HR Award

HR Award je ocenění udělované Evropskou komisí výzkumným institucím, které implementují personální strategii vycházející z principů Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Jde o doporučení Evropské komise, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání vědců.

HR Excellence in Research Award pro ČVUT

Prestižní ocenění „HR Excellence in Research Award“ získalo ČVUT v Praze od Evropské komise dne 10. září 2019 a v současné době probíhá 2letá implementační fáze.  V současnosti již ČVUT implementovalo svůj etický kodex jako interní předpis, je podporována ochrana práv duševního vlastnictví a služba přenosu technologií. Plně k dispozici je také  kariérní řád a dokumenty a postupy pro hodnocení akademických zaměstnanců. Další informace jsou k dispozici na stránkách ČVUT.

Výstupy projektu

Harmonogram

Iniciační fáze
2018
GAP analýza:
leden 2019
Dotazníkové šetření:
podzim 2018
Akční plán
únor 2019
Odeslání GAP analýzy a AP na Evropskou komisi
březen 2019
1. Implementační fáze
září 2019 – září 2021

Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák