Zaměstnanec -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
Fotografie posluchačů foto-
grafických předmětů FSv
Letní škola architektury a
stavitelství: První republika
9. ročník Konference Nano &
Makro Mechanika, 20.9.2018
Promoce absolventů bc.
a mgr. studia - září 2018
Hlasujte do 31. srpna 2018!
ČVUT FSv Zaměstnanec Přihlásit Vyhledávání English
V této sekci:

Informace pro zaměstnance

Tisk stránky
14/08/18 - 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků. Uzávěrka přihlášek 13.9.2018.

14/08/18 - 

UCEEB hledá vedoucího oddělení Monitorování a řízení inteligentních budov. Uzávěrka přihlášek 5.9.2018.

13/08/18 - 

Pozvánka na výstavu semestrálních prací studentů katedry architektury ČVUT v Praze. Výstava se koná v hlavním klientském centru ČSSZ v Praze 5, Křížová 25 a je pod záštitou ředitele sekce ekonomicko-správní ČSSZ Ing. Jana Halíře. Bude otevřena minimálně do konce září 2018.

09/08/18 - 

Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER.

09/08/18 - 

Vyhlášení 5. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE119. Informační den 6.9. - registrace zde.

03/08/18 - 

SPŠ stavební Hradec Králové hledá učitele/učitelku odborných předmětů pro obor Stavebnictví.

18/07/18 - 

Prázdninový provoz plotrů D-s108 je od 9:00 do 12:30.

16/07/18 - 

Zápis č.3 ze zasedání Grémia děkana konaného 26. června 2018.

29/06/18 - 

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 30.6.2018.

28/06/18 - 

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv ČVUT v Praze do roku 2020.

28/05/18 - 

Příkaz rektora č.4/2018 k ochraně a zpracování osobních údajů na ČVUT.

24/04/18 - 

Časový plán akademického roku 2018/2019.

...dalších 12 zpráv  

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 14. srpna 2018, 13:12  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz