KOS - evidence studia

 

Aktuálně:

Řádný zápis skončil v pátek 14.2. v 15:00 hodin.

Pro studenty 2. ročníku programu SI probíhá od neděle 16.3. do pondělí 31.3. výběrové řízení na zařazení do studijního oboru - další informace.


Přístup je možný přes webové rozhraní na adrese https://www.kos.cvut.cz (resp. přes odkaz KOS na fakultní stránce).

Přihlašovací jméno a přístupové heslo je shodné s ostatními informačními systémy ČVUT.

Obecné informace

Rozvrhy

Rozvrhy studijních skupin jsou zobrazovány na fakultní stránce. Každý student si dále může zobrazit svůj rozvrh, tak jak si ho do KOSu zadal. Změny provedené v KOSu se na těchto stránkách aktualizují 3x za den. Z rozvrhu učitelů lze přímo zobrazit (a tisknout) kroužkové seznamy dané paralelky, jako alternativu k tisku přímo z KOSu. Přístup k těmto rozvrhům je po přihlášení ve fakultním intranetu: https://stavnet.fsv.cvut.cz/rozvrhy.php

Organizace postupného otevírání přístupu do rozvrhu

KOS v nočním zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů. Noční zpracování probíhá od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali přístup do rozvrhu, je zaslán informační email. Přístup bude rozdělen do 5 přibližně stejně velkých vln, první v úterý 28.1. krátce po 16té hodině, další v období od středy 29.1. ráno do soboty 1.2. ráno.

Od neděle 2.2. od 7 hodin pak bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru.

Projevení zájmu o obor

Podrobnosti upravuje Vyhláška děkana. Výběrové řízení probíhá v roce 2020 v období od neděle 16.3. do pondělí 31.3.

Přístup bude otevřen od neděle 16.3. od 7 hodin. Příslušný formulář najdete po přihlášení do KOSu v menu pod "Ostatní" | "Projevení zájmu o obor". Uzávěrka bude v pondělí 31.3. ve 23:59 hodin.
Pořadí oborů můžete zadat kdykoliv v této době a během této doby můžete pořadí libovolně upravovat. Při vyhodnocení výběrového řízení se přihlíží pouze k zadanému pořadí oborů na prvních třech místech platnému k okamžiku uzavření výběrového řízení a ke studijním výsledkům, nepřihlíží se k době zadání nebo změny tohoto pořadí ani k pořadí oborů na čtvrtém a dalším místě.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději 9.4.2019 na webové stránce fakulty.