Počítačové učebny

Do počítačových učeben mají přístup zaměstnanci a prezenční doktorandi katedry, která učebnu spravuje, a dále vyučující předmětů rozvrhovaných v KOSu do dané učebny. Učebny jsou přístupné od 6:00 do 22:00 dle provozního řádu budovy.

Technicky je v každé učebně příchodová a odchodová čtečka karet a panikové tlačítko.

Pokud je učebna uzamčena, čtečka svítí trvale červeně, pokud je odemčena, svítí trvale zeleně.

Při vstupu do místnosti za účelem výuky přiložte DVAKRÁT Vaší kartu ČVUT na příchodovou čtečku. Dveře se odemknou a zůstanou odemčené a je možný průchod kohokoliv, jen stisknutím kliky bez přiložení karty.
Při odchodu je nutné učebnu přiložením Vaší karty ČVUT na příchodovou nebo odchodovou čtečku opět uzamknout.

Po přiložení karty ČVUT na příchodovou čtečku pouze jednou, se dveře otevřou a po Vašem průchodu zůstanou zamčené. Ideální pro servis. Při odchodu rovněž jednou přiložíte kartu na vnitřní odchodovou čtečku.

Panikové tlačítko
Zevnitř každé učebny je panikové tlačítko, určené pro odchod v případě nefunkčnosti systému. Jako indikace tohoto stavu obsahuje systém malou sirénku, která po zmáčknutí panikového tlačítka začne houkat. Při použití panikového tlačítka informujte ihned obsluhu hlavní vrátnice, která zařídí návrat přístupového systému v učebně do provozního stavu.
Kontakt na hlavní vrátnici: l.4318, 8741.