Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V následujícím dokumentu vás informujeme, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, na jak dlouho a jaká jsou vaše práva.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 68407700 (dále jako „správce“).

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pověřence pro ochranu osobních údajů správce je možné kontaktovat na e-mailu gdpr@fsv.cvut.cz

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE

Jednáme ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), díle jen „Nařízení“.

Prohlašujeme,  že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR


Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

JAKÉ ÚDAJE SPRÁVCE SHROMAŽĎUJE

Za účelem správného fungování fakulty i jejích webových stránek správce potřebuje shromažďovat některé osobní údaje. Především se jedná o údaje jako je jméno, příjmení, emailová adresa či soubory cookies.

ZA JAKÝM ÚČELEM SPRÁVCE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJE

Správce shromažďuje vaše osobní údaje především za účelem řádného zajištění akcí – exkurzí, stáží, některých přednášek, konferencí, soutěží apod. Každý formulář, ve kterém uvádíte svoje osobní údaje, obsahuje informace o tom, k jakému účelu tyto informace využijeme.

Při přihlášení k odběru newsletteru, využijeme váš email pro zasílání informačních sdělení, které obsahují informace o studiu a konání výše uvedených akcí. Souhlas se zasíláním newsletterů je možné odvolat přímo v dané zprávě.

DALŠÍ ZPRACOVATELÉ

Jakožto správci spolupracujeme s dalšími subjekty – zpracovateli, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům. Zpracovatelé zpracovávají vaše osobní údaje za účelem generování statistik či za účelem informování zájemců o studium a připravovaných akcích.

Zpracovatelé:

 • Emailový nástroj SmartEmailing
 • Google
 • Facebook

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a možnost údaje aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz osobních údajů – bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů využijte následující email: gdpr@fsv.cvut.cz
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 1. 2022