Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je důležitou součástí vzdělávací činnosti univerzity. Na fakultě je mnoho variant, jak se vzdělávat v oboru i mimo formu denního studia.

I. Přípravné kurzy k přijímacímu řízení na vysokou školu

Uchazeči mohou využít příležitost  a připravit se na přijímací zkoušky na oficiálních kurzech pořádaných fakultou.

Pořádáme:

II. Mimořádné studium vybraných předmětů

V rámci těchto kurzů umožňuje Fakulta stavební ČVUT komukoliv absolvovat vybrané jednotlivé předměty vyučované v rámci bakalářského nebo magisterského studia podle vlastního výběru zájemce. Účastník může předmět navštěvovat i bez závěrečného složení zápočtu a zkoušky.

III. Kurzy vypisované jednotlivými katedrami v souladu s jejich zaměřením

Některé katedry Fakulty stavební připravují pro zájemce o celoživotní vzdělávání další ucelené kurzy. Reagují tím na zájem účastníků o rozšíření profesního uplatnění. Kurzy reagují na aktuální problematiku a trendy ve stavebním odvětví.

IV. Univerzita třetího věku

U3V je vzdělávací program zaměřený na zájemce z řad veřejnosti starší 60 let. Tyto kurzy nabízejí velké množství zajímavých a užitečných témat, jež přispívají k osobnímu rozvoji účastníka v oblasti technických i přírodních věd (např. historické mosty, optické klamy a jiná kouzla v matematice), dále architektury a kultury (např. například památky Prahy). Studenti U3V tak mohou nahlížet i do oborů, jimž se ve svém profesním životě nevěnovali a rozšiřovat si tak okruh svých vědomostí a zájmů i ve vyšším věku. Přínosem je také navázání vzájemných kontaktů s ostatními účastníky kurzu a získávání společných zážitků.

V. Celoživotní vzdělávání pro studenty doktorského studia

 Možnosti celoživotního vzdělávání mohou na Fakultě stavební využít i studenti doktorského studia. Na základě smlouvy mezi ČVUT v Praze, Fakultou stavební (dále FSv), Univerzitou Karlovou, Matematicko – fyzikální fakultou (dále MFF), Univerzitou Karlovou, Přírodovědeckou fakultou (dále PřF) a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (dále FŽP), mohou studenti doktorského studia na MFF, PřF a FŽP navštěvovat výuku předmětů studia na FSv a studenti doktorského studia na FSv navštěvovat výuku předmětů studia na MFF, PřF a FŽP.

Jedná se o absolvování jednotlivých předmětů v rámci doktorského studia podle vlastního výběru zájemce.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.