Informace pro zaměstnance

Aktuálně

Důležité termíny při ukončování bakalářského studia 2018/2019.

Aktuálně

Pokyny pro katedry a tajemníky bc. a mgr. zkušebních komisí SZZ.

24. 5. 2019

UCEEB vypisuje výběrové řízení na pozici: projektový manager v oblasti fotovoltaiky. Uzávěrka přihlášek 21.6.2019.

23. 5. 2019

Kondiční benchpress 2019. Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne ve čtvrtek 30.5.2019 od 11:00 v prostorách fitcentra. Bližší informace najdete pod odkazem soutěž nebo na nástěnce ve fitcentru.

22. 5. 2019

TA ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje TREND (PP1).

22. 5. 2019

UCEEB vypisuje výběrové řízení na pozici: samostatný laborant - měření měničů. Uzávěrka přihlášek 27.5.2019.

21. 5. 2019

Pozvánka na seminář: ČSN 16907-4 Zemní práce. Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy. Koná se v pondělí 3. června 2019 v místnosti B-574 od 16:00 hodin. Přednášejícím je Ing. Jaroslav Havelka - TPA ČR, s.r.o..

21. 5. 2019

Pozvánka na kurz: Rétorika pro akademické pracovníky. Kurz pořádá MÚVS ČVUT ve dnech 27. a 28.5.2019 od 9:00 do 16:00 v Kolejní 2a, 5.patro č.523. Tento dvoudenní intenzivní kurz rétoriky nabízí účastníkům rozvoj dovedností, které jsou základem pro úspěšný proslov, prezentaci či přednášku. Modul se zaměřuje zejména na práci s hlasem, aby výsledný projev byl znělý, srozumitelný a poutavý a dále na nonverbální komunikaci, práci s publikem a trémou. Kurz předpokládá a vyžaduje aktivní účast po oba dny. Kurz je bezplatný. V případě zájmu o absolvování tohoto kurzu pište na email: magda.matuskova@cvut.cz.

20. 5. 2019

11. ročník architektonické soutěže pro studenty a mladé architekty do 33 let Young Architect Award 2019 - letos na téma: Nájemní bydlení. Uzávěrka přihlášek je 28.6.2019.

20. 5. 2019

Iniciační fond FSv. FSv otevírá další výzvu v rámci Iniciačního fondu, který je zřízen s cílem podporovat a zvyšovat úspěšnost v získávání mezinárodních projektů, podporovat mladé vědecké pracovníky a posilovat mezinárodní spolupráci. Termín do 30.6.2019.

20. 5. 2019

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.2019.

17. 5. 2019

Zápis z 9. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 4. dubna 2019.

16. 5. 2019

Archív ČVUT přijme archiváře. Uzávěrka přihlášek 30.6.2019.

16. 5. 2019

Vnitřní soutěž o kapitálové prostředky na přístrojové vybavení pro rok 2020 v rámci Institucionálního plánu ČVUT. Termín do 30. 6. 2019, do 8 hod.

16. 5. 2019

Letní konverzační kurz angličtiny pro doktorandy a zaměstnance ČVUT. Kurz probíhá od 3.6. do 14.6.2019 každý všední den dopoledne v prostorách Fakulty elektrotechnické v Dejvicích. Cena 1000 Kč.

16. 5. 2019

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze hledá spolupracovníka na pozici vědecký pracovník senior (ž/m). Uzávěrka přihlášek 31.5.2019.

16. 5. 2019

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze hledá spolupracovníka na pozici vědecký pracovník junior (ž/m). Uzávěrka přihlášek 31.5.2019.

14. 5. 2019

Dean of the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague welcomes applications for a position of: Junior Postdoctoral Researcher in the framework of the Operational Programme Research, Development and Education call International Mobility of Researchers PK124. Uzávěrka přihlášek 15.6.2019.

14. 5. 2019

Dean of the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague is announcing tenders for the position: Senior researcher for Mobility within the OP VVV call for International Research Workers Mobility project PK133. Uzávěrka přihlášek 14.6.2019.

13. 5. 2019

Společnost Siemens, s. r. o. vyhlašuje již 22. ročník Ceny Wernera von Siemense. Odevzdání soutěžních návrhů je do 30.11.2019.

13. 5. 2019

Děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst profesorů/docentů. Uzávěrka přihlášek 14.6.2019.

13. 5. 2019

Děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst odborných asistentů. Uzávěrka přihlášek 14.6.2019.

13. 5. 2019

Dean of the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague is offering the following job position: Junior post-doc researcher for Mobility within the OP RDE Challenges of the International Researcher Mobility P1K123. Uzávěrka přihlášek 9.6.2019.

13. 5. 2019

Dean of the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague is announcing the selection process for the position of Senior Expert for Mobility within the OP VVV call International Mobility of Academics and Researchers PK101. Uzávěrka přihlášek 8.6.2019.

... dalších 24 zpráv