Mentoring usnadní prvákům začátek studia

Mentoring usnadní prvákům
začátek studia

STUDENT VYŠŠÍHO ROČNÍKU
A PEDAGOG BUDOU TVÝMI PRŮVODCI

Kontakt se spolužáky a průběžné dozvídání se informací je jedním z nejdůležitějších aspektů zvládnutí začátků studia na vysoké škole. Společně strávené okamžiky mezi přednáškami – ať už na chodbách mezi posluchárnami, v menzách či bufetech – jsou momentem, kdy si hlavně studenti prvních ročníků navzájem sdělují vše potřebné nejen kolem studia, zápočtů a zkoušek, ale i kde co najdou a mohou na fakultě využít. V době pandemie, kdy výuka probíhala pouze online, studenti tuto možnost neměli. Proto jsme pro ně vytvořili na MS TEAMS unikátní platformu mentoringu, v jejímž rámci měli možnost podobná setkání alespoň virtuálně zažít. A protože se mentoring osvědčil, pokračujeme v něm i nyní, za běžného průběhu akademického roku, ale už ve změněné podobě.

Jak mentoring funguje?

Základ každé mentorské skupiny tvoří pedagog a student z vyššího ročníku odpovídajícího programu. Studenti prvních ročníků jsou do skupin rozřazeni automaticky podle studijních programů, mají však možnost se účastnit dění i v jiných mentorských skupinách.

V době pandemie, kdy výuka neprobíhala kontaktně, představoval mentoring prostor pro pravidelná online setkání. V jejich rámci byl čas na předávání základních informací o studiu, kreditovém systému nebo jak se přihlásit na zkoušku, studenti ale přicházeli i s vlastními konkrétními problémy, které potřebovali pomoct vyřešit.

I tento semestr budou mentoři využívat MS TEAMS, on-line platforma ale bude sloužit především pro domluvení si klasického setkání. Mentoři se budou se studenty vídat osobně.

Jak se do mentoringu přihlásit?

Studenti se sami nikam hlásit nemusí. Všem prvákům přijde po začátku semestru do emailu pozvánka do MS TEAMS, takže stačí si aplikaci jen spustit, přihlásit se heslem ČVUT a využít podpory svých mentorů.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.