Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2009/10 na ČVUT FSv ke dni 13.10.2009

 

Přihlášku do navazujícího magisterského studia podalo celkem1028 uchazečů100,00 %
K přijímacím zkouškám (pohovoru) bylo pozváno117 uchazečů 11,38 %
K přijímacím zkouškám (pohovoru) se dostavilo85 uchazečů8,27 %
Přijato ke studiu celkem973 uchazečů94,65 %
Nepřijato ke studiu 6 uchazečů0,58 %
Nedostavilo se k přijímací zkoušce *)49 uchazečů4,77 %

*) K přijímací zkoušce nebyli pozváni uchazeči, kteří neukončili bakalářské studium.
Poznámka: Uchazečů z jiných škol se přihlásilo 42 z toho bylo přijato 17, nepřijato 5 a nedostavilo se 20.

 

Na navazující magisterské studijní obory přijato:

 

Studijní oborPřihlášenoPřijatoZapsaloZ toho na stáži
A - Architektura a stavitelství2041881636
B - Budovy a prostředí104103993
C - Konstrukce pozemních staveb1541501467
D - Building Structures8882
E - Management a ekonomika ve stavebnictví4642421
G - Geodézie a kartografie6260600
H - Geoinformatika1916161
K - Konstrukce a dopravní stavby1101031037
L - Příprava, realizace a provoz staveb7267671
M - Materiálové inženýrství1616151
N - Satvební management1313120
P - Projektový management a inženýring5449493
S - Informační systémy ve stavebnictví1010100
X - Inteligentní budovy1817160
V - Vodní hospodářství a vodní stavby4544430
Z - Inženýrství životního prostředí9386861
Celkem navazující magisterské studijní obory102897393533