Výroční zprávy Fakulty stavební ČVUT za rok 2018

 

Zpráva o činnosti Fakulty stavební ČVUT za rok 2018

Zpráva o hospodaření Fakulty stavební ČVUT za rok 2018

Zpráva o hospodaření je přístupná na webové stránce "Schválené dokumenty AS FSv".

Zpráva o činnosti AS Fakulty stavební ČVUT za rok 2018