Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2008/2009 na ČVUT FSv ke dni 9.10.2008

 

Přihlášku podalo celkem 2498 uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám v řádném termínu se dostavilo 1827 uchazečů 73,14 %
K přijímacím zkouškám v náhradním termínu
a ve druhém kole se dostavilo
156 uchazečů 6,24 %
Přijato ke studiu celkem 1509 uchazečů 60,41 %
z toho bez písemné přijímací zkoušky 653 uchazečů 26,14 %
Nepřijato ke studiu 474 uchazečů 18,98 %

 

Na bakalářské studijní programy přijato:

Studijní program Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
I - stavební inženýrství (I) (var.A) 1688 536(210) 360
J - stavební inženýrství (J) (var.B) 526(208) 360
D - Civil Engineering 17 12(7) 360
A - architektura a stavitelství
(/1, /2 = hodnocení výtvarných prací)
554 292(157) 400/1
460/2
G - geodézie a kartografie 161 90(38) 360
H - geoinformatika 35 28(22) 360
R - bezpečnostní a rizikové inženýrství 43 25(11) 360
Celkem bakalářské studijní programy 2498 1509(653)  

Poznámka:
Čísla v závorce = z toho bez písemné přijímací zkoušky

 

Statistické charakteristiky písemných přijímacích zkoušek

Test z matematiky Test z fyziky
Počet úloh 1326 1320
Max.dosažitelný počet bodů 20 20
Min.dosažitelný počet bodů 0 1
Průměr 8,59 8,29
Rozptyl 16,93 12,70
Směrodatná odchylka 4,11 3,56

 

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1326 - 100% 61 - 4,60% 186 - 14,03% 488 - 36,80% 591 - 44,57%

 Průměr : 8,59 bodů

 

Výsledky písemné části z fyziky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1320 - 100% 59 - 4,47% 114 - 8,64% 526 - 39,85% 621 - 47,04%

 Průměr : 8,29 bodů

 

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 360 bodů 359 - 1 bodů 0 bodů
1326 - 100% 71 - 5,35% 314 - 23,68% 455 - 34,32% 410 - 30,92% 76 - 5,73%

 Průměr : 438,96 bodů

Poznámka:
Výsledky testů z matematiky a fyziky jsou zveřejněny na katedrových stránkách.

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
9. října 2008