Výjezdy do zahraničí

Studium v zahraničí představuje výjimečnou příležitost získat unikátní životní zkušenosti, poznat jiný styl vzdělávání, srovnat přístup ke studovanému oboru, zdokonalit se v cizím jazyce, blíže se seznámit s cizí kulturou a najít si přátele doslova po celém světě. Fakulta stavební i celé ČVUT zahraniční studium podporuje a studenti zde mají řadu příležitostí vyjet „ven“ v rámci Evropy i celého světa, a to již v rámci bakalářského studia.

Podrobné informace o možnostech studia v zahraničí v rámci ČVUT lze získat na webu studujvesvete.cvut.cz.

Konkrétní informace a postupy pro studenty Fakulty stavební jsou k dispozici zde.

Studenti Fakulty stavební mohou využít některou z možností dlouhodobých studijních výjezdů do zahraničí a část studia absolvovat na některé z partnerských univerzit.

Erasmus+

V rámci programu ERASMUS+ lze studovat na více než 100 univerzitách ve 23 zemích Evropy. Vyjet lze již od druhého ročníku bc. studia a jet lze opakovaně, při bakalářském, magisterském i doktorském studiu. Délka pobytu je od tří do dvanácti měsíců v každé ze studijních etap. Studovat je možné na velmi prestižních univerzitách, např. TU Delft, TU Vídeň, KTH Stockholm, KU Leuven, TU Mnichov.

Délka pobytu

3 – 12 měsíců

Destinace

Evropa

Kontaktní osoba

Délka pobytu

3 – 12 měsíců

Destinace

Svět mimo Evropu

Kontaktní osoba

Mezinárodní bilaterální dohody

Zájemci o studium na zahraniční univerzitě mimo Evropu mohou využít možností Mezinárodních  bilaterálních dohod. Studovat lze na základě více jak 30 smluv ve 20 zemích světa (mimo Evropu), například i v USA, Kanadě, Rusku, Mexiku, Číně a řadě dalších. Doba výjezdu není časově omezena, podmínkou jsou studované předměty v hodnotě 20 kreditů za semestr. Fakulta stavební náklady na studium podporuje i stipendiem.

Double degree

Zájemce o Double Degree se zapisuje na magisterský program na ČVUT i na zahraniční univerzitu. Celé magisterské studium, které je delší o jeden až dva semestry, probíhá na zahraniční univerzitě. Dokončené studium je ČVUT uznáváno, absolvent získá „diplom“ ze dvou prestižních univerzit najednou – z ČVUT i zahraniční univerzity. V programu jsou zařazeny univerzity ENPC Paris, KTH Stockholm, RWTH Aachen, TU Mnichov.

Délka pobytu

celé magisterské studium

Destinace

Francie, Švédsko, Německo

Kontaktní osoba

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.