Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2007/2008 na ČVUT FSv ke dni 9.10.2007

 

Přihlášku do bakalářského studia podalo celkem 2865 uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám v řádném termínu se dostavilo 2113 uchazečů 73,75 %
K přijímacím zkouškám v náhradním termínu se dostavilo 86 uchazečů 3,00 %
K přijímacím zkouškám ve druhém kole se dostavilo 128 uchazečů 4,47 %
Přijato ke studiu celkem 1797 uchazečů 62,72 %
z toho bez písemné přijímací zkoušky 723 uchazečů 25,24 %
Nepřijato ke studiu 530 uchazečů 18,50 %

Na bakalářské studijní programy přijato:

Studijní program Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
I - stavební inženýrství (I) (var.A) 1948 634(229) 360
J - stavební inženýrství (J) (var.B) 625(234) 360
D - Civil Engineering 17 8(1) 360
A - architektura a stavitelství
(/1, /2 = hodnocení výtvarných prací)
630 344(183) 435/1
500/2
G - geodézie a kartografie 230 135(36) 360
H - geoinformatika 40 51(40) 360
Celkem bakalářské studijní programy 2865 1797(723)  

Poznámka:
Čísla v závorce = z toho bez písemné přijímací zkoušky

Statistické charakteristiky písemných přijímacích zkoušek

Test z matematiky Test z fyziky
Počet úloh 1597 1587
Max.dosažitelný počet bodů 20 20
Min.dosažitelný počet bodů 0 0
Průměr 8,78 8,68
Rozptyl 17,91 13,18
Směrodatná odchylka 4,23 3,63

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1597 - 100% 80 - 5,01% 232 - 14,53% 601 - 37,63% 684 - 42,83%

 Průměr : 8,78 bodů

Výsledky písemné části z fyziky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1587 - 100% 54 - 3,40% 190 - 11,97% 671 - 42,28% 672 - 42,34%

 Průměr : 8,68 bodů

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 360 bodů 359 - 1 bodů 0 bodů
1599 - 100% 96 - 6,00% 424 - 26,52% 545 - 34,08% 445 - 27,83% 89 - 5,57%

 Průměr : 428,38 bodů

Poznámka:
Výsledky testů z matematiky a fyziky jsou zveřejněny na katedrových stránkách.

doc. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
9. října 2007