Telefony

Na FSv ČVUT jsou provozovány dvě technologie pro telefonii.

 1. Původní analogová telefonní ústředna
 2. IP telefonie – telefony „Cisco“ připojené do počítačové sítě

VIC FSv zabezpečuje pouze provoz IP telefonů v síti FSv a i to jenom po technické stránce. Tedy aby byl telefon připojen do sítě a byl jako zařízení funkční.

V případě potíží s telefonním přístrojem, vypadáváním hovorů a problémy podobného technického charakteru prosím nahlaste do Helpdesku. Uveďte co nejpřesnější popis problému a v případě potíží se spojením s volanou osobou uveďte:

 • co nejpřesnější čas hovoru, kdy se vyskytl problém,
 • jméno volané osoby a její telefonní linku,
 • telefonní linku, ze které jste volali a případně i místnost.

Pokud si chcete zobrazit návod k IP telefonu, nastavit rychlé volby, anebo nastavit přesměrování hovoru a podobně, můžete tak provést na Samoobslužném portálu. Pro přihlášení zadejte svoje uživatelské jméno a heslo ČVUT a v případě výzvy na zadání/reset PINu po přihlášení, klikněte na tlačítko „Cancel“.

Přesměrování hovoru provedete v sekci Call Forwarding v levém menu, kde následně u telefonní linky zaškrtnete tlačítko „Forward all calls to:“ a uvedete telefonní linku, na kterou chcete hovor přesměrovat. Například 1234. Pokud máte povolené přesměrování telefonních hovorů i mimo telefonní linky ČVUT, uveďte telefonní číslo s číslicí „0“ na začátku např. 0777123456.

Nejčastější problémy při přesměrování hovorů

 1. Nastavili jste si přesměrování na mobil, ale nefunguje to.
  Ověřte, že byl zadán správný formát telefonního čísla, tak jak je to uvedeno v návodu (s „0“ na začátku).
 2. Pravděpodobně nemáte povolené přesměrování na jiné telefonní linky než interní linky ČVUT, přesměrování je totiž jiná funkce než volání - to Vám fungovat na jiné linky než ČVUT může, protože ho na rozdíl od přesměrování povolené mít můžete.
  Kontaktujte svého nadřízeného, ať kontaktuje pani Čarnou z oddělení STPS, aby Vám byla povolená volání/přesměrování i mimo ČVUT.
 3. Po přihlášení nevidíte žádný obrázek telefonu a čísla telefonní linky jak je uvedeno na obrázku.
  Je to proto, že z nějakého důvodu nemáte v systému spárovaný telefon se svojí osobou. Tato situace může nastat z různých příčin. Nejčastěji toto nastane, když jste se nastěhovali do kanceláře s IP telefonem, kde před Vámi seděl někdo jiný a telefon je stále registrován na něj (i když už sedí v jiné kanceláři nebo již na fakultě nepracuje) - nahlaste tento problém do Helpdesku.
  Je taktéž možné, že v kanceláři sedí více osob a je v ní pouze jeden telefon, a ten je registrován na někoho jiného z kanceláře - v tomto případě to řešit nejde. Domluvte se s kolegou/kolegy, na jaké číslo linku přesměrujete.
 4. Telefonní linka, kterou máte na telefonu v kanceláři, nesouhlasí s telefonní linkou uvedenou u vaší osoby v samoobslužném portálu.
  Nejčastějším důvodem je, že jste se stěhovali do kanceláře z jiné kanceláře, ve které jste měli IP telefon i s nějakou telefonní linkou registrovanou na Vás.
  Po přestěhování jste si původní telefonní linku nenechali přeregistrovat na sebe do nové kanceláře, ale začali jste používat telefonní linku na telefonu v nové kanceláři a pouze jste si v osobních informacích uvedli nové telefonní číslo - nahlaste tento problém do Helpdesku, kde Vám poradí, jaké další kroky k vyřešení této situace bude potřeba provést.

Případné dotazy ohledně nastavení a ovládaní telefonu, rychlých voleb, přesměrování a podobně uvádějte do Helpdesku. Pro jakékoliv další požadavky jakými jsou zřízení, nebo zrušení telefonní linky, výpisy, účtování, omezení volání/přesměrování a případně změnu identifikace linky (jméno zobrazované při volání) kontaktujte oddělení STPS – paní Eleonoru Čarnou.