Habil. a jmen. řízení -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum Habil. a jmen. řízení Přihlásit Vyhledávání English
Věda a výzkum
Habilitace a jmenovací řízení

Habilitace a jmenování řízení

Tisk stránky

Habilitační řízení podle § 72 a řízení ke jmenování profesorem podle § 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších předpisů, se na ČVUT koná v oborech s platnou akreditací (§ 82 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.).

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe (§ 72 odst. 1 zákona o vysokých školách).
Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická, vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout (§ 74 odst. 1 zákona o vysokých školách).
Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra (MŠMT ČR).

Pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je zpracován Řád habilitačních a jmenovacích řízení obsahující též formulář "Stručná charakteristika uchazeče" a tabulku "Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze", kterými se prokazuje pedagogická a vědecká kvalita uchazeče.

Administrativně je agenda zajišťována oddělením pro Vědu a výzkum Fakulty stavební, hamarova@fsv.cvut.cz, 22465 8735

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 22. června 2018, 10:38  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz