Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2001/2002 na ČVUT FSv ke dni 30.9.2001

 

Přihlášku podalo celkem 3089 (+22) uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám v řádném termínu se dostavilo 2515 uchazečů 81,42 %
K přijímacím zkouškám v náhradním termínu se dostavilo 56 (+21) uchazečů 1,81 %
Přijato ke studiu celkem 1961 (+20) uchazečů 63,48 %
Nepřijato ke studiu 610 (+1) uchazečů 19,75 %

Na magisterské studijní programy přijato dle studijních oborů:

Studijní obor Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
C - pozemní stavby a konstrukce 1113 510 515
T - management a ekonomika 320 + 11 199 + 11 424
E - podnikání a řízení ve stavebnictví 177 150 426
S - systémové inž. ve stav. a inv.výstavbě 96 124 395
K - konstrukce a dopravní stavby 170 240 401
M - konstrukce a materiál 41 33 490
V - vodní hospodářství a vodní stavby 121 188 395
Z - inženýrství životního prostředí 222 + 11 228 + 9 400
A - pozemní stavby a architektura
(/1, /2 = hodnocení výtvarných prací)

501 144 602/1
687/2
G - geodézie a kartografie 328 145 550
Celkem magisterské studijní programy 3089 + 22 1961 + 20  

Poznámka:
"+" = počet přijatých na magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program

Magisterské studijní programy :

Studijní program Stavební inženýrství- studijní obory C, T, E, S, K, M, V, Z

Studijní program Pozemní stavby a architektura - studijní obor A

Studijní program Geodézie a kartografie- studijní obor G

Statistické charakteristiky písemných přijímacích zkoušek

Test z matematiky Test z fyziky
Počet úloh 2569 2572
Max.dosažitelný počet bodů 20 20
Min.dosažitelný počet bodů 0 0
Průměr 10,24 10,70
Rozptyl 20,11 17,24
Směrodatná odchylka 4,48 4,15

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
2569 - 100% 256 - 9,96% 570 - 22,19% 967 - 37,64% 776 - 30,21%

 Průměr : 10,24 bodů

Výsledky písemné části z fyziky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
2572 - 100% 280 - 10,89% 579 - 22,51% 1054 - 40,98% 659 - 25,62%

 Průměr : 10,70 bodů

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 395 bodů 394 - 1 bodů 0 bodů
2572 - 100% 498 - 19,36% 905 - 35,19% 564 - 21,93% 524 - 20,37% 81 - 3,15%

 Průměr : 543,93 bodů

doc. Ing. Karel Mareš, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
1. října 2001