Budova a zázemí pro výuku

BUDOVA A ZÁZEMÍ PRO VÝUKU

Fakulta stavební ČVUT poskytuje studentům i akademikům kompletní zázemí pro výuku i odbornou činnost. Budovy fakulty uzavírající Kampus Dejvice dokážou pojmout k výuce až 6,5 tisíce studentů a kapacita jejich prostor počítá i s řadou projektů výzkumu, jsou zde rozsáhlá vědecká pracoviště a laboratoře.

Jedinou výjimkou, nacházející se mimo fakultní komplex, je Podzemní laboratoř Josef. Toto středoevropské unikátní výukové a výzkumné pracoviště leží u Slapské přehrady, zhruba hodinu cesty od Prahy.

Laboratoře a experimentální centra

Mikrobiologickou laboratoř a Centrum udržitelné výstavby budov SUBSTANCE spravuje Katedra konstrukcí pozemních staveb, chod demonstrační a výukové laboratoře TZB zajišťuje Katedra technických zařízení budov, při Katedře architektury je k dispozici prostorová membránová laboratoř. Fungování hned několika laboratoří je spojeno s Katedrou materiálového inženýrství a chemie, je zde chemická laboratoř, laboratoře pro detailní charakterizace materiálů a laboratoř transportních procesů. Dále pak katedra disponuje laboratoří pro určování akustických a elektrických vlastností materiálů a laboratoří ekotoxikologickou. Katedra geotechniky spravuje laboratoře mechaniky zemin a geotechnického monitoringu i pro výzkum a užívání optovláknové techniky. Katedra betonových a zděných konstrukcí zajišťuje činnost laboratoře betonových konstrukcí. Označení laboratoří Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí a Katedry silničních staveb odpovídají názvu kateder. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství zajišťuje činnost laboratoře půdní fyziky a izotopové hydrologie. Výzkumu v oblasti kvality vodního prostředí se ve svých hydrochemických a hydrobiologických laboratořích věnuje Katedra vodního hospodářství obcí. Při Katedře technologie staveb pracuje laboratoř pro robotizaci stavebních procesů (robostav.cz), technologická laboratoř, laboratoř pro 3D tisk a laboratoř na nedestruktivní diagnostikování staveb. 

Fakulta také spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB).

Řada specializovaných laboratoří slouží k výuce i k výzkumu, a to v širokém spektru – od nano úrovně až po testování full scale. Fakulta disponuje prestižním pracovištěm – Zkušební laboratoří, jež koordinuje činnost řady fakultních odborných laboratoří. Dalšími renomovanými pracovišti jsou Experimentální centrum, Vodohospodářské experimentální centrum, Centrum experimentální geotechniky a Podzemní laboratoř Josef. Řada odborných pracovišť funguje také při katedrách.  Centrum nanotechnologií ve stavebnictví působí při Katedrách mechaniky, fyziky a konstrukcí pozemních staveb, laboratoř skenovací elektronové mikroskopie SEM je společnou laboratoří Kateder mechaniky, materiálového inženýrství a chemie a Experimentálního centra. Při Katedře mechaniky pracuje také laboratoř nanoindentace a experimentální mikromechaniky materiálů. 

Geodetická laboratoř a observatoř

Geodetická laboratoř Katedry geomatiky je největší laboratoří oboru. Nachází se zde sbírky geodetických přístrojů, ale zejména unikátní zařízení pro justáž (seřízení přístroje pomocí etalonového měřidla) a testování a kalibraci geodetických přístrojů. Jedná se např. o goniometr, přesnou optickou lavici o délce desítek metrů a zařízení na měření mikrometrických posunů. Laboratoř má i oddělení gravimetrie.

Součástí fakulty je také astronomická observatoř s čtyřtunovou astronomickou kopulí, které je umístěna na střeše budovy B. V loňském roce byla kompletně modernizována. Observatoř slouží k výuce geodetické astronomie a přidružených předmětů, k dispozici je ale i zájemcům o klasickou pozorovací astronomii. Observatoř lze plně dálkově ovládat, pozorování se děje pomocí CCD kamer, instalovaných do hlavního teleskopu i do dalekohledu pro pozorování Slunce.

Ateliér D

V letech 2007–2008 bylo zastřešeno západní atrium budovy D, a tak vznikla dvoupodlažní prostorná, moderní a vysoce variabilní učebna pro potřeby jednotlivých ateliérů Katedry architektury, tzv. Ateliér D. Kromě otevřeného prostoru se zde nachází respirium, které mělo původně sloužit k samostudiu, ale na přání studentů bylo upraveno také pro kresbu aktů, o kterou projevili studenti programu Architektura a stavitelství zájem. V prvním podlaží jsou zavěšené 4 konzultační boxy pro pedagogy a studenty, dále se tu nachází dvě navzájem propojitelné prosklené učebny s interaktivním technickým vybavením a původní sborovna pro pedagogy, která našla využití spíše jako zasedací místnost. K dispozici je také modelovna a přilehlá počítačová učebna. Nově na Ateliér D navazují prostory budovy H.

V unikátním prostoru Ateliéru D, který zaujme svojí mobilitou a tvárností, neprobíhá jen výuka, ale konají se tu výstavy ateliérové tvorby, přednášky významných architektů, workshopy a letní škola architektury a stavitelství a také řada volnočasových akcí, mezi nimiž jsou studentské hudební party i divadelní představení. 

Atelier D získal v roce 2009 první cenu v kategorii Interiér v soutěži Grand Prix architektů. O jeho fotogeničnosti svědčí i fakt, že jeho interiér si „zahrál“ v řadě filmů i reklam.

Kreslírna

Dvě kreslírny v sedmém patře budovy A slouží zejména pro studenty bakalářského programu Architektura a stavitelství. Jsou vybaveny pro potřeby výuky volné kresby. V každé místnosti je 25 kreslířských stolků s polohovatelnou deskou, 2 velkoplošné televize pro promítání výukových filmů a předměty pro stavbu zátiší – kostkami, kvádry, segmenty, židlemi, draperiemi, kreslířskými panáky, přírodninami apod. Výuku vede vždy tým dvou pedagogů v kombinaci architekta a výtvarníka. Pro potřeby kresby bylo také upraveno respirium v Ateliéru D, a to speciálně pro kresbu aktů.

Modelovna

Modelová laboratoř bezprostředně navazuje na velkoprostorovou učebnu Ateliéru D a je určena zejména pro studenty programu Architektury a stavitelství. Studenti zde mohou zpracovávat své pracovní i finální modely, k dispozici mají potřebné vybavení, jako jsou tiskové a řezací plotry, laserový plotr, 3D tiskárny, formátovací pilu, čelní kotoučové brusky a řezačky polystyrenu. V sousedství modelové laboratoře jsou skladové prostory a prodejna modelářských potřeb.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc.