Přesměrování emailu někam jinam

Obsah

Co jde a co nejde
Jaké jsou možnosti
Přesměrování na fakultní úrovni
Přesměrování na cílovém serveru
Přesměrování po odchodu z fakulty
Varování:   doručování na Seznam.cz,   přeplněná kvóta,   zrušené adresy,   vícestupňové přesměrování
Co musíte a co nesmíte

Co jde a co nejde

Je možné, aby email, který dojde na vaši adresu na FSv byl automaticky přeposlán na nějakou jinou adresu. Ta jiná adresa může být na nějakém jiném serveru na fakultě, ale může to být jakákoli emailová adresa kdekoli v Internetu. Konec konců to ani nemusí být adresa vaše, ale to už je váš problém.

Lze zařídit, aby dopis, který je přesměrován jinam, zároveň zůstal uložen i na serveru na FSv, takže ten dopis budete mít dvakrát.

Ale pozor: Nesmíte si nastavit přesměrování do cyklu. Opravdu to nejde. Pokud si přesto myslíte, že ano, tak to zkoušejte někde jinde, ale ne u nás!! Viz též podrobnější vysvětlení uvedené dále.

Jaké jsou možnosti

Dopisy, které vám chodí na fakultní adresu (tj. na adresu někdo@fsv.cvut.cz, kde za zavináčem není jméno serveru, ale jenom fsv.cvut.cz), mohou být přesměrovány jinam buď na fakultní úrovni nebo na cílovém serveru (Cihla, STU, ...).

Dopisy, které jsou adresovány přímo na cílový server (tj. v adrese těsně za zavináčem není fsv, ale jméno serveru) lze přesměrovat někam jinam pouze na tom cílovém serveru (pokud to ten server umožňuje).

Přesměrování udělané na cílovém serveru se týká veškeré pošty, která vám na tu adresu přichází, tedy i dopisů, které byly adresovány přímo na tento cílový server.

Na serverech Cihla a STU přesměrování nastavit nelze (úmyslně). Nastavte si přesměrování na fakultní úrovni na serveru StavNet.

Přesměrování na fakultní úrovni

Přesměrování na fakultní úrovni přesměruje všechny dopisy, které jsou poslány na tzv. fakultní adresu, tj. na adresu ve tvaru něco@fsv.cvut.cz.

Přesměrování fakultní adresy si můžete sami nastavit po přihlášení k fakultnímu intranetu na serveru StavNet (viz též intranet.php) pod odkazem "oprava osobních údajů pro ..." jako tzv. externí směrování. Pokud chcete směrovat na několik adres, oddělte je čárkami.

Po provedení změny server do dvou minut automaticky odešle testovací email, aby se vyzkoušelo, zda přesměrování funguje. Zkontrolujte, zda testovací dopis dorazil na všechny cílové adresy. Pokud ne, asi je někde nějaký problém, který je třeba pokud možno rychle řešit. Nevíte-li si s tím rady, raději vraťte vše do původního stavu.

Přesměrování provedené na fakultní úrovni, pokud směruje na externí adresu (mimo fakultu), může fungovat i po vašem odchodu z fakulty.

Dopisy, které jsou adresovány přímo na konkrétní cílový server, se toto "fakultní" přesměrování netýká, ty jdou přímo na ten cílový server a tam se teprve uvidí.

Přesměrování na cílovém serveru

IMAP a WebMail

Přesměrování lze nastavit v rámci tzv. filtru Sieve, který funguje na serveru IMAP.fsv.cvut.cz. Tento filtr se hodí, chcete-li přesměrovat jen některé dopisy podle textů obsažených v hlavičce dopisu, nebo chcete-li dopisy třídit do složek.

Chcete-li přesměrovat všechny dopisy, použijte na to přesměrování na fakultní úrovni. Pomocí filtru Sieve by to sice taky šlo, ale nemá to smysl, takto přesměrované dopisy totiž procházejí zbytečně delší cestou.

Filtr Sieve se nastavuje přes www rozhraní na serveru WebMail.fsv.cvut.cz. Zde po přihlášení klikněte v horním menu na odkaz "Filtry". Podrobnosti najdete na stránce věnované serveru IMAP v sekci o filtru Sieve.

Cihla a STU

Na serverech Cihla a STU přesměrování emailu nepodporujeme. Použijte přesměrování na fakultní úrovni, a nebo přejděte na jiný poštovní server.

Klobouk

Jednoduché přesměrování (platné pro všechny dopisy) se nastavuje v souboru .forward ve vašem domovském adresáři. Do tohoto souboru napište adresu, kam chcete poštu přesměrovat.

Bohatší možnosti poskytuje program procmail, který se používá k filtraci emailu na základě textů obsažených v hlavičce nebo i v těle dopisu. Jednou z výkonných akcí může být přeposlání na jinou adresu. Filtrace programem procmail se nastavuje v souboru .procmailrc. Podrobný popis viz manuálová stránka (man procmailrc).

Ostatní poštovní servery na FSv

Ostatní poštovní servery na FSv nejsou spravovány fakultním výpočetním střediskem (VIC FSv), ale katedrami nebo skupinami uživatelů. O možnostech těchto serverů my (VIC FSv) máme jen zprostředkované a neúplné informace. Informujte se u správce příslušného serveru.

Přesměrování po odchodu z fakulty

Po odchodu z fakulty budou vaše konta na fakultních serverech zrušena. Dělá se to zpravidla se zpožděním zhruba tří měsíců. Před zrušením budete varováni emailem. Rozhodně nepočítejte s dlouhodobým zachováním konta a s ním spojené emailové adresy.

Po zrušení konta přestane fungovat přesměrování, které jste si sami definovali na cílovém serveru, neboť to bylo součástí konta. A samozřejmě přestane fungovat i přesměrování z fakultní úrovně, které bylo směrováno na to zrušené konto.

Fakultní adresu však lze celkem snadno nasměrovat někam jinam mimo fakultu (tzv. externí směrování) a toto směrování bude fungovat ještě rok po vašem odchodu z fakulty.

Varování (záludnosti a nástrahy přesměrování)

V souvislosti s přesměrováním emailu se opakovaně setkáváme s několika problémy: Problémy to nedělá ani tak nám, kdo se o poštu staráme, jako vám, uživatelům. Proto pokládáme za vhodné varovat.

Obecně platí, že tzv. freemaily, tedy emailové servery, které fungují zadarmo (přesněji za to, že jejich uživatelé konzumují reklamu), v podstatě za nic neručí a v některých případech to podle toho vypadá. Mimo jiné i z tohoto důvodu chceme, aby některá z cílových adres vašeho školního emailu byla na školním serveru. Tam můžeme s případným problémem něco dělat.

Hromadné emaily a Seznam.cz

Poštovní servery Seznam.cz (a také Post.cz a Email.cz) občas odmítají doručit některé emaily.

Pokud na poštovní servery firmy Seznam.cz přichází z jednoho zdroje větší počet dopisů, tyto servery dopisy odmítají s chybovou zprávou "554 You have been temporarily banned. Try again later or report to helpdesk@seznam.cz". Text zprávy sice vybízí k opakování pokusu o doručení, ale číselný kód, kterým se poštovní servery (včetně toho našeho) zásadně řídí, začíná číslicí 5, což znamená chybu trvalého rázu a de facto pokusy o opakované doručení zakazuje. Chyba je evidentně na straně Seznamu, ale dosavadní pokusy o reklamaci nevedly k nápravě.

Tato chyba je nepříjemná tím, že se projevuje jen občas, v podstatě jen tehdy, když škola rozesílá nějaké hromadné oznámení všem studentům nebo všem zaměstnancům. Zprávy, které škola takto hromadně rozesílá, většinou jsou docela důležité. Proto je hodně nepříjemné, že zrovna tyto zprávy mnoha lidem nejsou doručeny tam, kde to ti lidé čekají.

Přeplněná kvóta

Mnohé poštovní servery omezují množství pošty uložené na serveru. Je-li překročena tzv. kvóta (anglicky quota), další dopisy se nedoručí a odesílatelé dostávají chybové zprávy, že dopis nebyl doručen.

Jak to souvisí s přesměrováním? Takto: Máte-li poštu přesměrovánu na několik cílových adres a kterákoli z nich je přeplněna, odesílatel dostane od příslušného cílového serveru chybovou zprávu a to bez ohledu na to, zda ten dopis byl na některé jiné vaše adresy doručen nebo ne. Odesílatel si pak myslí, že jeho dopisy nejsou doručovány a vy že jste pěkní nepořádníci. (No, vlastně jste...)

Ještě horší je, když si necháte přeplnit všechny cílové adresy, protože pak ani není kam poslat zprávu, že máte přeplněno. A podle zákona schválnosti zrovna tehdy přijdete o důležitý dopis.

Co se přesně děje při překročení kvóty záleží na provozovateli serveru.

Náš server IMAP.fsv.cvut.cz ponechá dopis několik (nejméně 5) dní ve frontě a čeká se, jestli si adresát nějaké dopisy smaže a tím uvolní místo pro další. Pokud to udělá včas, čekající dopisy se doručí. Pokud ne, odesílateli se pošle chybová zpráva, ale to až po těch několika dnech marného čekání. Ale ještě předtím, po čtyřech hodinách čekání, dostane odesílatel varování, že máte přeplněno, ale že pokusy o doručení budou ještě pokračovat.

Mnohé freemaily (Seznam.cz, Post.cz, Email.cz, Volny.cz, Click.cz) však dopis okamžitě odmítnou s tím, že chyba je trvalá (kód chyby začíná 5) a odesílatel pak (prakticky ihned) dostane chybovou zprávu, že dopis nedošel kvůli přeplněné kvótě.

Dodejme, že živý odesílatel může (někdy, spíše však vzácně) na chybovou zprávu reagovat a zařídit se podle toho. Hromadné maily např. o tom, kdy začíná zápis do dalšího semestru, ovšem rozesílá automat a ten na rozmanité zprávy o nedoručení není schopen reagovat. Tam prostě máte smůlu. Proto vřele doporučuji udržovat v poštovní schránce přiměřenou rezervu volného místa.

Zrušené adresy

Je-li pošta přesměrována na adresu, která už neexistuje, dopisy pochopitelně havarují, odesílatel dostává zprávu o nedoručitelnosti. Tu zprávu dostane i v případě, že jiná vaše adresa funguje a dopis na ni byl doručen. Odesílatel pak zbytečně propadá panice a myslí si, že jste nic nedostali.

Pozor dávejte zejména na adresy na freemailech. Tam totiž obvykle platí pravidlo, že když se tam na poštu nějaký čas (obvykle jeden až několik málo měsíců) nepodíváte, adresu vám zruší. A pošta, která na tu adresu byla směrována, začne havarovat.

Vícestupňové přesměrování

Vícestupňové přesměrování spíše nedoporučuji. A když už to chcete udělat, dávejte dvojnásobný pozor a to nejen když to vytváříte (to se ještě zpravidla podaří), ale zejména v budoucnosti, až to budete jakkoli měnit. Raději si to nakreslete. Zejména nesmíte udělat cyklus a dále dávejte pozor na adresy, které přestaly existovat.

Co musíte a co nesmíte

Jsou některé záludnosti, na které je třeba dát pozor.

Přemýšlejte napřed

Zkuste si představit, jak asi bude fungovat to, co si nastavujete. Přemýšlejte předtím, než něco bezhlavě zkusíte. A když tomu nerozumíte, přečtěte si to ještě jednou. Když nerozumíte ani pak, zeptejte se. Raději vám to vysvětlím, než abych pak musel napravovat důsledky. (Promiňte, nechci vás podceňovat, ale už jsem musel čelit důsledkům několika velmi podivných nápadů.) Tak pro jistotu ještě jednou: přemýšlejte napřed.

Dále uvádím několik typických hloupostí, které (bohužel) lze udělat.

Nesmíte přesměrovat do cyklu

Zkuste si to představit: Dopis dojde na adresu A, tam se ovšem zjistí, že má být doručen na adresu B. Na adrese B se ukáže, že má být odeslán na adresu A. Na adrese A se ukáže ... Dopis tedy bude běhat sem a tam.

Pokud byste si takové přesměrování nastavili, tak to v lepším případě prostě jenom nebude fungovat. Dopis několikrát (asi třicetkrát) oběhne dokola a pak se vrátí odesílateli s chybovou zprávou, že "hops count exceeded, possible mail loop", tedy něco jako "překročen povolený počet skoků, asi poštovní smyčka". To je ten lepší případ, kdy poštovní program pozná, že dopis chodí pořád dokola nebo prostě nějak podezřele dlouho bloudí.

V horším případě to může dopadnout tak, že Internetem běhají stále nové a nové dopisy, někdy i závratnou rychlostí a to tak dlouho, dokud to správci poštovních serverů nějak nezastaví. Pokud byste si nastavili, že se má dopis kromě přesměrování jinam ještě také uložit, může to být ještě horší, protože se přeplní prostor vyhrazený pro ukládání dopisů (kvóta) a do toho blázince přibudou dopisy, že dopis nemohl být doručen kvůli přeplněné kvótě. Že z takových příhod nemají správci serverů velkou radost je nabíledni. Mnohdy to nejde řešit jinak, než zablokováním emailu pro toho zlobivého uživatele.

Adresu nesmíte přesměrovat na ni samotnou.

To by vzniknul cyklus popsaný výše. Pokud chcete přesměrování zrušit, pak na serveru StavNet prostě smazejte obsah těch políček ve formuláři, kde byla napsaná cílová adresa.

Nesmíte přesměrovat na chybnou adresu

Hlavní důvod je, že by vám to nefungovalo.

Pokud by ta adresa neexistovala, dopisy by havarovaly, tj. vracely by se odesílateli s chybovou zprávou. Dokonce i v případě, že směrujete na několik adres a jedna z nich nefunguje, pak odesílatel dostane chybovou zprávu o nedoručení na tu chybnou nebo nefungující adresu, ačkoli na ostatní adresy dopis v pořádku došel. Odesílatel je tak uveden v omyl, telefonuje, co je s vaší emailovou adresou atd, atd.

Pokud byste se strefili do adresy někoho jiného, dopisy by sice nehavarovaly, ale asi by to nebylo příjemné ani jemu, ani vám. Zejména pokud posíláte nějaké intimnosti.

Při hodně nepříznivé shodě okolností však může i přesměrování na chybnou adresu způsobit malou poštovní smršť.

Vyzkoušejte, zda přesměrování funguje

Když si sami nastavíte přesměrování, pošlete si na tu přesměrovanou adresu krátký zkušební dopis. Server StavNet to při jakékoli změně směrování dělá za vás, ale jinde se o to musíte postarat sami.

A koukněte se, zda na všechny cílové adresy testovací dopis správně došel. Pokud nedošel a dopisy adresované přímo na cílovou adresu chodí, hledejte chybu. A hned ji opravte. Když chybu nenajdete a přesto to nefunguje, raději vše vraťte do původního (funkčního) stavu. A ověřte, že ten stav je funkční.

Po jakékoli změně přesměrování vyzkoušejte. Dokonce i když si přesměrování zrušíte, nevěřte, dokud nevyzkoušíte. Chyby se dělají příliš snadno.

Když ukládat lokálně, tak občas i mazat

Pokud si kromě přesměrování nastavíte i ukládání dopisů na server ve škole, pak se musíte čas od času ve škole podívat, kolik pošty se vám tam nahromadilo a nepotřebné dopisy smazat. Asi jste si všimli, že disky našich serverů nejsou nekonečné.

Na serveru IMAP je navíc každému uživateli nastavena kvóta, při jejímž překročení se zablokuje příjem emailu a nastane problém popsaný výše.


28/01/2007 -- doplněna sekce Varování.
28/04/2006 -- server ELDAP nahrazen serverem StavNet.
07/07/2004 -- doplněno info o serveru IMAP a filtru -- Sieve.
01/02/2004 -- zrušena (přesněji: neobnovena po havárii Cihly) možnost nastavit směrování na cílovém serveru Cihla.
29/09/2003 -- přesměrování emailu na fakultní úrovni si může nastavit každý sám na serveru Eldap.
27/05/2002 -- jak přesměrování zrušit.
15/05/2000 -- zveřejněno.

Jiří Demel <demel na fsv.cvut.cz>