Projekty - nástěnka

12. 11. 2019

H2020 V rámci programu Horizont 2020 byly otevřeny nové výzvy. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém. Konec lhůty je u jednotlivých výzev.

12. 11. 2019

Interreg Rakousko - Česká republika. Program spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika si klade za cíl podporovat udržitelnou přeshraniční spolupráci a napomáhat ke zlepšení ekonomické, sociální a územní integrace. Konec lhůty 3.4.2020.

11. 11. 2019

Informace pro podání SGS/SVK grantů pro rok 2020. - podání elektronické přihlášky do aplikace je do 20. listopadu 2019 14:00 hodin.

4. 11. 2019

TAČR: THÉTA. TA ČR vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) v Programu na podporu aplikovaného výzkumu THÉTA. Konec lhůty 19.12.2019.

18. 10. 2019

TA ČR ZÉTA. TA ČR vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Konec lhůty 21.11.2019.

5. 9. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

30. 7. 2019

H2020 - akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). Další nabídka: 3. Innovative Training Networks.

28. 5. 2019

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.

20. 3. 2019

Studentská grantová soutěž 2019. Shrnutí základního používání aplikace a práce s ní, čerpání, stipendia, uzavírání grantů. Práce s ekonomickými informacemi v oblasti mezd.

15. 3. 2019

Směrnice děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2020

... dalších 10 zpráv