Aktuální řízení

Habilitační řízení | Řízení ke jmenování profesorem


 

Habilitační řízení

 

Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
Pracoviště:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Performance Evaluation of Consolidants for Friable Inorganic Building Materials
Téma přednášky:Konsolidace kamene a omítek na památkových objektech
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Klára Kroftová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování historických omítek
Téma přednášky:Problematika obnovy historických staveb v kontextu moderních technologií
Předpokládané datum přednášky: 10. ledna 2019
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební VUT v Brně, ústav architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Detail v architektuře; mezi uměním a řemeslem
Téma přednášky:Detail v architektuře jako součást ateliérové tvorby
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor habilitace:Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce:Hmotnostní toky v půdním prostředí
Téma přednášky:Formování odtoku na svahu a malých horských povodích
Předpokládané datum přednášky:6. prosince 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Roman Šafář, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Hodnocení technického stavu železničních mostů z předpjatého betonu
Téma přednášky:Poruchy, zatížitelnost, opravy a zesilování betonových mostních konstrukcí
Předpokládané datum přednášky:6. prosince 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 


 

Řízení ke jmenování profesorem

 

doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra urbanismu a územního plánování
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Historické struktury jako hodnota krajiny
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Obor jmenování:Management a ekonomika ve stavebnictví
Téma přednášky:Kalkulace nákladů životního cyklu při posuzování návrhu stavby
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. Lena Halounová, CSc.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geomatiky
Obor jmenování:Geodézie a kartografie
Téma přednášky:Dálkový průzkum Země a GIS pro sledování časových změn na Zemi
Předpokládané datum přednášky:10. ledna 2019
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Půdorys české vesnice
Předpokládané datum přednášky:10. května 2018
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: