbird, SquirrelMail) lze nastavit, aby mazaly dopisy ihned a trvale. Ve skutečnosti je dopisu přidělen příznak \Deleted a ihned je proveden příkaz Expunge. Mazejte velmi pozorně, takto smazaný dopis nejde už nijak zachránit.

Přesun do speciální složky pro smazanou poštu (Trash). Některé poštovní programy (Thunderbird, Netscape, SquirrelMail) jsou ve výchozím stavu nastaveny tak, že dopis označený ke smazání je kromě označení \Deleted navíc zkopírován do speciální složky, obvykle nazývané Trash (smetí). České verse poštovních programů složku Trash presentují pod názvem "Koš".

Je třeba upozornit, že dopis smazaný v tomto režimu je na serveru dvakrát: jednou zůstává jako neviditelný v původní složce s příznakem \Deleted a navíc je bez příznaku \Deleted normálně viditelný ve složce Trash. Dopisy ze složky Trash je třeba alespoň občas mazat a samozřejmě provádět (v obou složkách) i příkaz Expunge.

Dokud máte dostatečnou reservu volného místa (viz quota), je režim mazání přes složku Trash velmi pohodlný. Už několikrát jsem byl rád, když jsem třeba měsíc starý dopis "vylovil z koše".

Ne každý poštovní program umí všechny uvedené způsoby mazání.

SquirrelMail (fakultní WebMail) umí jen druhý a třetí, nastavuje se to přes Možnosti -- Složky, kde lze nastavit "nepoužívat Koš". Thunderbird umí všechny tři režimy, nastavuje se to přes Nastavení účtu (Account settings), Nastavení serveru (Server settings), údaj Když smažu dopis (When I delete a message). Outlook a Outlook Express umí jen první způsob, dopisy označené ke smazání jsou zobrazeny jako přeškrtnuté a pro jejich fyzické odstranění je třeba v horním menu kliknout na Purge (Vyprázdnit).

Také je dobré vědět, že některé programy (Thunderbird, Outlook Express) provádějí přesun dopisu z jedné složky do druhé tak, že dopis do cílové složky zkopírují a v původní složce dopis ponechají a pouze jej označí jako smazaný (\Deleted). Dopis tak zabírá místo dvakrát. Pokud tedy často dopisy přesouváte, nezapomínejte na příkaz Expunge. Dodejme, že náš WebMail (SquirrelMail) touto nectností netrpí a přesouvaný dopis z původní složky odstraní.

Speciální složky

Některé složky na IMAP serverech se používají ke speciálním účelům. Jména těchto složek bohužel nejsou normalizována (ani v angličtině) a poštovní programy (a zejména jejich české verse) je často pojmenovávají po svém. Zpravidla však lze v poštovním programu nastavit, která složka má být poštovním programem pro ten který speciální účel používána. Například pod názvem "Odeslaná pošta" může program používat složku, jejíž skutečné jméno na serveru je "Sent". Typické speciální složky jsou:

SložkaČeský nebo alternativní název
INBOXDoručená pošta
TrashKoš
SentOdeslaná pošta, Sent Items
DraftsKoncepty
TemplatesŠablony,
SpamNevyžádaná pošta, Junk

Dále budu speciální složky nazývat jejich krátkými anglickými názvy.

Připomeňme, že se zde bavíme o složkách na serveru IMAP. Většina poštovních programů má ovšem také složky lokální, které sídlí přímo na vašem počítači a které se používají při práci s poštovními účty na POP3 serverech a obecně k lokální úschově dopisů. Máte-li v poštovním programu nakonfigurován účet na serveru IMAP, pak pro každý IMAP účet máte samostatnou sadu poštovních složek, včetně složek speciálních. Máte tedy několik složek Doručená pošta, několik složek Drafts a podobně.

Vraťme se nyní ke speciálním složkám na serveru IMAP.

Složka Sent se používá pro kopie odeslaných dopisů. Některé poštovní programy schovávají zde kopii všeho, co jste odeslali, některé programy lze nastavit, aby se zeptaly, zda chcete schovat kopii a do které složky.

Složka Drafts (česky Koncepty) se používá, když nestihnete nějaký dopis dokončit a chcete si jej schovat rozepsaný a pokračovat někdy příště. Jen upozorním, že složka Drafts na serveru je přístupná i po přihlášení z jiného počítače, ale jenom když jste "na síti". Někdy může být výhodnější si rozepsaný dopis schovat do lokální složky na vašem počítači nebo (pro jistotu) do obou složek.

Složka Templates (česky Šablony). Pokud opakovaně posíláte skoro stejný dopis, je dobré mít jeho šablonu schovanou v této složce a když přijde na věc, jenom doplnit a poupravit drobnosti.

Složka Trash může uchovávat smazané dopisy. Přesněji, poštovní program (ale nikoli Outlook nebo Outlook Express) může být nastaven tak, aby dopisy, které smažete v ostatních složkách (včetně INBOXu), byly přesunuty do složky Trash. Když později zjistíte, že jste něco smazali omylem, můžete zde dopis vyhledat a přesunout jej do jiné složky (opět včetně INBOXu). Samozřejmě je třeba složku Trash pravidelně čistit.

Výše uvedené složky jsou speciální tím, že s nimi speciálním způsobem zachází poštovní program. A je třeba vědět, že ne každý program "umí" všechny výše uvedené druhy speciálních složek.

Zejména je třeba upozornit, že programy Outlook a Outlook Express nedovedou používat speciální složky umístěné na IMAP serveru, ale pouze jejich obdobu na lokálním počítači. To je docela k vzteku, protože kopii odeslané pošty pak neuvidíte např. přes WebMail. Pokud se divíte, proč to nejde, nejste sami. Buď použijte nějaký lepší program (doporučuji i kvůli bezpečnosti) a nebo si můžete pomoci tím, že příslušné přesuny dopisů budete dělat ručně (otravné). Například kopii právě odeslaného dopisu ručně přesunete z lokální složky "Sent Items" do složky "Sent" na serveru. (Podrobnosti viz zde.)

Složka spam je specialitou našeho serveru. Server do této složky automaticky odhazuje dopisy, o nichž si myslí, že je to spam a dopisy starší než 30 dní automaticky maže. Podrobněji dále v sekci o filtraci na straně serveru.

Sieve -- filtr na straně serveru

Poštovní filtr je soubor pravidel, který určuje, co se má stát s dopisem, který obsahuje nebo naopak neobsahuje něco předepsaného. Lze například nastavit, aby všechny dopisy od vaší přítelkyně byly přesunuty do složky "pritelkyne", zatímco dopisy, které mají v subjectu "KOS" byly přeposlány na adresu mobilního telefonu. (Nebo to chcete naopak?)

Většina poštovních programů obsahuje možnost nastavit si nějaký filtr. Jenže takový filtr funguje jen, když se tímto programem připojíte k serveru, testovaný dopis se nejprve musí přenést ze serveru do poštovního programu (na váš počítač) a teprve pak se zjistí, že mohl například zůstat na serveru nebo dokonce mohl být rovnou smazán. Navíc možnosti filtrace a způsoby nastavování jsou v každém poštovním programu jiné a čtete-li poštu z několika počítačů, filtry se nastavují na každém počítači zvlášť.

Náš IMAP server má vestavěn jednoduchý filtr, jmenuje se Sieve, který funguje na straně serveru. To znamená, že funguje v okamžiku, kdy dopis přišel, tedy i v době, kdy nejste k serveru připojeni. Až se připojíte, najdete již poštu tímto filtrem roztříděnou a co mělo být přeposláno jinam už odešlo, aniž by to muselo putovat do vašeho počítače a zpět.

Filtr Sieve si můžete sami nastavit, přizpůsobit a vylepšit pomocí www rozhraní, které je součástí programu SquirrelMail na serveru https://WebMail.fsv.cvut.cz/. Po přihlášení klikněte nahoře na Možnosti a zde pak na Filtry.

Každé filtrovací pravidlo obsahuje podmínku a výkonnou akci. Podmínky jsou založeny na výskytu daných textů v hlavičce dopisu a lze kombinovat i několik podmínek dohromady. Podmínky, které by se týkaly těla dopisu, filtr Sieve neumí. Výkonné akce mohou být uložení dopisu do určené poštovní složky, přeposlání dopisu na danou emailovou adresu, odmítnutí dopisu, tiché smazání dopisu nebo si lze nechat poslat krátké upozornění na emailovou adresu mobilního telefonu.

Dodejme, že pravidla ve filtru jsou vykonávána jedno po druhém shora dolů a pokud žádné pravidlo neřekne "dost", dopis je po vyzkoušení všech pravidel normálně doručen do vaší složky INBOX. Pořadí pravidel lze měnit pomocí trojúhelníkových ikon umístěných v pravé části řádky s pravidlem.

Sieve a filtrace spamu

Každému uživateli serveru IMAP.fsv.cvut.cz je při vytváření konta pojmenované INBOX.spam všechny přicházející dopisy, jejichž hlavička obsahuje text "X-FSv-Spam-Level: *****".

Textem "X-FSv-Spam-Level:" a nějakým počtem hvězdiček zaznamenává náš poštovní server Mars do procházejících dopisů výsledek testu, zda dotyčný dopis je spam, tj. nevyžádaná, obtěžující, zpravidla reklamní pošta. Podrobněji o tomto testování viz dokument antispam.php.

Asi vás překvapí, že výše uvedený výchozí filtr s pěti hvězdičkami nic neodfiltruje. Není to tím, že by nefungoval, on jednoduše nemá co filtrovat. Podle příkazu vedení fakulty počínaje 16/9/2003 totiž server Mars nepropouští žádné dopisy, které v antispamovém testu dostaly 5 a více bodů, a které by tedy byly označkovány pěti a více hvězdičkami.

K čemu tedy ten výchozí filtr je dobrý, když nemá žádnou funkci? Nu, rozhodli jsme se jej ponechat jednak na památku, jednak jako ukázku, jak takový filtr vypadá. Jednoduchou úpravou v něm můžete zmenšit počet hvězdiček. Pokud to uděláte, filtr začne fungovat a dopisy, které mají daný (nebo větší) počet hvězdiček, bude přesouvat do speciální složky INBOX.spam. Zkušenost ukazuje, že se tím účinnost kontroly spamu znatelně zvýší.

Ve složce INBOX.spam je ovšem třeba pravidelně (aspoň jednou za měsíc) kontrolovat, jestli sem náhodou nezabloudil legitimní dopis a případně jej zachránit přesunutím do jiné složky. Čím méně si nastavíte ve filtru hvězdiček, tím více zachytíte spamu, ale také více legitimních dopisů. Připomeňme, že server automaticky každou noc maže ve všech složkách INBOX.spam (a v případných podřízených složkách) dopisy, které byly na server doručeny před více než 30 dny. Obsah složky INBOX.spam samozřejmě můžete mazat i sami a pokud to uděláte, ušetříte místo, které by spam zbytečně zabíral. Složku INBOX.spam samotnou tam však raději nechte.

Rozhodnutí, zda si výchozí filtr máte změnit a kolik si v něm máte nastavit hvězdiček, úmyslně necháváme na vás. Základní filtraci spamu dělá server Mars, pomocí filtru Sieve tuto filtraci můžete trochu vylepšit, ale na jak velké vylepšení si troufnete, je na vás.

Přístupová práva ke složkám a sdílené složky

Náš server dovede ke každé poštovní složce přiřadit seznam práv a oprávněných uživatelů. Určitě s tím půjdou dělat pěkné věci. Například šéf může některé své složky zpřístupnit sekretářce pro čtení a svému zástupci i pro zápis. Nebo si může skupina osob přes poštovní složku vyměňovat zprávy a dokonce i celé dokumenty (ukryté v přílohách dopisů).

Lze též vytvořit složky, které nepatří žádnému uživateli, ale díky přístupovým právům jsou přístupné buď všem, nebo nějaké skupině uživatelů.

Ve výchozím nastavení máte plná přístupová práva ke všem svým složkám, tedy ke všemu pod vaším INBOXem. Tato plná práva zahrnují i právo přidělovat přístupová práva dalším uživatelům, každý tedy může zpřístupnit kteroukoli svou složku komukoli. Při manipulaci s přístupovými právy, prosím, přemýšlejte a to nejprve hlavou a pak teprve myší a klávesnicí.

Přístupová práva se vztahují vždy k celé poštovní složce a platí pro všechny její podsložky.

Přístupová práva lze vytvářet, měnit a rušit pomocí www rozhraní na serveru WebMail.fsv.cvut.cz. V horním vodorovném menu aktivujte odkaz Sdílené složky. Zobrazí se několik tabulek, každá tabulka (kromě poslední) se týká jedné poštovní složky. Řádky v tabulce popisují přístupová práva jednotlivých uživatelů, kteří (kromě vás) mají nějaká práva k této složce. V řádce lze zvolit jednu ze čtyř úrovní oprávnění:

 • žádný přístup,
 • právo číst,
 • právo číst a psát (tj. vkládat do složky dopisy) a
 • právo číst, psát a mazat dopisy.
Poslední řádka tabulky slouží k přidání dalšího uživatele, který má mít ke složce přístupové právo. Jméno uživatele bohužel musíte přesně znát, nelze je vybrat z nabídky.

Poslední tabulka se netýká žádné složky, pomocí ní lze přidat další tabulku pro další poštovní složku.

Program Thunderbird umí přístupová práva pouze zobrazit (vlastnosti složky, záložka Sdílení), změnit přístupová práva však tyto programy nedovedou.

Programy Outlook Express a Pegasus Mail o přístupových právech vůbec neví, ale přístup do složek, ke kterým máte nějaké právo, vám umožní.

Jak je to s programem pine? Pokud to zjistíte, dejte mi vědět.

Poštovní programy pro IMAP

Pro přístup k poště na IMAP serveru lze použít většinu novějších mnoho dalších programů. Je lhostejné, zda poštovní program budete provozovat ve Windows, v Mac OS, v Linuxu nebo v nějakém jiném operačním systému.

Já osobně jsem velmi spokojen s Thunderbirdem. Má vestavěn protispamový filtr, který sice filtruje až na straně klienta, ale zato je velice účinný a pohodlný. Je sice třeba jej napřed naučit, co za spam pokládáte a co nikoli, ale je to velmi snadné a určitě se to vyplatí. Thunderbird existuje i v české versi a existuje pro Windows, Linux i další operační systémy. Je zadarmo a legálně. Doporučuji.

Pegasus Mail lze použít od verse 4.10 výše. Tvrdí se, že jeho práce s většími IMAP složkami je málo efektivní. Pegasus také má problémy s některými způsoby kódování znaků s diakritikou.

Programy Outlook a Outlook Express od Microsoftu mají (měly) kromě častých bezpečnostních problémů i některá nepříjemná omezení, např. jako speciální složky dovedou používat pouze složky lokální. Outlook Express vůbec nedoporučuji používat.

Všechny výše uvedené programy běží na uživatelově počítači. Před použitím je nutno program nainstalovat a nakonfigurovat.

WebMail

WebMail je zvláštní druh poštovního klientského programu. WebMail běží na www serveru a vy se k němu připojujete pomocí běžného www-prohlížeče (např. Firefox, Chrome, Internet Explorer, atd.). Toto je jeho hlavní výhoda -- nemusíte nic instalovat (www-prohlížeč je dnes snad všude) ani konfigurovat.

Nevýhodou WebMailu je (obecně) poněkud těžkopádnější ovládání a absence některých vychytávek, kterými se pyšní některé klasické poštovní programy. Chodí-li vám větší množství pošty a zejména chcete-li ji třídit do mnoha složek, určitě se vyplatí nainstalovat si a nakonfigurovat klasický poštovní program.

Fakultní WebMail najdete na adrese https://webmail.fsv.cvut.cz/. Tento WebMail server používá program SquirrelMail a umožňuje přístup k fakultnímu IMAP serveru imap.fsv.cvut.cz .

Pro přihlášení k WebMailu se používá stejné uživatelské jméno a heslo jako pro server IMAP.

Speciality fakultního serveru WebMail.fsv.cvut.cz

Náš WebMail umí několik užitečných věcí, které možná váš poštovní program neumí a kvůli kterým jej asi občas použijete:
 • Nastavení filtru Sieve,
 • Nastavení přístupových práv ke sdíleným složkám,
 • Zobrazení přehledu, kolik místa na serveru zabírají jednotlivé poštovní složky. Klikněte v horním menu na Možnosti, pak Složky - možnosti a v dolní části formuláře, u položky "Show Folder Sizes" si nastavte, zda chcete v levém rámu pod seznamem složek mít tlačítko pro zobrazení přehledu (As link under folder list), zda chcete přehled vidět jako součást stránky Složky z horního menu (On Folders page) a konečně si můžete nastavit, zda chcete zobrazení s mezisoučty (With subtotals) za jednotlivé podstromy ve stromové struktuře složek.
 • Možnost archivovat ve formátu .zip označené dopisy v poštovní složce (tlačítko Archive pod seznamem dopisů).
 • Možnost prohlásit libovolnou složku za speciální. V podstatě to znamená, že se tato složka (nebo i několik) zobrazí na čestném místě v horní části seznamu složek, mezi ostatními speciálními složkami. Nastavuje se to přes odkaz Složky v horním menu.
 • Možnost označit (zaškrtnout) libovolně dlouhou souvislou posloupnost v seznamu dopisů. Dělá se to tak, že zaškrtnete první a poslední dopis z těch, které chcete zaškrtnout a pak dloubnete na odkaz Označit rozsah. Zaškrtnutí se doplní ke všem dopisům mezi prvním a posledním zaškrtnutým. Z toho bohužel plyne, že takto nelze označit dva rozsahy, protože by se spojily v jeden. Ale i tak to je užitečná pomůcka.

Co je lepší -- WebMail nebo klasický poštovní program?

Na cizím počítači, kde nechci nic instalovat a konfigurovat, u někoho na návštěvě nebo v internetové kavárně, všude tam je zcela jasnou volbou WebMail. Jde o příležitostné použití, proto mi menší komfort nevadí.

Také kdyby mi chodilo jen nějakých 10 dopisů za týden a já se na ně díval asi tak třikrát týdně na 10 minut, vystačil bych asi s WebMailem.

Pro větší množství pošty a zejména při větších nárocích na třídění pošty do složek se určitě vyplatí instalovat a naučit se nějaký klasický poštovní program. V klasickém poštovním programu lze přesouvat dopisy z jedné složky do druhé velmi snadno buď myší (drag&drop) nebo několika stisky kláves. Přes www rozhraní se totéž dělá sice taky myší, ale na podstatně větší počet "dloubnutí". A zkuste si myší zaškrtnout 427 mrňavých políček webového rozhraní...

Na mém počítači, nebo na počítači, u kterého pravidelně pracuji, nejsem líný si nainstalovat a nakonfigurovat Thunderbird. Není to nijak složitá práce, instalační balík má jen asi 25MB. Samotnou instalaci stačí odklikat, konfigurace emailu je popsána dále.

A nezapomeňte, že klasický poštovní program a WebMail lze dle libosti střídat nebo dokonce používat současně. Zkrátka, používejte to, co vám v dané situaci lépe vyhovuje.

Nastavení poštovních programů

WebMail, Thunderbird, Outlook Express, pine.

WebMail

Vaše WebMailové konto na serveru https://webmail.fsv.cvut.cz/ vzniká automaticky zároveň s kontem na serveru IMAP.fsv.cvut.cz a je rovnou nakonfigurováno tak, aby bylo okamžitě použitelné. Nicméně změnu konfigurace lze vyvolat kliknutím na odkaz Možnosti ve vodorovném menu nahoře.

Pro přihlášení k WebMailu se používá stejné uživatelské jméno a heslo jako pro server IMAP.

Thunderbird

Spusťte Thunderbird. Je-li to poprvé, automaticky se spustí pomocník s konfigurací. Ten se snaží spoustu věcí za vás uhodnout, což se mu často nepovede správně. Doporučuji zvolit ruční nastavení.

Zvolte "Účet pro elektronickou poštu" (email account).

Vyplňte vaše jméno a příjmení (můžete použít háčky a čárky) a do dalšího políčka (v české versi je trochu schované) svou emailovou adresu. Tato adresa se bude používat jako adresa odesílatele, proto vyplňte svou fakultní adresu.

Vyberte typ emailového serveru (IMAP) a napište jeho adresu (imap.fsv.cvut.cz). Pozor, slovo "imap" je třeba dopsat ručně. Doplňte, že spojení má být zabezpečeno (SSL/TLS) a heslo se nemá zvlášť zabezpečovat (je šifrováno již tím SSL/TLS). Jako adresu SMTP serveru pro odesílání pošty uveďte smtp.fsv.cvut.cz, popř. se řiďte podrobnějšími pokyny zde.

Jako jméno uživatele (username) uveďte své "přihlašovací jméno ČVUT".

Jako název účtu zadejte text, podle kterého tento účet poznáte v seznamu svých poštovních účtů. Například username@imap.fsv nebo jen imap.fsv.

Budete-li později chtít nastavení změnit nebo zkontrolovat, klikněte v levém rámu poštovního okna Thunderbirdu pravým tlačítkem myši na název účtu a zvolte Vlastnosti (Properties). Dodejme, že obecná nastavení Thunderbirdu (tj. ta, která se netýkají jednotlivých poštovních účtů) jsou přístupná z hlavního menu přes volby Nástroje (Tools) nebo Úpravy (Edit) nebo a dále Předvolby (Properties).

Outlook Express

Kvůli častým problémům s počítačovou bezpečností (viry a spol.) doporučuji Outlook Express vůbec nepoužívat. Když už Outlook, tak ten "velký", který je součástí MS Office.

Jméno: vyplňte své jméno a příjmení, nikoli emailovou adresu. Toto jméno se bude posílat v dopisech jako součást adresy odesílatele. Obecně zde lze použít diakritiku, ale některé verse Outlook Expresu ji odesílají chybně kódovanou. Možná budete muset napsat jméno bez háčků a čárek.

Zaškrtněte, že již máte emailovou adresu a napište ji. Tato adresa se bude používat jako adresa odesílatele, proto vyplňte svou fakultní adresu.

Vyberte typ emailového serveru (IMAP) a napište jeho adresu (imap.fsv.cvut.cz). Jako adresu SMTP serveru pro odesílání pošty uveďte smtp.fsv.cvut.cz, popř. se řiďte podrobnějšími pokyny zde.

Jako jméno účtu (account) uveďte své "přihlašovací jméno FSv". Heslo nevyplňujte a zrušte zaškrtnutí, že si Outlook má heslo pamatovat. Ano, opravdu jsou dobré důvody, proč nemáte chtít, aby si Outlook pamatoval tak důležité heslo. Přihlašování pomocí SPA (Secure Password Autentication) nechte nezaškrtnuté.

Stiskněte "Dokončit" (popř. Finish). Outlook vám napíše, že nemá žádné složky, které by mohl zobrazit. Odpovězte, že je (prozatím) zobrazit nechcete. Ale nastavování ještě není hotové.

V levém rámu klikněte pravým tlačítkem myši na nově vytvořenou položku "imap.fsv.cvut.cz" a v menu vyberte Vlastnosti (Properties).

V záložce Advanced zaškrtněte, že server vyžaduje zabezpečené spojení (SSL).

Klikněte na tlačítko Použít (Apply) a OK.

Další informace najdete zde.

Pine

Ve vašem domovském adresáři editujte konfigurační soubor .pinerc. Pro přístup k poštovním složkám na IMAP serveru je třeba nastavit:
inbox-path={imap.fsv.cvut.cz/ssl}INBOX
folder-collections={imap.fsv.cvut.cz/ssl}INBOX.[]
Dále pak jsou užitečná nastavení:
user-domain=fsv.cvut.cz
smtp-server=smtp.fsv.cvut.cz

Přenos starých dopisů na server IMAP.FSv.cvut.cz

Pravděpodobně budete chtít, abyste na novém serveru měli všechno tak, jak jste byli zvyklí na serveru starém.

Stručně shrnuto: složky s dopisy lze přenést na server,

Adresáře (kontakty)

Protokol IMAP sám o sobě na adresáře (kontakty) nepamatuje. Adresáře (kontakty) však importovat do poštovního programu (i do webmailu). Tedy z předchozího programu kontakty exportujte a do nového importujte. Thunderbird umí převzít (importovat) adresář z Outlooku přímo.

Většina poštovních programů sama bez vaší iniciativy sbírá emailové adresy, které jste někdy použili k odeslání mailu (a nebo to v nich lze nastavit). Takto si zakrátko a vytvoříte adresář nový.

Také můžete adresář jednoduše nepoužívat. Já si pomáhám tak, že od každého člověka, jehož adresu si chci schovat, si schovám nějaký dopis (pokud možno krátký) nebo moji odpověď. Schovaný dopis obsahuje adresu a tu lze snadno zkopírovat do dalšího dopisu. (Pozor, asi není nejlepší nápad posílat nový dopis jako odpověď na několik let starý dopis, který byl o něčem úplně jiném. Když už, tak alespoň změňte hlavičku Subject: (Věc:).)

Přenos dopisů obecně

K přenosu dopisů potřebujete program, který umí číst vaši starou poštu a zároveň se umí připojit k serveru IMAP.fsv.cvut.cz. Pak už vlastně jde jen o kopírování dopisů z jedné složky do druhé.

Očekávané otázky a problémy

Chci mít dopisy přístupné doma i ve škole.
Řešení: to je přesně to, k čemu je IMAP určen. Zkopírujte své složky s dopisy na IMAP server a užívejte si...

Lze použít protokol POP3?
Ano, ale pouze přes šifrované spojení SSL, tedy vlastně pop3s. Praktické použití to má jen výjimečně, protože protokol IMAP toho umí mnohem více než protokol POP3. Kvůli SSL beztak potřebujete nějaký novější poštovní program a ten už pravděpodobně umí i protokol IMAP.

Pokud přece jen chcete POP3 používat, vězte, že přes POP3 máte přístupný pouze svůj INBOX a nic jiného (tj. žádnou jinou složku na serveru) a dále, že INBOX je po dobu POP3 spojení uzamčen, což znemožňuje současný přístup přes IMAP a POP3. Jako adresu POP3 serveru nastavte pop3.fsv.cvut.cz.

