Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2003/2004 na ČVUT FSv ke dni 25.9.2003

 

Přihlášku podalo celkem 3176 (+5) uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám v řádném termínu se dostavilo 2560 uchazečů 80,60 %
K přijímacím zkouškám v náhradním termínu se dostavilo 79 (+4) uchazečů 2,48 %
Přijato ke studiu celkem 2029 (+4) uchazečů 63,88 %
Nepřijato ke studiu 588 uchazečů 18,51 %

Na bakalářské studijní programy přijato:

Studijní program Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
I - stavební inženýrství (var.A) 1108 769 385
J - stavební inženýrství (var.B) 1113 783 385
D - Civil Engineering 6 5 385
A - architektura a stavitelství
(/1, /2 = hodnocení výtvarných prací)

590 299 475/1
540/2
G - geodézie a kartografie 359 173 495
Celkem bakalářské studijní programy 3176 2029  

Poznámka:
"+" = počet uchazečů na magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program

Statistické charakteristiky písemných přijímacích zkoušek

Test z matematiky Test z fyziky
Počet úloh 2637 2633
Max.dosažitelný počet bodů 20 20
Min.dosažitelný počet bodů 0 2
Průměr 10,36 10,24
Rozptyl 20,21 15,27
Směrodatná odchylka 4,50 3,91

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
2637 - 100% 279 - 10,58% 571 - 21,65% 1009 - 38,26% 778 - 29,50%

 Průměr : 10,36 bodů

Výsledky písemné části z fyziky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
2633 - 100% 190 - 7,22% 556 - 21,12% 1158 - 43,98% 729 - 27,69%

 Průměr : 10,24 bodů

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 385 bodů 384 - 1 bodů 0 bodů
2638 - 100% 478 - 18,12% 895 - 33,93% 646 - 24,49% 518 - 19,64% 101 - 3,83%

 Průměr : 534,18 bodů

doc. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
25. září 2003