Aktuální řízení

Habilitační řízení | Řízení ke jmenování profesorem


 

Habilitační řízení

 

Mgr. Aleš Bezděk, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky
Obor habilitace:Geodézie a kartografie
Téma habilitační práce a přednášky:Časově proměnné gravitační pole na základě inverze družicových GPS drah
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Téma habilitační práce a přednášky:Typologické zásady (požadavky) a jejich vliv na komplexní proces navrhování a realizace staveb -- Kniha A (131 MB) ; Kniha B1 (408 MB) ; Kniha B2 (106 MB)
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 


 

Řízení ke jmenování profesorem

 

doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Pracoviště:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Soudobá architektura v prostředí historického města
Předpokládané datum přednášky:ve čtvrtek 10. října 2019 od 9:00
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. arch. Michal Šourek
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Architektura v moderní době: hledání veřejného prostoru
Předpokládané datum přednášky:16. května 2019 v 9:00
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra urbanismu a územního plánování
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Historické struktury jako hodnota krajiny
Předpokládané datum přednášky:ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 9:00 hodin
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: