Výroční zprávy Fakulty stavební ČVUT za rok 2017

 

Zpráva o činnosti Fakulty stavební ČVUT za rok 2017

Zpráva o hospodaření Fakulty stavební ČVUT za rok 2017

Zpráva o hospodaření je přístupná na webové stránce "Schválené dokumenty AS FSv".
Pro zobrazení se musíte na stránce přihlásit do Intranetu.

Zpráva o činnosti AS Fakulty stavební ČVUT za rok 2017