s Oborové rady -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv DS Studijní obory a předměty Oborové rady Přihlásit Vyhledávání English

Složení oborových rad doktorského studia

Tisk stránky

Složení oborových rad oborů bylo schváleno na zasedání Vědecké rady FSv dne 22. května 2014.
Složení oborových rad programů bylo schváleno na zasedání Vědecké rady FSv dne 2. října 2014.

 

Doktorský studijní program - Stavební inženýrství předseda
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. 
interní členové
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. K132
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál K143
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. K133
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. K101
doc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D.K126
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. K124
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. K141
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. K128
externí členové
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.ÚTAM AV ČR, v.v.i.
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl VŠB Ostrava
Ing. Vladimír Myšička SMP CZ a.s.

 

Doktorský studijní program - Architektura a stavitelství předseda
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. 
interní členové
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.K129
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger K129
doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. K129
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. K129
externí členové
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D.MMR
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. FSv VUT Brno

 

Doktorský studijní program - Geodézie a kartografie Členové oborové rady doktorského studijního programu jsou zároveň členy oborové rady oboru Geodézie a kartografie.

předseda
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. 
interní členové
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc. K155
prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.K155
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. K102
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka K155
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. K154
prof. Ing. Martin Štroner,Ph.D. K154
externí členové
RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc. VÚGTK Zdiby
prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. FSv STU Bratislava
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. VÚGTK Zdiby
Ing. Jiří Poláček, CSc. ČÚZK Praha
prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.K155, emeritní pracovník
doc. Ing. Josef Weigel, CSc. VUT Brno

 


 

OR oboru - Stavební management a inženýring

předseda ORO
doc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D

interní členové
doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. - K126
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
doc. Dr. Ing. Václav Liška - K105
doc. Ing. Václav Beran, DrSc. - K126
doc. Ing. Petr Dlask, Ph.D. - K126
doc. Ing. Jana Frková, Ph.D. - K126
doc. Ing. Renáta Schneiderová-Heralová, Ph.D. - K126
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - K122
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. - K101
doc. Ing. Dana Měšťanová, CSc. - K126
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. - K126
doc. Ing. Jiří Novák, CSc. - K126
prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. - K126

externí členové
Ing. Ivan Bauer, MBA, Ph.D. - Areál - MP Praha
Ing. Jiří Kozel - Swietelsky stavební, s.r.o.
Ing. Jiří Petrák - Mott MacDonald CZ, s.r.o
Mgr. Lenka Zachová - Eurovia Vinci, a.s.

 


 

OR oboru - Fyzikální a materiálové inženýrství

předseda ORO
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.

interní členové
prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc. - K102
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - K123
prof. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D. - K123
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. - K132
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - K132
prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. - K132
prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. - K132
prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc. - K132
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. - K210
doc. Ing. Karel Kolář, CSc. - K210
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - K135

externí členové
prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc. - FAST VUT Brno
Ing. Miroslav Vacek, Ph.D. - HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.
Ing. Jan Červenka, Ph.D. - Červenka Consulting, s.r.o.
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc. - ÚTAM AV ČR v.v.i.
doc. RNDr. František Škvára, DrSc. - VŠCHT, fakulta chemické technologie

 


 

OR oboru - Inženýrství životního prostředí

předseda ORO
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál

interní členové
doc. Ing. Petr Semerák, Ph.D. - K102
doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D. - K127
prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc. - K135
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - K141
doc. Ing. Ladislav Satrapa, CSc. - K142
prof. Ing. Milena Císlerová, CSc. - K143
doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál - K143
doc. Ing. Karel Vrána, CSc. - K143
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. - K144
doc. Ing. Josef Křeček, CSc. - K141
doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. - K143
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. - K143
doc. Ing. David Stránský, CSc. - K144

externí členové
doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc. - Hydroprojekt Praha
Ing. Jiří Poláček - Vodní díla Praha
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl - VŠB Ostrava, SmVaK
prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D. - STU Bratislava
prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. - FŽP ČZU Praha 6
Ing. Miroslav Tesař, CSc. - ÚH AV ČR
doc. Ing. Martin Hanel, Ph.D. – FŽP ČZU v Praze a VÚV TGM v Praze

 


 

OR oboru - Konstrukce a dopravní stavby

předseda ORO
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc.

interní členové
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - K132
prof. Dr. Ing. Bořek Patzák - K132
prof. Ing. Michal Polák, CSc. - K132
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. - K133
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. - K133
prof. Ing. Josef Macháček, DrSc. - K134
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. - K135
doc. Ing. Josef Jettmar, CSc. - K135
doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - K136
doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. - K137
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. - K210
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - K124
doc. Ing. Petr Štemberk, Ph.D. - K133

externí členové
doc. Ing. Libor Jendele, CSc., Ph.D. - Libor Jendele
Ing. Martin Novák, CSc. - SCIA CZ s.r.o. Praha
doc. Dr. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D. - ÚTAM AV ČR
prof. Ing. Jan Vítek, CSc. - Metrostav a.s.
doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc. - VŠD Pardubice
Ing. Milan Kalný - PONTEX
Ing. Dalibor Gregor, Ph.D. - EXCON a.s.

 


 

OR oboru - Matematika ve stavebním inženýrství

předseda ORO
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.

interní členové
prof. RNDr. Pavel Demo, CSc. - K102
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - K132
prof. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D. - K132
doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. - K101
prof. RNDr. Daniela Jarušková, CSc. - K101
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. - K101
prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. - K133
doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D. - K101
RNDr. Pavel Krejčí, CSc. - K101

externí členové
doc. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. - MFF UK Praha
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. - FAV ZČU Plzeň
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. - MFF UK Praha
prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc. - FS ČVUT v Praze
prof. RNDr. Jiří Neustupa - FS ČVUT v Praze
prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc. - VÚGTK Zdiby

 


 

OR oboru - Pozemní stavby

předseda ORO
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.

interní členové
doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc. - K102
doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. - K122
prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. - K122
doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. - K123
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - K124
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - K124
prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. - K124
doc. Ing. Martin Jiránek, CSc. - K124
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125
prof. Ing. Jiří Máca, CSc. - K132
prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. - K133
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. - K134
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger - K129
doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. - K125
doc. Ing. Zbyněk Svoboda, CSc. - K124

externí členové
doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. - FAST VUT Brno
Ing. Magdalena Kadlecová, CSc. - DobInvest
Ing. Jan Samec, Ph.D. - Ruukki CZ s.r.o.
Ing. Lubomír Keim - VÚPS
Ing. Petr Kučera, CSc.

 


 

OR oboru - Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě

předseda ORO
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc.

interní členové
doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. - K101
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. - K126
prof. Ing. Zdeněk Molnár, CSc. - K126
doc. Ing. Jiří Novák, CSc. - K126
doc. RNDr. Jiří Demel, CSc. - K128
doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc. - K128
doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. - K128

externí členové
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. - VUT Brno
RNDr. Alois Kopecký - MMR
prof. Ing. Petr Moos, CSc. - FD ČVUT v Praze
Ing. Petr Seidl, CSc. - Arcdata
prof. Ing. Miloš Šeda, CSc. - VUT Brno
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. - AIP ČR

 


 

OR oboru - Vodní hospodářství a vodní stavby

předseda ORO
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.

interní členové
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - K141
prof. Dr. Ing. Václav Matoušek - K141
doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur - K142
doc. Ing. Petr Valenta, CSc. - K142
prof. Ing. Milena Císlerová - K143
prof. Ing. Jaroslav Pollert, DrSc. - K250
doc. Ing. Josef Křeček, CSc. - K141
doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. - K143
doc. Ing. Martin Šanda, Ph.D. - K143
doc. Ing. Iva Čiháková, CSc. - K144
doc. Ing. David Stránský, CSc. - K144
doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D. - K144
doc. Ing. Bohumil Šťastný, CSc. - K144

externí členové
prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. - ÚH AV ČR Praha
Ing. Zdeněk Chára, CSc. - ÚH AV ČR Praha
prof. Ing. Miloš Starý, CSc. - FAST VUT Brno
prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. - FŽP ČZU Praha 6
prof. Ing. Jiří Zezulák, DrSc. - FŽP ČZU Praha 6
Ing. Miroslav Tesař, CSc. - ÚH AV ČR Praha
prof. Ing. Ján Szolgay, Ph.D. - SvF STU Bratislava
prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl - VŠB Ostrava

 


 

OR oboru - Architektura a stavitelství

předseda ORO
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

interní členové
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. - K124
prof. Ing. Karel Kabele, CSc. - K125
doc. Ing. arch. Ivan Kaplan - K127
doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D. - K127
doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc. - K129
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - K129
doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. - K129
doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D. - K129
doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. - K133
doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. - K134

externí členové
Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ph.D. - MMR
doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc. - FA ČVUT
doc. Ing. arch. Jakub Cígler - Cígler Marani Architects

 


 

OR oboru - Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví

předseda ORO
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger

interní členové
prof. Ing. Petr Hájek, CSc. - K124
doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc. - K127
prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger - K129
prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. - K129
prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec - K129
prof. Ing. arch. Josef Pospíšil, CSc. - K129

externí členové
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. - FSv VUT Brno
PhDr. Benjamin Fragner - FA ČVUT Praha
Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D. - MK, ředitel odboru památkové péče
Ing. arch. Eva Dvořáková - NPÚ Praha

  Tisk stránky
ČVUT FSv DS Studijní obory a předměty Oborové rady Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 26. června 2018, 15:12  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz