Aktuální řízení

Habilitační řízení | Řízení ke jmenování profesorem


 

Habilitační řízení

 

Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
Pracoviště:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Performance Evaluation of Consolidants for Friable Inorganic Building Materials
Téma přednášky:Konsolidace kamene a omítek na památkových objektech
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. arch. Juraj Dulenčín, PhD.
Pracoviště:Fakulta stavební VUT v Brně, ústav architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Detail v architektuře; mezi uměním a řemeslem
Téma přednášky:Detail v architektuře jako součást ateliérové tvorby
Předpokládané datum přednášky:ve čtvrtek 7. února 2019 od 10:30 hodin
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 


 

Řízení ke jmenování profesorem

 

doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.
Pracoviště:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Soudobá architektura v prostředí historického města
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. arch. Michal Šourek
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Architektura v moderní době: hledání veřejného prostoru
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra urbanismu a územního plánování
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Historické struktury jako hodnota krajiny
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor jmenování:Management a ekonomika ve stavebnictví
Téma přednášky:Kalkulace nákladů životního cyklu při posuzování návrhu stavby
Předpokládané datum přednášky:ve čtvrtek 7. února 2019 od 9:30 hodin
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky
Obor jmenování:Geodézie a kartografie
Téma přednášky:Dálkový průzkum Země a GIS pro sledování časových změn na Zemi
Předpokládané datum přednášky:10. ledna 2019
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: