Projekty - nástěnka

6. 8. 2019

Otevřena další výzva programu INTER-EXCELLENCE. Konec lhůty 15.9.2019.

30. 7. 2019

H2020 - akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). Další nabídka: 3. Innovative Training Networks.

3. 7. 2019

V rámci programu EUREKA byla otevřena výzva Česká Republika - Španělsko. Konec lhůty 15.10.2019.

3. 7. 2019

V rámci programu Horizont 2020 byly otevřeny nové výzvy. Konec lhůty 26.9.2019.

1. 7. 2019

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Delta 2 pro podporu mezinárodní spolupráce. Konec lhůty 22.8.2019.

1. 7. 2019

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Prostředí pro život, PP1 a PP2. Konec lhůty 19.9.2019.

28. 5. 2019

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.

27. 5. 2019

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na ak. rok 2020/21. Do projektů se mohou přihlásit čeští studenti, přednášející a vědci s projekty 3-10 měsíčních pobytů v USA podle potřeb žadatele. Uzávěrka přihlášek je 1.11.2019.

20. 5. 2019

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termín do 30.6.2019.

20. 5. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

... dalších 10 zpráv