Projekty - nástěnka

13. 5. 2021

V rámci programu Horizont Evropa byly otevřeny další výzvy.

4. 5. 2021

TA ČR: Doprava 2020+. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR. Konec lhůty je 16.6.2021.

4. 5. 2021

TA ČR: Prostředí pro život PP1. Cílem podprogramu 1 je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Prioritní výzkumné cíle jsou zaměřeny na sucho a změnu klimatu, další na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace. Konec lhůty je 30.6.2021.

20. 4. 2021

Informace o novém programu Horizont Evropa.

14. 4. 2021

Stipendia Fulbrightova programu.
Nabízené programy:
- Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející
- Fulbright-Masarykovo stipendium
- Stipendium pro postgraduální studium
- Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v roce 2022/2023
Uzávěrky přihlášek uvedeny u jednotlivých programů.

13. 4. 2021

MŠMT: Mobility – ČR - Francie. V souladu s Dohodou mezi vládou ČSSR a vládou Francouzské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. Konec lhůty je 30.6.2021.

13. 4. 2021

MŠMT: Mobility – ČR - Německo. V souladu s Dohodou mezi vládou ČSFR a vládou SRN o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2022–2023. Konec lhůty je 30.6.2021.

7. 4. 2021

TAČR – Mezinárodní projekty:
M-ERA.NET – CALL 2021. Termín podání projektu: 15. 6. 2021.
QuantERA - CALL 2021. Termín podání projektu: 13. 5. 2021.
Program DELTA 2. Termín podání projektu: 14. 7. 2021.

18. 3. 2021

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2022.

1. 3. 2021

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.