Nabídka zaměstnání -- FSv ČVUT

Nabídka zaměstnání

Změna 13/11/2017 12:28

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akad. pracovníků katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření.

do 9. 12. 2017  


 

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akad. pracovníků katedry fyziky.

do 11. 12. 2017