Správa kont a hesel spravovaných VIC ČVUT (KOS,...) a VIC FSv (WebMail, StavNet, ...)

 

Správa kont

 

  • pro studenty: ve Vydavatelství průkazů ČVUT, Bechyňova 3, Praha 6 (Studentský dům)

  • pro učitele a zaměstnance: v místnosti D-2079, linka 9700 - Mgr. Kovářová, p. Jacko, p. Páral

 

Připravte se na to, že musíte přijít osobně a že budete požádáni o prokázání totožnosti, např. průkazkou ČVUT.

Pokud máte zadáno heslo a nějaká služba na fakultě Vám nefunguje, obraťte se na fakultní VIC - D-2079.

 


 

Informace VIC ČVUT

 

Heslo ČVUT je hlavní přístupové heslo do většiny univerzitních a fakultních systémů. Jeho platnost je z bezpečnostních důvodů časově omezena na 365 dnů od jeho poslední změny. Po uplynutí této doby se heslem nepřihlásíte do žádného systému. Pokud se chcete dozvědět více informací (obecné informace, uživatelské jméno (username), kvalita hesla, první heslo, změna hesla, změna zapomenutého heslo, změna hesla po uplynutí doby platnosti) zvolte informace rektorátního VIC

 

Změna hesla po uplynutí platnosti - informace najdete na této stránce

Zapomenuté heslo - informace najdete na této stránce