KOS - evidence studia

 

Aktuálně:

V pátek 1.3. v 11:00 hodin byl uzavřen přístup k zápisu předmětů do systému KOS.

Pro studenty 2. ročníku programu SI probíhá od pátku 15.3. do neděle 31.3. výběrové řízení na zařazení do studijního oboru - další informace.


Přístup je možný přes webové rozhraní nebo přes terminálové rozhraní. Webové rozhraní najdete na adrese https://www.kos.cvut.cz (resp. přes odkaz KOS na fakultní stránce), pro terminálový provoz potřebujete buď Arctel nebo Semtel (viz Přístup do systému).

Přihlašovací jméno a přístupové heslo je u obou přístupů stejné. Textové i webové rozhraní zobrazuje a aktualizuje stejné údaje ve stejné databázi. Webové rozhraní pokrývá funkce pro studenty a učitele, nepokrývá funkce pro referenty a rozvrháře kateder ani studijní oddělení.

Obecné informace

Rozvrhy

Rozvrhy studijních skupin jsou zobrazovány na fakultní stránce. Každý student si dále může zobrazit svůj rozvrh, tak jak si ho do KOSu zadal. Změny provedené v KOSu se na těchto stránkách aktualizují 3x za den. Z rozvrhu učitelů lze přímo zobrazit (a tisknout) kroužkové seznamy dané paralelky, jako alternativu k tisku přímo z KOSu. Přístup k těmto rozvrhům je po přihlášení ve fakultním intranetu: https://stavnet.fsv.cvut.cz/rozvrhy.php

Organizace postupného otevírání přístupu do rozvrhu

KOS v nočním zpracování automaticky vyhodnotí vážený počet kreditů pro všechny studenty, kteří dosud nemají přístup do rozvrhu, a umožní přístup do rozvrhu další skupině studentů. Noční zpracování probíhá od 3 hodin ráno. Všem studentům, kteří nově získali přístup do rozvrhu, je zaslán informační email. Přístup bude rozdělen do 5 přibližně stejně velkých vln, první v pátek 1.2. krátce po 16té hodině, další v období od soboty 2.2. ráno do úterý 6.2. nebo do středy 7.2. ráno.

Od středy 7.2. od 7 hodin pak bude přístup do rozvrhu otevřen pro všechny studenty, kteří splnili podmínky pro zápis do dalšího semestru.

Projevení zájmu o obor

Podrobnosti upravuje Vyhláška děkana. Výběrové řízení probíhá v roce 2019 v období od pátku 15.3. do neděle 31.3.

Přístup bude otevřen od pátku 15.3. od 7 hodin. Příslušný formulář najdete po přihlášení do KOSu v menu pod "Ostatní" | "Projevení zájmu o obor". Uzávěrka bude v neděli 31.3. ve 23:59 hodin.
Pořadí oborů můžete zadat kdykoliv v této době a během této doby můžete pořadí libovolně upravovat. Při vyhodnocení výběrového řízení se přihlíží pouze k zadanému pořadí oborů na prvních třech místech platnému k okamžiku uzavření výběrového řízení a ke studijním výsledkům, nepřihlíží se k době zadání nebo změny tohoto pořadí ani k pořadí oborů na čtvrtém a dalším místě.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději 12.4.2019 na webové stránce fakulty.