Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání je důležitou součástí vzdělávací činnosti univerzity. Zahrnuje v sobě tyto tři složky – studium jednotlivých předmětů v rámci akreditovaných studijních programů, Univerzitu třetího věku a profesně orientované a přípravné kurzy pro veřejnost.

Nabídka celoživotního vzdělávání na fakultě

Mimořádné studium vybraných předmětů

V rámci „Mimořádného studia vybraných předmětů“ umožňuje Fakulta stavební absolvovat vybrané jednotlivé předměty vyučované v rámci bakalářského nebo magisterského studia podle vlastního výběru zájemce. V rámci celoživotního vzdělávání nelze absolvovat předměty typu odborná praxe, seminář k závěrečné práci nebo závěrečná práce. Předepsané zakončení předmětu (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška) nejsou pro účastníky celoživotního vzdělání povinné. Certifikát o absolvování kurzu je však vydán pouze po úspěšném zakončení předmětu.

Ucelené kurzy pořádané katedrami

Některé katedry Fakulty stavební připravují pro zájemce o celoživotní vzdělávání ucelené kurzy. Reagují tím na zájem účastníků, kteří jejich absolvováním zvýší své profesní uplatnění. Výuku katedry zabezpečují vlastními pracovníky i špičkovými externími lektory, kteří s katedrou spolupracují delší dobu. Přínosem je také navázání vzájemných kontaktů, které potom absolventi využívají ve své praxi. Semináře reagují na aktuální problematiku a trendy ve stavebním odvětví.

Celoživotní vzdělávání pro studenty doktorského studia

Možnosti celoživotního vzdělávání mohou na Fakultě stavební využít i studenti doktorského studia. Na základě smlouvy mezi ČVUT v Praze, Fakultou stavební a Univerzitou Karlovou, Matematicko – fyzikální fakultou, mohou studenti doktorského studia na MFF navštěvovat výuku předmětů studia na Fakultě stavební a studenti doktorského studia na Fakultě stavební navštěvovat výuku předmětů studia na MFF. Jde přitom o absolvování jednotlivých předmětů v rámci doktorského studia podle vlastního výběru zájemce.

Nabídka celoživotního vzdělávání na celém ČVUT

Zájemci o celoživotní vzdělávání mohou vybírat z kurzů napříč celým ČVUT. Volit lze mezi přípravnými kurzy k přijímacímu řízení na vysokou školu, kurzy postgraduálními, kariérními a profesně orientovanými.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.