Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Znalectví Přihlásit Vyhledávání English

Znalecká činnost na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Tisk stránky

Kontakt:
Ing. Vladimír Vácha
Ing. Miloslava Popenková, CSc.

referát znalecké činnosti
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 22 Praha 6

 


 

Aktuálně:
- 4.10.2018

Pozvánka na 16. mezinárodní konferenci
Stavebnictví a nemovitosti: expertíza a oceňování
a
Mezinárodní sympozium euroexpertu.
Akce se konají 29. listopadu – 1. prosince 2018 v Praze.

 


 

Fakulta stavební ČVUT v Praze (FSv) je vrcholovým znaleckým pracovištěm. Znalecký ústav FSv je zapsán ve II. nejkvalifikovanějším oddílu znaleckých ústavů se zvláštní specializací pro tyto obory znalecké činnosti: Stavebnictví, Geodézie a kartografie, Ekonomika, Projektování.

Stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • technologie, vlastnosti stavebních hmot, statiku a dynamiku, vady a poruchy, rekonstrukce staveb, dopravní inženýrství, ocelové a dřevěné konstrukce;
  • architekturu a stavitelství, architekturu veřejného prostoru, památkovou péči
  • obnovu nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonickou realizaci v památkově chráněných územích, architekturu krajiny a sídel.
Geodézie a kartografie s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • inženýrskou geodézii a geodetické informace pro katastr nemovitostí.
Ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • oceňování nemovitostí
Projektování s rozsahem znaleckého oprávnění pro:
  • architektonické návrhy a projekty, návrhy a projektování veřejného prostoru, památkovou péči
  • návrhy a projekty nemovitých kulturních a národních kulturních památek, architektonické projekty v památkově chráněných územích, předprojektovou přípravu
  • stavebně-technické a stavebně-historické průzkumy, návrhy a projekty krajiny a sídel.

Zdroj - databáze Ministerstva spravedlnosti ČR

 


 

Fakulta stavební ČVUT v Praze je rovněž dlouholetým členem Komory soudních znalců ČR.
Obory znalecké činnosti jsou stejné, jako je uvedeno výše tj. Stavebnictví, Geodézie a kartografie, Ekonomika, Projektování.

Zdroj - databáze znalců Komory soudních znalců ČR

 


 

Prostřednictvím členství Fakulty stavební v Komoře soudních znalců je FSv členem i v nadnárodní organizaci EuroExpert sdružující více než 50 000 forenzních odborníků, znalců a expertů z EU.

 


 

Fakulta prostřednictvím svého znaleckého ústavu, spolu s Komorou soudních znalců ČR a dalšími partnery pravidelně pořádá od roku 2002 na podzim v Masarykově koleji ČVUT v evropském měřítku zcela ojedinělou mezinárodní znaleckou a expertní konferenci. Konference se věnuje znaleckým expertízám a dokazování při arbitrážích v oblasti stavebnictví, úloze mezinárodních obchodních sporů. Účastníci se seznamují s praktickými příklady z praxe u případových studií a řešení sporů, případně havárií. Rovněž se na konferenci projednávají různé podoby účasti znalce v alternativních postupech řešení sporů (ADR).
Konference se zúčastňují experti z oblasti stavebnictví, vedoucí představitelé znaleckých organizací, advokáti, právníci, soudci, mezinárodní arbitři a mediátoři, specialisté v oboru alternativních způsobů řešení sporů ve stavebnictví.

Zdroj - Mezinárodní znalecká a expertní konference

  Tisk stránky
ČVUT FSv Znalectví Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: Ing. Vladimír Vácha Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 4. října 2018, 13:51  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz