Projekty - nástěnka

30. 6. 2020

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termíny výzev: A - kontinuálně, B-E - vždy k 31.3., 30.6., 30.9., 31.12., F - k 30.9.2020.

19. 6. 2020

Prezentace ze semináře: Osobní náklady v projektech H2020.

12. 6. 2020

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12..

27. 4. 2020

Aktualizované informace jednotlivých národních poskytovatelů s ohledem na současnou situaci v souvislosti s pandemií.

14. 4. 2020

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2021.

7. 4. 2020

Opatření předsednictva GA ČR ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech 2020.

11. 2. 2020

Visegrad Grants. Granty na podporu regionální spolupráce. Datum odevzdání přihlášky: 1.10.2020.

11. 2. 2020

Visegrad+ Grants. Granty na podporu regionální spolupráce. Datum odevzdání přihlášky: 1.10.2020.

11. 2. 2020

Strategic Grants. Granty na podporu regionální spolupráce. Datum odevzdání přihlášky: 1.10.2020.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.