Pokyny pro vyúčtování cestovních náhrad zaměstnanců při tuzemských pracovních cestách

 

Vzniknou-li zaměstnanci při vyslání na pracovní cestu výdaje, provede vyúčtování na formuláři Cestovní příkaz, kde tyto výdaje doloží originály platebních dokladů. Toto vyúčtování předá do 10-ti dnů od skončení pracovní cesty do Ekonomického oddělení ke zpracování.

Náhrady při pracovní cestě

 • Stravné:

  Nárok na poskytnutí stravného vznikne, trvá-li pracovní cesta 5 a více hodin a stravování není zajištěno bezplatně. Sazby stravného pro r. 2019 jsou stanoveny pro zaměstnance ČVUT takto:

  1. 5 - 12 hodin     82,- Kč
  2. 12 - 18 hodin     124,- Kč
  3. déle než 18 hodin     195,- Kč

   

  Počet bezplatně poskytnutých jídel (např. při konferenci, nebo ubytování) uvede zaměstnanec v Prohlášení o poskytnutí stravy a stravné se krátí za každé uvedené jídlo:

  1. o 70% stravného, trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin
  2. o 35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
  3. o 25% stravného, trvá li pracovní cesta déle než 18 hodin

   

 • Jízdní výdaje:

  Jako dopravní prostředek může zaměstnanec použít prostředky hromadné dopravy (na ekonomickém oddělení je také k dispozici kilometrická banka - jízdní doklad pro cesty po ČR vlakem - nutno rezervovat 1 den před cestou) nebo osobní motorové vozidlo.

  Při použití osobního motorového vozidla (podmínkou je absolvování školení řidičů) zaměstnanec odevzdá do ekonomického oddělení

  1. kopii havarijní pojistky
  2. kopii smlouvy o uzavření povinného ručení
  3. kopii velkého technického průkazu

   

  Vždy při první pracovní cestě v roce vyplní formulář Žádost o povolení použití soukromého vozidla k pracovní cestě.

  Zaměstnanci přísluší za každý 1 km jízdy sazba základní náhrady (4,10 Kč) a náhrada za spotřebované pohonné hmoty; (doklad o nákupu PHM musí být shodný s datem konání pracovní cesty; chybí-li, vypočte se výše náhrady z průměrné ceny pohonné hmoty stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí)

  Vzorec pro výpočet:              celkem km * 4,10x 
  celkem km * [(spotřeba z TP * cena benzínu)/100] y 
  celkem  x + y 

   

  U jízdného při použití prostředků hromadné dopravy (vlak, autobus) zaměstnanec dokládá jízdenku s příslušným datem.

   

 • Ubytování:

  Doklad za ubytování musí obsahovat tyto údaje:

  1. název subjektu (provozovatele služeb) a zda je plátcem DPH + jeho IČO
  2. název a adresa zaměstnavatele (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6)
  3. jméno pracovníka FSv, který byl ubytován