Jste absolvent?

Jste absolvent?

Na vysokém kreditu Fakulty stavební v České republice i v zahraničí mají velký podíl i její absolventi, kteří se uplatňují v širokém spektru oborů. Snahou fakulty je podpořit je při hledání uplatnění v oboru.

Kde hledat informace

Spravujeme oficiální  facebookovou skupinu Fakulty stavební, kde se soustředí zajímavé informace z oboru, ale i z kulturního a společenského dění na fakultě: informace, novinky, pozvánky, sportovní kurzy a další. Je zde také prostor pro sdílení zkušeností. Skupina je určena pro absolventy, studenty i sympatizanty fakulty.

Absolventi Fakulty stavební jsou i absolventy ČVUT. Celouniverzitní informace jsou k dispozici zde:

Akce a vzdělávání

Fakulta nabízí absolventům účast na řadě různorodých akcí. Aktuální informace jsou zveřejňovány v rámci facebookové skupiny, k dispozici je zde i přehled akcí pravidelných. Pro více informací je třeba se stát členem skupiny Studenti a absolventi FSv.

Kulturní a společenské akce

Pořádané akce jsou v širokém spektru od odborné tematiky z pohledu praxe přes prohlídku fakulty až po kulturní a společenské vyžití.

Kurzy a vzdělávání

Nabídka vzdělávání a možností uplatnění je pojata napříč celým spektrem ČVUT.

Pracovní příležitosti

Stáže, praxe, brigády nebo nabídky zaměstnání. Víme, že o absolventy i studenty Fakulty stavební je v oboru zájem. Pro usnadnění vzájemného kontaktování mezi studenty a absolventy a praxí je proto vytvořena speciální facebooková skupina, kde jsou zveřejňovány aktuální nabídky pro stavaře a architekty

Pokud naopak hledáte nové spolupracovníky, můžete do této skupiny přidat vaší nabídku pracovní pozice. Pravidla pro zveřejnění pracovních nabídek naleznete zde.

Pro zájemce o uplatnění přímo na Fakultě stavební nebo v rámci ČVUT jsou pracovní nabídky uvedeny na stránce: Chcete pracovat na fakultě.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. Karel Kabele, CSc.