Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku je vzdělávací program zaměřený na zájemce o celoživotní vzdělávání. Je přístupný uchazečům, kteří mají nárok na starobní důchod a dosáhli 60 let věku. Kurzy U3V nabízejí velké množství nejen zajímavých, ale také užitečných témat, jež přispívají k osobnímu rozvoji účastníka.  Jejich posláním je zpřístupňovat vysokoškolské poznatky, vědomosti a dovednosti v oblasti technických i přírodních věd, historie, kultury apod. Studenti tak mohou jejich prostřednictvím nahlížet i do oborů, jimž se ve svém profesním životě nevěnovali a rozšiřovat si tak okruh svých vědomostí a zájmů i ve vyšším věku.

Zájemci o studium U3V na ČVUT si mohou vybírat z velmi široké nabídky kurzů, na nichž se podílí všechny fakulty. Konkrétně na Fakultě stavební se zájemci mohou hlásit do kurzů: Betonové konstrukce v proměně času a Praktická matematika.

Přehled jednotlivých kurzů a aktuální informace jsou uvedené na stránkách rektorátu ČVUT, kde je k dispozici i formulář pro přihlášení.

Kontakt

Klára Neufusová
Rektorát ČVUT

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.