Aktuální řízení -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum Habil. a jmen. řízení Aktuální řízení Přihlásit Vyhledávání English
Věda a výzkum
Habilitace a jmenovací řízení

Aktuální řízení

Tisk stránky

Habilitační řízení | Řízení ke jmenování profesorem


 

Habilitační řízení

 

 

Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.
Pracoviště:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Performance Evaluation of Consolidants for Friable Inorganic Building Materials
Téma přednášky: 
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Klára Kroftová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování historických omítek
Téma přednášky: 
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební VUT v Brně, ústav architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Detail v architektuře; mezi uměním a řemeslem
Téma přednášky: 
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor habilitace:Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce:Hmotnostní toky v půdním prostředí
Téma přednášky:Formování odtoku na svahu a malých horských povodích
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Iva Broukalová, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Aplikace cementových a betonových kompozitů v konstrukčních prvcích
Téma přednášky: 
Předpokládané datum přednášky:1. listopadu 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Roman Šafář, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Hodnocení technického stavu železničních mostů z předpjatého betonu
Téma přednášky:Poruchy, zatížitelnost, opravy a zesilování betonových mostních konstrukcí
Předpokládané datum přednášky: 
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. arch. Jaroslav Daďa
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Místo určuje děj, architektura vytváří místo
Téma přednášky:Novostavby v historickém prostředí Prahy ve 20. století
Předpokládané datum přednášky:11. října 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Pavel Tesárek, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Využití mikromletých recyklovaných stavebních materiálů ve stavebnictví
Téma přednášky:Alternativní využití sádry ve stavebnictví
Předpokládané datum přednášky:1. listopadu 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

Ing. Jiří Maděra, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Použití počítačového modelování při řešení vybraných úloh materiálového inženýrství
Téma přednášky:Počítačové modelování porušení stavebních materiálů vlivem vlhkosti a teploty
Předpokládané datum přednášky:11. října 2018
Doplňující informace Posudek 1  ,  posudek 2  ,  posudek 3
Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 


 

Řízení ke jmenování profesorem

 

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování:Architektura a stavitelství
Téma přednášky:Půdorys české vesnice
Předpokládané datum přednášky:10. května 2018
Doplňující informace Charakteristika uchazeče
Záznam o průběhu
Datum jmenování: 

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 17. září 2018, 15:47  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz