Odborné soutěže

Soutěže pořádané Fakultou stavební pro studenty středních škol. Jejich cílem je podpořit středoškoláky se zájmem o stavebnictví a architekturu a nabídnout jim prostřednictvím těchto aktivit možnost nahlédnout do života fakulty.

Hala roku Junior

Akční a napínavá soutěž pro studenty středních škol. Dvou až tříčlenné týmy středoškoláků na půdě fakulty zápolí v zatěžování modelů konstrukcí postavených podle zadání. Studenti se tak učí citu pro statiku i konstrukci, mají možnost uplatnit své nápady, dovednosti a vyzkoušet si týmovou spolupráci. Soutěž se koná pod záštitou děkana fakulty a podporuje ji řada firem ze stavebního sektoru.
Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Pravidla soutěže a její kategorie

Pro každý ročník soutěže a každou kategorii je vždy připraveno nové zadání. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností. Odbornou porotu soutěže tvoří pedagogové fakulty.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. V kategorii A týmy zápolí s modely postavenými doma podle předem uvedeného zadání. V kategorii B soutěží s modely, které vzniknou v den soutěže přímo na fakultě, pravidla pro tuto kategorii jsou zveřejňována vždy až na místě v den konání soutěže.

Studenti se mohou přihlásit buď do jedné z kategorií, nebo do obou. V obou kategoriích mohou získat atraktivní finanční odměny.

Historie

Soutěž Hala roku Junior vznikla v roce 2007 a koná se pravidelně každý rok. Za celou její existence se jí zúčastnila více než tisícovka soutěžících ze středních škol z celé České republiky. Z mnohých z nich se posléze stali i studenti fakulty. V letech 2020 a 2021 soutěž nebylo možné z důvodu epidemie uskutečnit.

Termín

Hala roku JUNIOR 2021 se s ohledem na vývoj epidemiologické situace nekonala.

Kontakt

Předchozí ročníky

Podívejte se, jak vypadaly předchozí ročníky soutěže.

Vítězové posledního ročníku

Týmy jsou seřazeny podle nejlepší efektivity modelu. Výsledky kategorie A zde

Výsledky kategorie B zde

Partneři soutěže

Společnost HOCHTIEF CZ je strategickým partnerem fakulty.

Časopis Stavebnictví a interiér – mediální partner soutěže Hala roku JUNIOR

Fotosoutěž Tvýma očima

Fotografická soutěž Fakulty stavební pro studenty i absolventy. Cílem soutěže je vidět architekturu, stavby, budovy a hmotné prostředí kolem sebe jinak. Uvědomovat si nejen technické a konstrukční kvality, ale i jejich pestrost, kreativní řešení, estetické hodnoty a také kulturní a sociální aspekty. Cílem soutěže je zároveň podnítit rozvoj fotografických dovedností a tvořivosti.

PRAVIDLA

Účastnit se mohou studenti středních škol se sídlem v České republice, studenti Fakulty stavební ČVUT v Praze ve všech formách studia, dále zaměstnanci Fakulty stavební ČVUT v Praze a její absolventi.

Soutěž je vypsaná ve čtyřech samostatných kategoriích:
Kategorie A – je určena pro studenty středních škol
Kategorie B – pro studenty Fakulty stavební ČVUT v Praze
Kategorie C – určena pro zaměstnance a absolventy fakulty
Kategorie D – společná pro studenty středních škol a studenty fakulty

Kategorie A,B,C mají společné téma „Krása mezi domy“, samostatné téma má kategorie D „Krása všude“.

Soutěž se v jednotlivých ročnících vypisuje na začátku prázdnin a příjem snímků bývá ukončen koncem listopadu. V prosinci odborná porota fotografie hodnotí a před Vánocemi se vyhlašují výsledky.

Historie

Soutěž má kontinuitu již od roku 2008 a v příštím roce vstoupí už do jubilejního patnáctého ročníku. Od svého vzniku procházela forma soutěže vývojem, avšak v posledních letech se již ustálila do současné podoby. Archiv soutěže již obsahuje tisíce fotografií, které jsou cenným dokumentem vidění a vnímaní světa mladých lidí.

Termín

Nahrávání soutěžních fotografií prodlouženo až do neděle 5. 12. 2021 do 24:00

Zveřejnění výsledků: 21. 12. 2021

Slavnostní předávání cen a otevření výstavy: leden 2022

Kontakt

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

K zajištění co nejlepších služeb využíváme na tomto webu cookies. Chci vědět více.