Studentský život

Co znamená stát se studentem vysoké školy? Je to možnost užít si velké volnosti, ale zároveň se očekává schopnost zodpovědně přistoupit ke studiu.

Pokud se čas správně rozloží, tak krom docházky na přednášky a cvičení, vypracování úkolů a příprav na další hodiny, zbyde volný čas na aktivity, které studentský život v Praze a v Kampusu Dejvice nabízí.

Co vše lze na Fakultě stavební zažít? Kde se dají potkat noví přátelé a jakých akcí se dá účastnit? 

Seznamovák - základ úspěšného studia

Pro prváky nastupující do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů jsou určené tyto dva seznamovací kurzy:

  • MALTA = seznamovací kurz Fakulty stavební
  • zaČVUTění = seznamovací kurz celého ČVUT

 

Pro studenty prvního ročníku navazujícího MAGISTERSKÉHO studia je určený seznamovací kurz:

  • TMEL = seznamovací kurz Fakulty stavební

MALTA

MALTA (Malé Aklimatizační Letní Tmelení Akademiků) je pětidenní seznamovací kurz určený výhradně studentům Fakulty stavební ČVUT. Pořádá ji studentská organizace IAESTE 

Termín: 1. – 5. 9. 2024
Místo: Soběšín (okres Kutná hora) – přímo na břehu řeky Sázavy
Cena: 3500 Kč
Více info a možnost přihlášení

zaČVUTění

Jeden kurz, všechny fakulty. Oficiální kurz ČVUT pro studenty všech fakult ČVUT. Probíhá ve dvou termínech, ze kterých si lze vybrat.

1. Termín: 3. – 8. 9. 2024
2. Termín: 9. – 14. 9. 2024
Místo: Staré Splavy u Máchova jezera
Cena: záloha 2200 Kč a doplatek 2 190 Kč

Více info a možnost přihlášení

TMEL

TMEL (Tvořivé Mezistudijní Edukační Laborování) je letos historicky první ročník seznamováku pro nastupující studenty navazujících magisterských programů Fakulty stavební ČVUT. Jedná se o čtyřdenní akci pořádanou studentskou organizací IAESTE, kde je hlavním cílem propojení lidí z různých oborů v rámci seznamovacích a sportovních aktivit. Do programu budou zahrnuty také různé workshopy či přednášky ze stavebního oboru a praktické ukázky technologii z praxe.

Termín: 5. – 8. 9. 2024
Místo: Soběšín (okres Kutná hora) – přímo na břehu řeky Sázavy
Cena: 2400 Kč

Více info a možnost přihlášení

MALTA

1. – 5. září 2024

ZAČVUTĚNÍ

3. – 8. září 2024
nebo
9. – 14. září 2024

TMEL

5. – 8. září 2024

Studentské spolky

Studentské spolky na fakultě – to je především spousta různorodých aktivit, za nimiž stojí sami studenti. Mísí se tu zábava v podobě různých party s besedami se zajímavými osobnostmi, workshopy nebo třeba možností si levně pořídit učebnice na burze skript či jet na zajímavou exkurzi do firmy. Dveře jsou otevřené pro všechny, kdo se chtějí na aktivitách fakultních klubů a spolků podílet a baví je vymýšlet a tvořit.

ŠTUK

Studentský fakultní klub

Studentská komora akademického senátu Fakulty stavební ČVUT

Zástupci studentů v řídícím orgánu fakulty

Studentská unie ČVUT

Zaštiťuje celou řadu spolků působících na ČVUT, včetně kolejních

IAESTE

Zahraniční stáže, veletrh iKariéra, seznamovák MALTA

BEST

Vzdělávací zahraniční kurzy,
inženýrské soutěže

Sportovní vyžití

Předmět Tělocvik

Tradiční i netradiční sporty a aktivity

Součástí výuky na fakultě jsou také sportovní aktivity. Studenti si mohou vybrat z více než 50 velmi různorodých sportovních disciplín, mezi něž kromě těch klasických patří i irské tance, japonský šerm, geocatching, lukostřelba, meditační praxe či bosu. Pro studenty v 1. a 2. Semestru je povinné si zapsat jeden sport, v dalších semestrech jde již o dobrovolnou aktivitu. Počet sportů mohou studenti volit dle svých zájmů a možností.

Sportovní zimní a letní kurzy

Pro studenty ČVUT pořádá ÚTVS (Ústav tělesné výchovy a sportu) pravidelné letní a zimní tělovýchovné kurzy zaměřené na sporty a pobyt v přírodě. Studenti se do nich mohou hlásit dle svých zájmů. V létě jde o kurzy vodácké, windsurfingové, cyklistické, turistické, tenisové, jízdy na koních a také třeba o míčové hry, friesbee, lukostřelba, plavání, softbal atd.) V zimních měsících mohou využít výuku sjezdového lyžování, běžeckého lyžování a snowboardingu.

Fitko přímo na fakultě

Fitko sdružuje všechny zájemce o rekreační cvičení a je určeno výhradně studentům a zaměstnancům fakulty. Nachází se v budově B (místnost B-150) a je vybaveno základními cvičebními pomůckami, moderními fitness stroji, žebřinami, lavicemi a různými druhy činek. K dispozici jsou také dámská a pánská šatna se sprchou. Poplatek činí 400 Kč na kalendářní rok, registrovat se lze v kanceláři D1028 (pan Mariánek) nebo D1023 (pan Hadrbolec) v budově D.

Za obsah odpovídá: prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

ŠTUK (ŠTUdácký Klub) vznikl z iniciativy studentů v roce 2012 a studenti se dodnes starají o jeho chod i aktivity. Zaměřuje se na studentský život na škole – pořádá například uvítací party Bednění, ale i exkurze, workshopy, besedy, přednášky, promítání a další akce pro budoucí inženýry a architekty, kteří se nechtějí ve škole jen učit. K dispozici má i klubovnu As140 , kde si jde odpočinout, sednout si s knížkou či si popovídat s přáteli. 

Studentská komora Akademického senátu FSv je skupina dvanácti studentů, kteří jsou členy Akademického senátu fakulty, kde zastupují všechny studenty fakulty a hájí jejich zájmy. Členové SKAS se podílejí na rozhodování o důležitých věcech na úrovni vedení fakulty, a mohou tak prosazovat změny pro zlepšení studijních podmínek a prostředí na fakultě. Pokud mají ostatní studenti podněty nebo výzvy na zlepšení studia, mohou se se svými postřehy obracet přímo na členy SKAS.

Pod Studentskou unií ČVUT působí 24 klubů, které jsou činné nejen na jednotlivých fakultách, ale také na kolejích nebo obecně po celém ČVUT. Zároveň jde o nezávislou organizaci s vlastním řízením, strukturou, pravidly a posláním, která dává možnost realizovat společné zájmy mnoha lidí. V rámci jejích aktivit a sdružených klubů probíhá například řada sportovních klání, konají se různorodé přednášky, hudební festivaly, probíhají promítání a mnoho dalšího. 

IAESTE působí na vysokých školách v 85 zemích světa a její hlavní činností je organizace zahraničních pracovních stáží v oboru pro studenty. V České republice funguje na osmi univerzitách a kromě zajišťování zahraničních praxí se zaměřuje také na zprostředkování kontaktů mezi studenty a firmami jakožto potenciálními zaměstnavateli, je organizátorem Veletrhu pracovních příležitostí. Stojí také za  pořádáním seznamováku MALTA.

BEST (Board of European Students of Technology) od roku 1989 podporuje studenty z Evropy ve vzájemné komunikaci, spolupráci a výměně. Cílem této organizace je jejich příprava na práci v mezinárodním prostředí a rozšiřování jejich odborných, komunikačních a prezentačních dovedností. V rámci technicky zaměřených BEST kurzů mohou studenti ČVUT vycestovat na 1–2 týdny na některou z evropských univerzit. Pražská pobočka BESTu pořádá také další velké projekty, jako jsou technické soutěže UnIT a EBEC, ve kterých studenti mohou využít své studijní znalosti, kreativitu a navázat kontakt s firmami.