Výjezdy do zahraničí

Studium v zahraničí představuje výjimečnou příležitost získat unikátní životní zkušenosti, poznat jiný styl vzdělávání, srovnat přístup ke studovanému oboru, zdokonalit se v cizím jazyce, blíže se seznámit s cizí kulturou a najít si přátele doslova po celém světě. Fakulta stavební i celé ČVUT zahraniční studium podporuje a studenti zde mají řadu příležitostí vyjet „ven“ v rámci Evropy i celého světa, a to již v rámci bakalářského studia.

Podrobné informace o možnostech studia v zahraničí v rámci ČVUT lze získat na webu studujvesvete.cvut.cz.

Konkrétní informace a postupy pro studenty Fakulty stavební jsou k dispozici zde.

Studenti Fakulty stavební mohou využít některou z možností dlouhodobých studijních výjezdů do zahraničí a část studia absolvovat na některé z partnerských univerzit.

Erasmus+

V rámci programu ERASMUS+ lze studovat na více než 100 univerzitách ve 23 zemích Evropy. Vyjet lze již od druhého ročníku bc. studia a jet lze opakovaně, při bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Délka pobytu je od tří do dvanácti měsíců v každé ze studijních etap. Studovat je možné na velmi prestižních univerzitách, např. TU Delft, TU Vídeň, KTH Stockholm, KU Leuven, TU Mnichov.

Délka pobytu

3 – 12 měsíců

Destinace

Evropa

Kontaktní osoba

Délka pobytu

3 – 12 měsíců

Destinace

Svět mimo Evropu

Kontaktní osoba

Mezinárodní bilaterální dohody

Zájemci o studium na zahraniční univerzitě mimo Evropu mohou využít možností Mezinárodních  bilaterálních dohod. Studovat lze na základě více jak 30 smluv ve 20 zemích světa (mimo Evropu), například i v USA, Kanadě, Rusku, Mexiku, Číně a řadě dalších. Doba výjezdu není časově omezena, podmínkou jsou studované předměty v hodnotě 20 kreditů za semestr. Fakulta stavební náklady na studium podporuje i stipendiem.

Double degree

Zájemce o Double Degree se zapisuje na magisterský program na ČVUT i na zahraniční univerzitu. Celé magisterské studium, které je delší o jeden až dva semestry, probíhá na zahraniční univerzitě. Dokončené studium je ČVUT uznáváno, absolvent získá „diplom“ ze dvou prestižních univerzit najednou – z ČVUT i zahraniční univerzity. V programu jsou zařazeny univerzity ENPC Paris, KTH Stockholm, RWTH Aachen, TU Mnichov.

Délka pobytu

celé magisterské studium

Destinace

Francie, Švédsko, Německo

Kontaktní osoba

Studenti Fakulty stavební mohou využít některou z možností dlouhodobých studijních výjezdů do zahraničí a část studia absolvovat na některé z partnerských univerzit.

Erasmus+

V rámci programu ERASMUS+ lze studovat na více než 100 univerzitách ve 23 zemích Evropy. Vyjet lze již od druhého ročníku bc. studia a jet lze opakovaně, při bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Délka pobytu je od tří do dvanácti měsíců v každé ze studijních etap. Studovat je možné na velmi prestižních univerzitách, např. TU Delft, TU Vídeň, KTH Stockholm, KU Leuven, TU Mnichov.

Délka pobytu

3 – 12 měsíců

Destinace

Evropa

Kontaktní osoba

Délka pobytu

3 – 12 měsíců

Destinace

Svět mimo Evropu

Kontaktní osoba

Mezinárodní bilaterální dohody

Zájemci o studium na zahraniční univerzitě mimo Evropu mohou využít možností Mezinárodních  bilaterálních dohod. Studovat lze na základě více jak 30 smluv ve 20 zemích světa (mimo Evropu), například i v USA, Kanadě, Rusku, Mexiku, Číně a řadě dalších. Doba výjezdu není časově omezena, podmínkou jsou studované předměty v hodnotě 20 kreditů za semestr. Fakulta stavební náklady na studium podporuje i stipendiem.

Double degree

Zájemce o Double Degree se zapisuje na magisterský program na ČVUT i na zahraniční univerzitu. Celé magisterské studium, které je delší o jeden až dva semestry, probíhá na zahraniční univerzitě. Dokončené studium je ČVUT uznáváno, absolvent získá „diplom“ ze dvou prestižních univerzit najednou – z ČVUT i zahraniční univerzity. V programu jsou zařazeny univerzity ENPC Paris, KTH Stockholm, RWTH Aachen, TU Mnichov.

Délka pobytu

celé magisterské studium

Destinace

Francie, Švédsko, Německo

Kontaktní osoba

Zájemci o kratší pobyt mohou využít možností intenzivních technicky zaměřených kurzů na zahraničních univerzitách a vycestovat na jeden až dva týdny.

Program ATHENS

Jde o týdenní intenzivní kurz určený studentům vyšších ročníků, kurz je zaměřen na moderní obory a technologie na špičkové vědecké úrovni. Lze volit mezi termínem v březnu nebo listopadu, v rámci studia se ho účastnit pouze jednou. Odborná část probíhá v angličtině, francouzštině nebo španělštině v rozsahu 30 hodin. Kurz je doplněn kulturním programem seznamujícím s kulturou a prostředím dané země.

Délka pobytu

1 týden

Destinace

Evropa

Kontaktní osoba

Ing. Jana Dudková

Délka pobytu

1 – 2 týdny

Destinace

Evropa

Kontakt

BEST Prague

Kurzy s BEST Prague

Kurzy probíhají ve dvou podzimních a dvou jarních termínech a konají se v angličtině. Orientační cena kurzu je 40 € (v ceně je ubytování a strava). Program tvoří přednášky vedené univerzitními vyučujícími nebo odborníky v daném oboru, řešení případových studií, exkurze do firem a výzkumných center. Zaměření kurzů je široké, od technologických směrů až po management.

Pobyt v zahraničí lze koncipovat nejen jako studijní, ale i jako pracovní. Tak se nabízí příležitost získat zkušenosti v oboru a rozšířit si rozhled i možnosti budoucího uplatnění. Absolvovat pracovní stáž lze jak v době letních prázdnin, tak i těsně po dokončení studia.

Pracovní stáže Erasmus+

Pracovní stáž mohou využít studenti všech forem studia i čerství absolventi. Pracovní stáž lze nakombinovat i se studijním programem Erasmus+. Stážista může pracovat v široké sféře veřejných nebo soukromých organizací ve firmě, kterou si sám vybere. Již v průběhu studia tak lze zjistit, zda v budoucnu hledat uplatnění v zahraničí nebo doma. 

Délka pobytu

6 týdnů – 12 měsíců

Destinace

Evropa

Kontaktní osoba

Ing. Jana Dudková

Délka pobytu

6 týdnů – 12 měsíců

Destinace

Svět

Kontaktní osoba

IAESTE ČVUT Praha

Pracovní stáže IAESTE

Mezinárodní program IAESTE, jenž se zaměřuje se na zajištění studentských zahraničních placených stáží v oboru, funguje ve více jak 80 členských zemích. V jeho rámci se stážisté seznámí nejen s pracovními zvyklostmi v cizině, ale také mohou více poznat vybraný stát z pohledu přírodních zajímavostí, místní gastronomie a kultury a najít tu řadu nových přátel. Stážisté mají při pobytu zajištěnou podporu ze strany lokálních „Iaesťáků“, kteří jim ukáží zemi z pohledu místních. Programu se mohou účastnit studenti i čerství absolventi.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.