Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2010/2011 na ČVUT FSv ke dni 18.10.2010

 

Přihlášku podalo celkem 2504 uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám v řádném termínu se dostavilo 1992 uchazečů 79,55 %
K přijímacím zkouškám v náhradním termínu se dostavilo 26 uchazečů 1,04 %
Přijato ke studiu celkem (splnili podmínky přijetí) 1556 uchazečů 62,14 %
z toho bez písemné přijímací zkoušky 742 uchazečů 29,63 %
Nepřijato ke studiu (nesplnili podmínky přijetí) 462 uchazečů 18,45 %

 

Na bakalářské studijní programy přijato:

Studijní program Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
I - stavební inženýrství (I) (var.A) 1433 488(223) 7 (360)
J - stavební inženýrství (J) (var.B) 497(221) 7 (360)
D - Civil Engineering 45 25(10) 7 (360)
A - architektura a stavitelství
(7+8 = matematika+hodnocení výtvarných prací)
790 399(222) 7+8 (540)
G - geodézie a kartografie 180 117(55) 7(360)
R - bezpečnostní a rizikové inženýrství 56 30(12) 7 (360)
Celkem bakalářské studijní programy 2504 1556(742)  

Poznámka:
Čísla v závorce = z toho bez písemné přijímací zkoušky

 

Statistické charakteristiky přijímacích zkoušek

Test z matematiky Pohovor z architektury
Počet úloh (=uchazečů) 1266 616
Max.dosažený počet bodů 20 20
Min.dosažený počet bodů 0 0
Průměr 9,10 12,18
Rozptyl 19,87 16,14
Směrodatná odchylka 4,46 4,02

 

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 7 bodů 6 - 0 bodů
1266 - 100% 84 - 6,64% 216 - 17,06% 573 - 45,26% 393 - 31,04%

 Průměr : 9,10 bodů

 

Výsledky pohovoru z architektury (hodnocení výtvarných prací) - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
616 - 100% 92 - 14,93% 204 - 33,12% 245 - 39,77% 75 - 12,18%

 Průměr : 12,18 bodů

 

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 360 bodů 359 - 1 bodů 0 bodů
1275 - 100% 142 - 11,14% 364 - 28,55% 308 - 24,16% 297 - 23,29% 164 - 12,86%

 Průměr : 481,78 bodů

Poznámka:
Výsledky testů z matematiky jsou zveřejněny na katedrové stránce.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
18. října 2010