Informace pro zaměstnance

8. 8. 2019

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst: profesor/docent v oboru virtuální realita, grafika. Uzávěrka přihlášek 11.9.2019.

8. 8. 2019

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst: odb. asistent v oboru virtuální realita, grafika. Uzávěrka přihlášek 11.9.2019.

6. 8. 2019

Otevřena další výzva programu INTER-EXCELLENCE. Konec lhůty 15.9.2019.

1. 8. 2019

Nové semináře ČKAIT konané v září a říjnu 2019.

1. 8. 2019

Postup jak nastavit v emailu automatickou odpověď během dovolené (nebo jiné delší nepřítomnosti).

30. 7. 2019

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst: 2 místa odborných asistentů v oboru číslicový návrh a vestavné systémy. Uzávěrka přihlášek 30.8.2019.

30. 7. 2019

H2020 - akce Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). Další nabídka: 3. Innovative Training Networks.

30. 7. 2019

ČVUT v Praze - Rektorát, odbor hospodářské správy přijme zahradníka. Uzávěrka přihlášek 31.8.2019.

8. 7. 2019

Pozvánka na přednášku Ronalda D. Ziemiana, Ph.D., PE.: Mr. Wriston, your building is not well ... Přednáška se koná 9. září 2019 od 15:00 v místnosti B-169 a je v angličtině.

3. 7. 2019

V rámci programu EUREKA byla otevřena výzva Česká Republika - Španělsko. Konec lhůty 15.10.2019.

3. 7. 2019

V rámci programu Horizont 2020 byly otevřeny nové výzvy. Konec lhůty 26.9.2019.

2. 7. 2019

Zápis č.3 ze zasedání Grémia děkana ze dne 24. června 2019.

1. 7. 2019

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Delta 2 pro podporu mezinárodní spolupráce. Konec lhůty 22.8.2019.

1. 7. 2019

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Prostředí pro život, PP1 a PP2. Konec lhůty 19.9.2019.

1. 7. 2019

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 30.6.2019.

1. 7. 2019

Pozvánka na výstavu: Václav IV. - král ve stínu svého otce. Výstava se koná v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře od 9.7. do 17.11.2019. Součástí výstavy jsou modely a panely, které jsou výsledkem práce pedagogů a studentů oboru Architektura a stavitelství na katedře architektury a jedná se o historické modely staveb období Václava IV. Jde o stavby, které se nedochovaly, změnily podobu, nebyly dostavěny nebo byly navrženy a nikdy nevznikly. Vernisáž proběhne 11. 7. od 17:30 ve výstavní síni Hrádku (Barborská 28).

11. 6. 2019

Zápis č.2 ze zasedání Grémia děkana ze dne 13. května 2019.

28. 5. 2019

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA.

27. 5. 2019

Stipendia Fulbrightova programu pro vědecké pracovníky a přednášející pro pobyty v USA na ak. rok 2020/21. Do projektů se mohou přihlásit čeští studenti, přednášející a vědci s projekty 3-10 měsíčních pobytů v USA podle potřeb žadatele. Uzávěrka přihlášek je 1.11.2019.

20. 5. 2019

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termín do 30.6.2019.

20. 5. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

13. 5. 2019

Společnost Siemens, s. r. o. vyhlašuje již 22. ročník Ceny Wernera von Siemense. Odevzdání soutěžních návrhů je do 30.11.2019.

6. 5. 2019

Pozvánka na 10. ročník konference Nano & Makro Mechanika 2019 - NMM2019. Koná se 11. září 2019 na Fakultě stavební.

23. 4. 2019

Pozvánka na 14. ročník mezinárodní konference Local Mechanical Properties 2019. Konferenci pořádá FSv pod záštitou děkana prof. Jiřího Máci ve dnech 6.- 8.11.2019 v Praze (na CIIRC).

... dalších 24 zpráv