Informace pro zaměstnance

Aktuálně

Metodický pokyn proděkanky pro pedagogickou činnost č. 1/2021 k průběhu výuky letního semestru ak. roku 2020/21.

Aktuálně

Metodický pokyn tajemníka fakulty k provozu fakulty v omezeném provozu. Aktualizováno 6.4.2021.

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru..

9. 4. 2021

Nový způsob nákupu e-knih - Navrhněte nákup e-knihy aneb Demand Driven Acquisition (DDA). Na platformě ProQuest Ebook Central máte nyní příležitost spoluvytvářet fond elektronických knih ÚK ČVUT. Vybírat můžete z více než 200 000 titulů vybraných podle oborů vyučovaných na ČVUT.

9. 4. 2021

Úspěch studentů FSv ve studentské soutěži Cena za inovaci 2020 Skupiny SMP.

9. 4. 2021

Video - Soutěž o nejlepšího sportovce roku ČVUT za rok 2020. Studentka Anežka Paloudová závodí v rychlostní kanoistice a je navíc čtyřnásobná mistryně ČR. Petr Josefus je hokejový útočník a nejproduktivnější hráč druholigového týmu HC Příbram. Oba studenti jsou ve třetím ročníku bakalářského studia.

9. 4. 2021

Zápis ze 17. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. března 2021.

8. 4. 2021

Zápis z jednání AS FSv ze dne 31. března 2021.

8. 4. 2021

Usnesení z jednání AS FSv ze dne 31. března 2021.

7. 4. 2021

TAČR – Mezinárodní projekty:
M-ERA.NET – CALL 2021. Termín podání projektu: 15. 6. 2021.
QuantERA - CALL 2021. Termín podání projektu: 13. 5. 2021.
Program DELTA 2. Termín podání projektu: 14. 7. 2021.

6. 4. 2021

Pozvánka na Týden betonu na Fakultě stavební. Koná se 12. – 16. dubna 2021.

6. 4. 2021

Horizont Evropa. V rámci programu Horizont Evropa byly otevřeny nové výzvy. Přihlášky se podávají pouze v anglickém jazyce přes elektronický systém.

30. 3. 2021

Časový plán akademického roku 2021/2022

26. 3. 2021

MZe: ZEMĚ. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci "Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ" s počátkem řešení projektů v roce 2022. Konec lhůty: 5.5.2021.

26. 3. 2021

MV: IMPAKT 1. Ministerstvo vnitra vyhlašuje 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1) podprogramu 1 Společné výzkumné projekty. Konec lhůty: 3.5.2021.

26. 3. 2021

MV: SECTECH Ministerstvo vnitra vyhlašuje 1. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Programu bezpečnostního výzkumu ČR 2021-2026: vývoj, testování a evaluace nových bezpečnostních technologií (SECTECH). Konec lhůty: 6.5.2021.

18. 3. 2021

Jak bude v budoucnu vypadat náš kampus? Vyjádřete se ke Koncepci revitalizace veřejného prostoru Kampus Dejvice a přispějte svými názory k jeho možné proměně.

18. 3. 2021

Opatření děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2022.

12. 3. 2021

Pozvánka na výstavu Muzeum Jana Husa při Betlémské kapli.

11. 3. 2021

TA ČR: TREND. TA ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 2 – Nováčci. Konec lhůty: 28.4.2021.

11. 3. 2021

Zápis ze 16. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. února 2021.

8. 3. 2021

K126 připravila 3. ročník výukového modulu real estate a developmentu podpořeného RICS. Akce je určena pro studenty a mladé odborníky z praxe a uskuteční se od 10.3. do 12.5.2021.

4. 3. 2021

BIM z Fakulty stavební ČVUT i pro zadavatele napříč obory.

1. 3. 2021

Fond na rozvoj mezinárodní mobility. Cílem Fondu je zlepšení stavu internacionalizace na fakultě, podpora příjezdů zahraničních studentů v různých formách studia a podpora výjezdů našich studentů a zaměstnanců. Žádosti se průběžně vyhodnocují vždy k: 31.3., 30.6., 30.9. a 15.12.

Po přihlášení se můžete registrovat k odběru novinek z této stránky.