Odborné soutěže

Soutěže pořádané Fakultou stavební pro studenty středních škol. Jejich cílem je podpořit středoškoláky se zájmem o stavebnictví a architekturu a nabídnout jim prostřednictvím těchto aktivit možnost nahlédnout do života fakulty.

Hala roku Junior

Akční a napínavá soutěž pro studenty středních škol. Dvou až tříčlenné týmy středoškoláků na půdě fakulty zápolí v zatěžování modelů konstrukcí postavených podle zadání. Studenti se tak učí citu pro statiku i konstrukci, mají možnost uplatnit své nápady, dovednosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci. Soutěž se koná pod záštitou děkana fakulty a podporuje ji řada firem ze stavebního sektoru.
Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Přihlašování spuštěno!

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. 3. 2023

Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Pravidla soutěže

Pro každý ročník soutěže je připraveno nové zadání. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností.

Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb

Historie

Soutěž Hala roku Junior vznikla v roce 2007 a koná se pravidelně každý rok. Za celou její existence se jí zúčastnila více než tisícovka soutěžících ze středních škol z celé České republiky. Z mnohých z nich se posléze stali i studenti fakulty. V letech 2020 a 2021 soutěž nebylo možné z důvodu epidemie uskutečnit. Od roku 2022 soutěž opět pořádáme.

Termíny

Termíny zveřejníme v lednu 2023

Uzávěrka přihlášek: 31. 3. 2023
(do 12:00)
Hlásit se mohou 2-3členné týmy studentů středních škol

Termín konání soutěže: 21. 4. 2023
Místo: Fakulta stavební ČVUT v Praze

Kontakt

Předchozí ročníky

Podívejte se, jak vypadaly předchozí ročníky soutěže.

Týmy jsou seřazeny podle nejlepší efektivity modelu.

Partneři soutěže

Generální partner

Hlavní partner

Fotosoutěž Tvýma očima

Fotografická soutěž Fakulty stavební pro studenty středních škol, studenty, absolventy a zaměstnance naší fakulty. Cílem soutěže je vidět architekturu, stavby, budovy a hmotné prostředí kolem sebe jinak. Uvědomovat si nejen technické a konstrukční kvality, ale i jejich pestrost, kreativní řešení, estetické hodnoty a také kulturní a sociální aspekty. Cílem soutěže je zároveň podnítit rozvoj fotografických dovedností a tvořivosti.

PRAVIDLA

Účastnit se mohou studenti středních škol se sídlem v České republice, studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze ve všech formách studia, dále zaměstnanci Fakulty stavební ČVUT v Praze a její absolventi.

Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích:
Kategorie A – je určena pro studenty středních škol
Kategorie B – pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze
Kategorie C – určena pro zaměstnance a absolventy fakulty
Kategorie D – společná pro studenty středních škol a studenty fakulty

Kategorie A,B,C mají společné téma „Všude se žije“, samostatné téma má kategorie D „Léto“.

Soutěž se v jednotlivých ročnících vypisuje na začátku prázdnin a příjem snímků bývá ukončen koncem listopadu. V prosinci odborná porota fotografie hodnotí a před Vánocemi se vyhlašují výsledky.

Historie

Soutěž má kontinuitu již od roku 2008 a v příštím roce vstoupí už do jubilejního patnáctého ročníku. Od svého vzniku procházela forma soutěže vývojem, avšak v posledních letech se již ustálila do současné podoby. Archiv soutěže již obsahuje tisíce fotografií, které jsou cenným dokumentem vidění a vnímaní světa mladých lidí.

Termíny

Nahrávání soutěžních fotografií od 1. 7. 2022 do 20. 11. 2022

Vyhlášení výsledků: 21. 12. 2022

Slavnostní předávání cen a otevření výstavy: leden 2023

Kontakt

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.