Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2002/2003 na ČVUT FSv ke dni 27.9.2002

 

Přihlášku podalo celkem 3090 (+17) uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám v řádném termínu se dostavilo 2456 uchazečů 79,48 %
K přijímacím zkouškám v náhradním termínu se dostavilo 65 (+15) uchazečů 2,10 %
Přijato ke studiu celkem 2000 (+15) uchazečů 64,72 %
Nepřijato ke studiu 521 uchazečů 16,86 %

Na magisterské studijní programy přijato dle studijních oborů:

Studijní obor Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
C - pozemní stavby a konstrukce 1150 525 490
T - management a ekonomika 275 + 10 204 + 10 385
E - podnikání a řízení ve stavebnictví 201 175 390
S - systémové inž. ve stav. a inv.výstavbě 112 123 365
K - konstrukce a dopravní stavby 172 231 375
M - konstrukce a materiál 56 37 460
V - vodní hospodářství a vodní stavby 136 194 + 1 360
Z - inženýrství životního prostředí 224 + 7 207 + 4 374
A - pozemní stavby a architektura
(/1, /2 = hodnocení výtvarných prací)
440 153 555/1
625/2
G - geodézie a kartografie 324 151 500
Celkem magisterské studijní programy 3090 + 17 2000 + 15  

Poznámka:
"+" = počet uchazečů na magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program

Magisterské studijní programy :

Studijní program Stavební inženýrství- studijní obory C, T, E, S, K, M, V, Z

Studijní program Pozemní stavby a architektura - studijní obor A

Studijní program Geodézie a kartografie- studijní obor G

Statistické charakteristiky písemných přijímacích zkoušek

Test z matematiky Test z fyziky
Počet úloh 2521 2517
Max.dosažitelný počet bodů 20 20
Min.dosažitelný počet bodů 0 0
Průměr 10,13 9,74
Rozptyl 20,13 14,86
Směrodatná odchylka 4,49 3,85

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
2521 - 100% 250 - 9,92% 508 - 20,15% 949 - 37,64% 814 - 32,29%

 Průměr: 10,13 bodů

Výsledky písemné části z fyziky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
2517 - 100% 139 - 5,52% 469 - 18,63% 1098 - 43,62% 811 - 32,22%

 Průměr: 9,74 bodů

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 360 bodů 359 - 1 bodů 0 bodů
2521 - 100% 407 - 16,14% 812 - 32,21% 773 - 30,66% 444 - 17,61% 85 - 3,37%

 Průměr: 519,06 bodů

doc. Ing. Karel Mareš, CSc., v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
27. září 2002