Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2011/2012 na ČVUT FSv ke dni 13.10.2011

 

Počet podaných přihlášek 2676 100,00 %
Počet přihlášených uchazečů 2294 85,72 %
Přijato ke studiu celkem (splnili podmínky přijetí) 1626 uchazečů 60,76 %
z toho na dva programy 240 uchazečů 8,97 %
Přijato ke studiu bez písemné přijímací zkoušky z matematiky 1258 uchazečů 47,01 %
Nepřijato ke studiu (nesplnili podmínky přijetí) 521 uchazečů 19,47 %

 

Na bakalářské studijní programy přijato:

Studijní program Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
I - stavební inženýrství (I) (var.A) 1762 493(406) 7 (360)
J - stavební inženýrství (J) (var.B) 623(459) 7 (360)
D - Civil Engineering 25 10(4) 7 (360)
A - architektura a stavitelství
(7+10 = matematika+hodnocení výtvarných prací)
692 377(290) 7+10 (430)
G - geodézie a kartografie 197 123(99) 7(360)
Celkem bakalářské studijní programy 2676 1626(1258)  

Poznámka:
Čísla v závorce = z toho bez písemné přijímací zkoušky

 

Statistické charakteristiky přijímacích zkoušek

Test z matematiky Pohovor z architektury
Počet úloh (=uchazečů) 734 512
Max.dosažený počet bodů 20 20
Min.dosažený počet bodů 0 0
Průměr 8,714 12,67
Rozptyl 19,37 14,31
Směrodatná odchylka 4,401 3,783

 

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 7 bodů 6 - 0 bodů
734 - 100% 55 - 7,49% 79 - 10,76% 333 - 45,37% 267 - 36,38%

 Průměr : 8,714 bodů

 

Výsledky pohovoru z architektury (hodnocení výtvarných prací) - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
512 - 100% 80 - 15,62% 192 - 37,50% 214 - 41,80% 26 - 5,08%

 Průměr : 12,67 bodů

 

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 360 bodů 359 - 1 bodů 0 bodů
734 - 100% 81 - 11,03% 170 - 23,16% 168 - 22,89% 203 - 27,66% 112 - 15,26%

 Průměr : 460,20 bodů

Poznámka:
Výsledky testů z matematiky jsou zveřejněny na katedrové stránce.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
13. října 2011

14:46 13.10.2011