Proč je vyžadováno šifrování (SSL)?
Z bezpečnostních důvodů, zejména kvůli ochraně hesla. Pro přístup k serverům IMAP.fsv.cvut.cz a WebMail.fsv.cvut.cz se totiž používá stejné heslo jako pro fakultní Intranet (server StavNet) a totéž heslo používá většina uživatelů pro přístup do KOSu. Jde tedy o hodně důležité heslo, které je nutno velmi dobře chránit.

Proč jsou některé znaky v hlavičce nahrazeny velkým X?
Jde o znaky s diakritikou (s háčky, čárkami apod.), které nebyly v hlavičce dopisu korektně kódovány. Pokud hlavička dopisu tyto znaky obsahuje, musí být předepsaným způsobem kódovány a nesmí tam (v tom řádku hlavičky) chybět údaj o použitém kódování, jinak může poštovní program jenom hádat, o jaké kódování jde, tyto texty nelze správně třídit, vyhledávat apod. Nedejte se zmýlit tím, že některé poštovní programy nekorektní hlavičky zobrazují správně -- jde vlastně jen o náhodu. Náš server se k nekorektně kódovaným znakům chová nekompromisně, všechny je nahradí velkým písmenem X. Chyba je jednoznačně na straně odesílatele, přesněji, jeho poštovního programu. Touto nectností trpí některé historické verse Outlooku, některé freemailové servery a mnohé webové servery, které jako součást své funkce posílají emaily. Thunderbird je v tomto směru korektní, SquirrelMail rovněž. Pokud od někoho takto poškozené dopisy dostáváte, požádejte jej, aby buď používal jiný poštovní program (který kóduje hlavičky korektně), nebo aby v hlavičce dopisů nepoužíval háčky a čárky.


Změny:


26/8/2015 -- s přechodem na nový server byly zrušeny kvóty.
 • Zmínky o kvótě odstraněny.
 • Aktualizováno info o programu Thunderbird.

17/12/2010 -- nastavení kvóty.
28/4/2006 -- server ELDAP nahrazen serverem StavNet.
6/6/2005 - info o nastavení odesílacího SMTP serveru přesunuto jinam. (Nově možnost SMTP AUTH.)
11/3/2005 - doplněno info, že lze požádat o zvýšení kvóty.
17/1/2005 - co dělat při překročení kvóty doplněno do FAQ a do sekce o mazání dopisů.
10/9/2004 - doplněn odkaz na informace týkající se Outlooku. Doplněno info, že novým studentům konta vytváříme automaticky.
27/7/2004 - zpřesněn popis mazání dopisů, zvýrazněna informace o přihlašovacím jméně a hesle.
19/5/2004 - do WebMailu doplněno několik specialit:
 • možnost definovat své vlastní speciální složky (např. spam),
 • možnost označit zaškrtnutím souvislou posloupnost dopisů.

26/3/2004 - do WebMailu doplněno několik specialit:
 • možnost zobrazit kolik místa zabírá která složka,
 • tlačítka pro přechod na předchozí/další dopis,
 • možnost archivovat poštovní složku ve formátu .zip.

25/3/2004 - do Webmailu doplněna možnost zobrazit dopis jako HTML.
10/3/2004 - změny ve WebMailu:
 • části pro změnu filtru (Sieve) a pro změnu oprávnění ke sdíleným složkám jsou přeloženy do češtiny. Připomínky k překladu prosím na mou adresu.
 • WebMail už umí zpracovat (tj. poskytnout ke stažení) i přílohy ve starším formátu uuencode.

5/3/2004 - zdůrazněno, že konto na IMAPu je nutno vytvořit (není vytvořeno předem). Zdůrazněn rozdíl mezi lokálními složkami a složkami na serveru IMAP.
29/2/2004 - doplněn popis filtrace spamu.
4/2/2004 - zveřejněno.

Jiří Demel, <demel na fsv.cvut.cz>