Chcete pracovat na fakultě?

Chcete pracovat na fakultě?

Nabídky pozic na fakultě

Nabízíme zajímavé uplatnění akademickým, vědeckým i neakademickým pracovníkům. Snažíme se vytvořit takové podmínky a prostředí, aby naši zaměstnanci mohli růst s námi a my mohli růst s nimi.

Možné jsou úvazky klasické, částečné i další formy spolupráce.

Nabídky pozic na ČVUT

Přehled nabídek pracovních pozic na všech fakultách a ústavech Českého vysokého učení technického v Praze je k dispozici na úřední desce.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.