Projekty - nástěnka

12. 1. 2021

TA ČR: CHIST-ERA IV Call 2020. Mezinárodní výzva zaměřena na podporu projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Maximální podpora na projekt je 85%. Konec lhůty 1.3.2021.

18. 12. 2020

Vyhlášen 15. ročník programu L´Oréal - UNESCO programu Pro ženy ve vědě. L´Oréal Česká republika rozdělí 600 000 Kč mezi tři nadané vědkyně z nejrůznějších vědních oborů. Přihlašování projektů od 7.12.2020 do 28.2.2021 na www.prozenyvevede.cz.

18. 12. 2020

GA ČR: LA granty – ČR - Slovinsko Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021. Výzva se týká projektů ve spolupráci se slovinskou agenturou ARRS v rámci iniciativy CEUS. V této výzvě vystupuje slovinská agentura ARRS jako Lead Agency. Konec lhůty 19.2.2021.

1. 12. 2020

Technologická agentura ČR zveřejnila předběžný harmonogram soutěží na rok 2021.

19. 11. 2020

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..

19. 11. 2020

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12., F - k 30.9.2020.

19. 6. 2020

Prezentace ze semináře: Osobní náklady v projektech H2020.

27. 4. 2020

Aktualizované informace jednotlivých národních poskytovatelů s ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií.

14. 4. 2020

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2021.

7. 4. 2020

Opatření předsednictva GA ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech 2020.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.