Zprávy o průběhu přijímacího řízení do magisterského navazujícího studia

Ve zprávách o průběhu přijímacího řízení najdete např. počet podaných přihlášek, počet přijatých studentů ke studiu, počty studentů přijatých na jednotlivé studijní obory, ...

Akademický rok: