Aktuální řízení

Habilitační řízení | Řízení ke jmenování profesorem


 

Habilitační řízení

 

Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Progresivní betonové konstrukce v dopravní infrastruktuře
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Bc. Josef Fládr, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Zhodnocení vlivu vybraných složek na vlastnosti vysokohodnotného betonu
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.
Pracoviště:Ústav technicko – technologický Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Obor habilitace:Stavební management a inženýring
Téma habilitační práce a přednášky:Konceptuální meta - model pro "digitální dvojčata"
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Václav Kočí, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Korekce systematických chyb kalorimetrických měření prostřednictvím počítačového modelování
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Josef Žák, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor habilitace:Stavební management a inženýring
Téma habilitační práce a přednášky:Digitalizace ve stavbách dopravní infrastruktury
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Anna Kučerová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Inverzní problémy v modelování náhodných materiálů
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Miloš Jerman, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Využití přírodních materiálů ve stavebnictví
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Jan Sýkora, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma habilitační práce a přednášky:Transportní procesy a přidružené inverzní problémy
Předpokládané datum přednášky:ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 9:00 v D1122
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky
Obor habilitace:Geodézie a kartografie
Téma habilitační práce a přednášky:Časově proměnné gravitační pole na základě inverze družicových GPS drah
Předpokládané datum přednášky:ve čtvrtek 6. února 2020 v 10:30
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 


 

Řízení ke jmenování profesorem

 

doc. Ing. Jiří Němeček, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Nanomechanická analýza a nanomodifikace stavebních materiálů
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D.
Pracoviště:Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd České republiky v.v.i.
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Aerolastická stabilita v teorii a stavební praxi
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky
Obor jmenování:Geodézie a kartografie
Téma přednášky:Moderní metody zpracování a kartografické vizualizace geodat v oblasti historie
Předpokládané datum přednášky:ve čtvrtek 18. 6. 2020 od 10:15 v D1122
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Dr. Ing. Daniel Rypl
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky:Generation of Computational Finite Element Meshes of Two-phase Particulate Material Microstructures Assembled using Wang Cubes
Předpokládané datum přednášky:ve čtvrtek 6. února 2020 v 9:00
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Pracoviště:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Soudobá architektura v prostředí historického města
Předpokládané datum přednášky:ve čtvrtek 10. října 2019 od 9:00
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: